Bárdos László

köl­tő, kri­ti­kus, műfor­dí­tó, iro­da­lom­tör­té­nész
* Bp., 1955-04-11
Tagság: P.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Greve-díj 1994; Artisjus irod. ösz­tön­díj 1995; So­ros irodalmi ösz­tön­díj 1996; PhD 1996; Az IR­KA Egye­sü­let ösz­tön­dí­ja 1998; A Füst Mi­lán For­dí­tói Ala­pít­vány Dí­ja 1998.

A szerző művei