Alkotók

Kiadónk a közeljövőben a honlapon keresztül is elérhetővé kívánja tenni azokat az adatokat, amelyeket évente megjelentet a Magyar Irodalom Évkönyvében. Első lépésként az alkotók adatait tettük közzé.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - T - Ú - V - W - Z

Abádi Nagy Zoltán

 irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Filológiai Közlöny szerkesztő bizottságának tagja
* Abádszalók, 1940-11-16
Szent-Györgyi Albert-díj 1997 , Országh László-díj 2002 , Pro Scientia díj 2008
KLTE An­gol–Ame­ri­kai In­té­zet, 4032 Deb­re­cen, Egye­tem tér 1. 
Tel.: (52) 431-147 E-mail: abnagyzo@delfin.unideb.hu

Abajkovics Péter

költő, performer
* Szombathely, 1971-05-19
Tagság: FISZ

Ablonczy László

 újságíró, kritikus
* Bodroghalász, 1945-10-14
Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 1998 , Bethlen Gábor-díj 2002.

Abody Rita

kritikus, műfordító
* Bp., 1957-05-20
Tagság: SzT.
[KMÍ]

Ács Gábor

költő, műfordító
* Bp., 1953-04-18
Tagság: I.
PhD-tanulmányok III. évfolyam, Debrecen.
1072 Bp., Akácfa u. 45. II. 1. Tel.: 343-2103 

Ács Margit

 író, kritikus, szerkesztő
* Újpest, 1941-06-11
Tagság: A ; I ; Sz
[[KMIK, KMÍ, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL]]
A Művé­sze­ti Alap El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1978 , Füst Milán-ju­ta­lom 1989 , JA-díj 1991 , Kölcsey-díj 1999 , Arany János-jutalom 2000 , Év Könyve díj 2000 , Pro Literatura Díj 2001.
1092 Bp., Bakáts tér 8. 

Ács Vera

műfordító
* Bp., 1930-12-12
Tagság: P
A Magyar Köztársasági Ér­dem­rend tisztikeresztje 1948 , A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1962, 1970 , Ró­zsa Fe­renc-díj 1965 , Pro Natura 1974 , Arany­toll 1978 , A Magyar Köztársasági Ér­dem­rend tisztikeresztje 1994.
1033 Bp., Bú­za u. 6. 
Tel.: 387-3044
 

Acsai Roland

költő, esszéíró, műfordító.
* Cegléd , 1975-06-16
Tagság: J ; A ; SzT
MZs-ösz­tön­díj 2003 , MAOE-díj 2004 , Zelk Zoltán-díj 2006 , Res Artis-díj 2006 , az NKA alkotói díja 2007.

Aczél Ákos

tanár, kritikus
* Budapest, 1969
Tagság: I.J.

Aczél Géza

költő, irodalomtörténész, szerkesztő
* Ajak, 1947-03-09
Tagság: A ; I ; SzT
[KMIK, SZSZBKIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KKHK, KMÍ, RÚL, UMIL]
SZOT-ösz­tön­díj 1984 , Cso­ko­nai-díj 1989, 1997 , Ratkó Jó­zsef-díj 1995 , Művészeti Alap-ösz­tön­díj 1996 , So­ros-ösz­tön­díj 1996; JA-díj 1997 , Deb­re­ce­ni Ir. Na­pok, 50 éves az Al­föld 2000 , Artisjus-díj 2007 , Szépíró Díj 2009 , Déry Tibor-díj 2009.
2009-ben megjelent kötet: (kontra)galopp (Jelenkor Kiadó).
4026 Debrecen, Hajó u. 8. VII/22. Tel.:(52) 436-824 E-mai: aczelgeza@freemail.hu

Ádám Péter

műfordító, újságíró, tanár
* Bp., 1946-07-02
Tagság: P
[[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, MKK, RÚL]]
1121 Bp., Szilassy út 12/D Tel.: (061)200-6056 

Ádám Tamás

újságíró, költő
* Balassagyarmat, 1954-09-03
2660 Ba­las­sa­gyar­mat, Bé­ri Ba­logh Ádám u. 38. Tel.: (35) 312-346

Adonyi Nagy Mária

költő, műfordító
* Éradony, Bihar megy. (R), 1951-10-06
[ROMIL, KMIK, KK1998, ROMKK2000, ROMKK97, UMIL]
A Romániai Írószövetség Díja 1978.

Ágai Ágnes

 író, költő, műfordító
* Szeged, 1932-04-09
Tagság: A.I.
[[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1980 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983 , IBBY-díj 1989 , If­jú­sá­gi tv-film­szem­le művé­sze­ti ka­te­gó­ria I. dí­ja 1989.
1039 Bp., Hím­ző u. 3. 
Tel.: 244-3703

Agárdi Péter

 kritikus, irodalomtörténész
* Bp., 1946-04-15
Jó­zsef At­ti­la-díj 1987 , Demény Pál-emlékérem 2002.
MTA Luk­ács György Ar­chí­vum és Könyv­tár, 1056 Bp., Belg­rád rkp. 2. 
Tel.: 318-2414 

Ágh István

költő, író, műfordító
* Felsőiszkáz, 1938-03-24
Tagság: I ; Sz ; MIE
[[DIA, KMIK, KKMGY, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KMÍ, MN, RÚL, UMIL, ITT]]
JA-díj 1969, 1980 , TOT-díj 1975 , Ady-ju­ta­lom­díj 1978 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1979, 1980, 1981 , Vas M. Ta­ná­csa Iro­dal­mi Ní­vó­dí­ja 1984 , Artisjus Iro­dal­mi Díj 1986 , Kor­társ-ní­vó­díj 1989 , Kos­suth-díj 1992 , Nagy Im­re-emlékplakett 1993 , A Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tisztikeresztje 1994 , Ma­gyar Művé­sze­tért Ala­pít­vány Dí­ja 1995 , Az Év Köny­ve-díj 1997 , Ti­sza­táj-díj 1999 , Déry Tibor-díj 2005 , Arany János nagydíj 2007 , Radnóti életműdíj 2008.
2009-ben megjelent könyve: Rókacsárda ( Nap Kiadó ).
Cím: 1111 Bp., Bu­da­fo­ki út 13. 
Tel.: 365-2226 

Agócs Sándor

költő, kritikus, bibliográfus, író, kiadói szerkesztő
* Jánoshalma, 1957-01-18
Tagság: I. ; Sz.
[JAKL, KMIK, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
JAK-ösz­tön­díj 1985 , MZs-ösz­tön­díj 1986 , JA-díj [Cle­ve­land] 1988 , Köl­csey­-díj 1994 , Pi­linsz­ky­-díj 1996.
Tel.: (76) 492-192 
(76) 549-045 

Ágoston Hugó

író, szerkesztő
* Medgyes, Nagy-Küküllő m. ([R]), 1944-05-20
[[ROMIL, ROMKK2000]]
Hevesi Endre-díj 1997 , Aranytoll 2005.
024042 Románia, Bucuresti, str. Traian 155, Redactia Új Magyar Szó 
Tel.: (0040)(213)233-932 E-mail: maszol@fx.ro

Ágoston László

író
* Tass, 1942-10-14
Tagság: I. ; SzT.
[KK 2000]
Krúdy Emlékérem 1992.
2009-ben megjelent kötetei: Bumeráng ( Hungarovox Kiadó ) és: Eltékozolt évek ( Hungarovox .
Cím: 1174 Bp., Baross u. 8. I. 5. 
Tel.: 256-4573 

Ágoston Mihály

nyelvész
* Horgos ([SCG]), 1928-07-23
Szarvas Gábor-díj 1990 , Lőrincze Lajos-díj 1994 , Szarvas Gábor-emlékplakett 1996 , Aracs-díj 1998.
21000 21000 Szerbia, Novi Sad, Filozofski Fakultet – Institut za hungarologiju, Stevana Musica bb.

Ágoston Vilmos

 író, kritikus, szerkesztő
* Marosvásárhely ([R]), 1947-07-08
Tagság: A. ; P. ; SzT.
[[KMIK, ROMIL, KK1996, KK1998, KK2000, KKACS, KMÍ, RÚL, UMIL]]
A Ro­mán Író­szö­vet­ség dí­ja 1978 , MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988 , A Szé­pi­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990.

Ágoston Zoltán

író, költő, kritikus, szerkesztő, műfordító
* Pincehely, 1966-07-17
Tagság: SzT. ; J.
[[SZMKK2001, KMIKK, KKKP]]
MZs-ösztöndíj 1995, , NKA-ösztöndíj 2009
Tel.: (72) 310-411, Jelenkor: (72) 310-673 

Aich Péter

 költő, szerkesztő
* Pozsony ([SK), 1942-09-30
[CSSZKK, SZMKK2001]
81103 Szlovákia, Bratislava, Lichardova 12. 
Tel.: (00421) (2) 5441-3957

Alabán Ferenc

kritikus
* Guszona (SK), 1951-02-25
[KMIK, KKKP, SZMKK2001]
94911 Szlovákia, Nitra, Jurkovicova 29/2. 
Tel.:(00421) (37) 652-1331

Albert Gábor

író, műfordító
* Egyházasharaszti, 1929-10-30
Tagság: A. ; I. ; P.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1986 , MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988 , Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1990 , A Szé­p­i­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990 , JA-díj 1996 , Arany János-díj 2003.
2009-ben megjelent kötetei: A szellem napvilága és Előtted majdnem végelen a víz ( Pont Kiadó ).
Cím: 2092 Budakeszi, Erdő u. 150. 
Tel.: (23) 453-438 

Albert Zsuzsa

költő, kritikus, szerkesztő
* Bp., 1932-07-23
Tagság: I.
[KMIK, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
Magyar Lajos-díj 1997.
2009-es kötete: „Irodalmi legendák, legendás irodalom„ (Pro Pannónia Kiadó)
Ma­gyar Rá­dió, 1088 Bp., Bródy Sán­dor u. 5–7. 
Tel.: 328-7242

Alexa Károly

 irodalomtörténész, kritikus
* Radstadt (A), 1945-06-16
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
Kortárs-díj 1999 , az Év Könyve-díj 2000 , Csokonai-díj 2000 , JA-díj 2008.
1158 Bp., Árvavár u. 15. 

Alföldy Jenő

kritikus, irodalomtörténész, esszéista, parodista
* Bp., 1938-07-28
Tagság: I
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1976 , Mi­nisz­té­ri­u­mi Ní­vó­díj 1979 , JA-díj 1984 , SZOT-díj 1985 , Szép­iro­dal­mi Ní­vó­díj 1987 , Tekintet-díj 2004.
2009-es kötete: „Csanádi Imre költői világa" – Pályakép, Huszonöt verselemzés
6000 Kecskemét, Győzelem u. 7. Tel.: (76) 490-398

Almási Miklós

esztéta, filozófus
* Bp., 1932-09-26
Tagság: A.
[BDIT, MIL, KMIK, MTAA, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL, MTAA97]
JA-díj 1967, 1977 , Szí­ni­kri­ti­ku­sok Dí­ja 1984 , A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1984 , Szé­che­nyi­-díj 2004.
2009-ben megjelent kötete: Hová tűnt az a rengeteg pénz?
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 1088 Múzeum krt. 6-8. 
Tel.:485-5200 
1024 Bp., Ke­le­ti K. u. 15/A Tel.:335-4459 

Ambrus Attila

újságíró, szerkesztő
* Brassó, Brassó m. (R), 1956-03-16
[ROMKK2000]
2200 Románia, Brasov, str. Vlahuta 59 Bl. 141D13. Tel.: (0040)(268) 184-282

Ambrus Győző

író, könyvillusztrátor
* Bp., 1935-08-19

Ambrus Judit

kritikus, szerkesztő
* 1963
Tagság: J.
MZs-ösztöndíj 1994 , A Hol­mi kri­ti­ka­pá­lyá­za­tá­nak el­ső dí­ja 1992.

Ambrus Lajos

 író, kritikus, szerkesztő
* Gyula, 1950-03-28
Tagság: A.I.
[KMIK, JAKL, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Művé­sze­ti Alap El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1989 , Bölöni-díj 1989 , A Ma­gyar Nap­ló film­no­vel­la-pá­lyá­za­tá­nak el­ső dí­ja 1998 , Év Könyve-díj 2003 , A Magyar Írószövetség Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Szakosztálya pályázatának második díja 2004 , JA-díj 2005 , Szépirodalmi Figyelő-díj 2008.
9554 Egyházashetye, Bessenyi u. 66. 

Ambrus Lajos

 író, költő, szerkesztő
* Korond, Kovászna m. (R), 1941-11-20
Tagság: I.
4169 Románia, Korond, Alszeg u. 664. sz. Hargita m. 
E-mail: ambruslk.ro

András János

irodalomtörténész
* Nyárádtő (R), 1931-01-07
[MIL, ROMIL]

András Sándor

költő, irodalomtörténész
* Bp., 1934-03-28
Tagság: I. ; P. ; SzT. 
[KMIK, MEIL, Borbándi, KK1992, KK1994, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL]
Nagy Im­re-em­lék­pla­kett 1995 , Kor­társ-díj 1995 , MZS-ösztöndíj 1995 , Móricz-ösztöndíj 1995 , JA-díj 1999 , Ady Endre-díj 2000 , Az Édes Anyanyelvünk pályázat novella kategóriájának harmadik díja 2004 , Szépíró Díj 2006 , Füst Milán-jutalom 2007.
1022 Bp., Vá­ros­ma­jor u. 49. 
Tel.: 217-6177 

Andrassew Iván

 író, újságíró, költő
* Bp., 1952-07-29
Tagság: SzT.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, MKK, RÚL, UMIL]
A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1989 , Füst Mi­lán-díj 1989 , A Hol­nap Ki­a­dó Ní­vó­dí­ja 1990 , Opus-díj 1995 , A LinkBudapest no­vel­la­pá­lyá­zat dí­ja 1999 , Táncsics Mihály-díj 2007 , Demény Pál-emlékérem 2007 , Szabad Sajtó-díj 2009 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
2021 Tahitótfalu, Bé­ke u. 30. E-mail: ivan@andrassew.hu; andrass1952@gmail.com; http://www.andrassew.hu

Angyal János

irodalomtörténész, szerkesztő

Angyal Sándor

újságíró, tanár
* Nagyecsed, 1938-08-29
Táncsics Mihály-díj 1994 (nem vette át) , Aranytoll 2006.
4400 Nyír­egy­há­za, Dó­zsa György út 4–6. 
Tel.: (42) 311-218, (42) 315-124

Angyalosi Gergely

 irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1953-04-02
Tagság: A. ; I. ; J. ; SzT.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
So­ros-ösz­tön­díj 1994 , JA-díj 1997 , Al­föld-díj 1998 , Szé­che­nyi-ösz­tön­díj 1998 , Kosztolányi Dezső-díj 2000 , Déry Tibor-díj 2000 , Pro Literatura-díj 2001 , Nemes Nagy Ágnes-díj 2004 , A Szépírók Társaságának Irodalmi Díja esszé kategóriában 2005 , Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2007 , Széchenyi-díj 2009.
MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 1118 Bp., Mé­ne­si út 11–13. 
Tel.: 466-4819 

Aniszi Kálmán

 esszéista
* Magyarkakucs, 1939-10-14
Tagság: I.
A filozófia doktora 1982.
1072 Bp., Nagydiófa u. 26–28. VII. 25. 
Tel.: 322-2078 

Ankerl Géza

esszéista, szociológus, építész
* Sopron, 1933-05-30
Tagság: I. Francia Írószövetség
[Borbándi, KK1994, KK1998, KK2000, RÚL]
Szociológiai doktorátus 1965.
4, rue des Asters, CH–1211 Genf-11 
Tel.: (0041)(22) 734-1718 
 

Antal Balázs

költő, író
* Ózd, 1977-12-18
Tagság: J.
MZs-ösz­tön­díj 2004.
3648 Csernely, Báthory út 1. 
Tel.:(48) 440-174 
1039 Budapest Hadrianus u. 1. III. 21. 
Tel.: 243-5784; 0630-294-4705 E-mail: antalbal77@yahoo.com; rejtekhely.extra.hu 

Antal Barnabás

költő, könyvtáros
* Bp., 1942-06-10
Tagság: I.
[KMIK, RÚL, UMIL, KMÍ]

Antal Miklós

műfordító, könyvtáros
* Napkor, 1933-12-01
Tagság: A. ; I.
[SZSZBKIK, KMÍ, KK2000]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1971 , Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983 , Vá­ci Mi­hály-díj 1988.
4804 Vásárosnamény-Vitka, Dam­ja­nich u. 121. 
Tel.: (45) 470-852

Antalfy István

író, köl­tő, műfor­dí­tó, szerkesztő
* Debrecen, 1924-09-18
Tagság: I. ; MAKUSZ. ; Bács megyei Írók, Költők Baráti Köre tagja ; Krúdy Gyula Irodalmi Kör
Munka Érdemrend bronz fokozata 1982 , Pi­linsz­ky­-díj 1999 , Krúdy Gyula-emlékérem 1999 , Honvédelmi Emlékérem II. oszt. 2000 KJT , Krúdy Gyula ezüst emlékérem 2004 , Magyar Kultúra Lovagja 2006.
6000 Kecs­ke­mét, Ló­ver­seny u. 37. Tel.: (76) 475-406

Apáti Miklós

 költő, író, kritikus
* Bp., 1944-07-05
Tagság: A. ; I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, RÚL, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap El­ső­kö­te­te­sek Dí­ja 1973 , MZs-ösz­tön­díj 1978 , JA-díj 1978 , SZOT-ösz­tön­díj 1981 , Tán­csics Mi­hály-díj 1992.
Magyar Hírlap, 1146 Bp.,Thököly út 105-107. 
Tel.:(1) 887-3230

Apró Ferenc

művelődéstörténész, irodalom- és helytörténész
* Szeged, 1941-10-29
Tagság: DT.
[KMÍ, UMIL, RÚL]
6722 Sze­ged, Mik­száth u. 11. Lev.: 6722 Sze­ged, Ti­sza L. krt. 71. 
Tel.: (62)443-328

Apró István

író
* Zenta (SCG), 1960-04-10
[KMIK, RÚL, UMIL, KMÍ]
Sinkó-díj 1988.

Aranyi László

költő
* Keszthely, 1957-04-26
Tagság: I. ; J.
[JAKL, RÚL, UMIL, KMÍ]
JAK-ösztöndíj 1989.

Archleb Gály Tamara

költő, művészettörténész
* 1951-04-28
[SZMKK2001]
Mgr. Akadémiai fokozat, 1993.

Ardamica Ferenc

író, műfordító, újságíró
* Losonc (SK), 1941-11-30
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Szlovák Irodalmi Alap ösztöndíja 1992/93 , Szlovákiai Magyar Írók Társaságának Nívódíja 1998 , Losonc díja 1998; Aranytoll 2006.
CIM 98401 Szlovákia, Lučenec, M. R. Štefánika 1. 
TEL (00421)(47)432-5466

Ardamica Zorán

költő, író, publicista, zenész, kiadóvezető, műfordító, kritikus, adjunktus
* Losonc (SK), 1970-11-04
Tagság: I ; J ; P ; Sz ; SZMÍT ; EMIL ; Szlovák Újságírók Szindikátusa; SOZA. ; Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ; Magyar Szemiotikai Társaság
[SZMKK2001]
98401 Szlovákia, Lučenec, M. R. Štefánika 19. 
Tel.: (00421)(47) 432-0001; 905-249954 

Árkos Antal

író, műfordító
* Bp., 1924-06-17
Tagság: A
[KMÍ]
83104 Szlovákia, Bratislava, Jiskrova 1. 
Tel.:(00421)(2)232-739

Ármeán Otília

kritikus
* Medgyes (R), 1976
Tagság: J.
Lev.: 540318 Románia, Tîrgu Mureş, Aleea Carpaţi 31/17. E-mail: armeano@yahoo.com; armeano.kommunikacio.ro 

Arnóthy Krisztina

író, kritikus
* Bp., 1930-11-20

Árvay János

műfordító, szerkesztő
* Szolnok, 1930-09-25
Tagság: A.
[KMÍ]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1971, 1979, 1985; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983.

Asaf, Uri

költő, műfordító
* Haifa, 1942-06-26
Tagság: A
1025 Bp., Zsindely u. 23. 
325-6837

Asperján György

 író, költő
* Újpest, 1939-02-08
Tagság: A. ; I.
[KMIK, ÚML8, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, MKK, KMÍ]
Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1971, 1973, 1975 , SZOT-díj 1976 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1980 , JA-díj 1985 , Az MTI-PRESS pá­lyá­za­tá­nak kü­lön­dí­ja 1994.
1028 Bp., Hi­deg­kú­ti út 94. 
Tel.: 376-5651

Baán Tibor

kritikus, esszéista, költő
* Rákosliget, 1946-05-26
Tagság: I. ; BDT.
[KMÍ, KK2000]
Lakitelek Ala­pít­vány ösz­tön­dí­ja 1993 , Az Év Könyve-díj 2005.
1172 Bp., XII. u. 22. 
Tel.: 258-0173 

Bába Mihály

író, műfordító, újságíró
* Hajdúdorog, 1922-09-25
Tagság: A. ; I. ; P. ; Sz.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, KMÍ]
1000 éves Len­gyel­or­szág Em­lé­ké­re 1968 , Arany Ér­dem­ke­reszt 1973 [Lengyelo.] , Len­gyel Kul­tú­rá­ért 1975 , A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1982.
1066 Bp., Te­réz krt. 40. 
Tel.: 311-1975

Babarczy Eszter

 esszéista, kritikus, műfordító
* Bp., 1966-12-07
Tagság: J ; I ; SzT
[KK1998, KMÍ, KK2000]
So­ros-ösz­tön­díj 1991, 1996 , Kál­lai Er­nő-díj 1991 , MZs-ösz­tön­díj 1992 , Gérecz At­ti­la-díj 1996.
1113 Bp., Dió­sze­gi út 60/A 
Tel.: 365-6805 

Babics Imre

költő
* Bp., 1961-06-14
Tagság: I. ; J.
[KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, KMÍ, UMIL]
A Jö­vő Iro­dal­má­ért-díj 1989 , Bölöni György-díj 1989 , Sziveri Já­nos-díj 1992.
Tel.: (89)341-067
 

Babiczky Tibor

költő
* Székesfehérvár, 1980-12-24
Tagság: SzT. ; FISZ.
MZs-ösz­tön­díj 2003 , Junior Prima Díj 2008 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
1145 Bp., Róna u. 131. fsz.15. Tel.: 222-3860 

Babus Antal

 irodalomtörténész, kézirattáros
A Lengyel József Alapítvány ösztöndíja 1989

Bächer Iván

író, újságíró
* Bp., 1957-03-25
Tagság: SzT
[KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMIK, KMÍ, RÚL]
Gá­bor An­dor-díj 1993 , Benamy-díj 1993 , Nép­sza­bad­ság-díj 1993, 1995 , Tán­csics-díj 2000 , Pethő Tibor-emlékdíj 2000 , Budapestért Díj 2001 , Demény Pál emlékérem 2001 , Gundel Művészeti díj 2002.
Nép­sza­bad­ság, 1034 Bp., Bé­csi út 22–24. 
Tel.: (1)436-4444 
E-mail:ivan@crocus.hu

Bacsó Béla

filozófus, esztéta
* Bp., 1952-12-16
Tagság: A.J.SzT. tisz­te­let­be­li
[KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, JAKL, KMÍ]
A Soros Alapítvány alkotói díja 1997; , Széchenyi-díj 1997, 2006.

Bada Tibor

költő, előadóművész
* Újvidék (SCG), 1963-08-11
[UMIL, KMÍ]

Báger Gusztáv

költő, közgaszdász
* Csörötnek, 1938-09-12
Tagság: I.A.P.KJT.
[KK2000]
A közgazdasági tudományok kandidátusa. , A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2007 , Bertha Bulcsu-Emlékdíj 2008 , Quasimodo Költőverseny Kitüntetettje 2009 , Tiszatáj Díj 2009 , a Német Írószövetség ( FDA ) Ezüst könyv kitüntetése 2009.
2009-ben megjelent kötetei: Hidegfront ( Tiszatáj Könyvek, Szeged ) és Globale Rosen – Globális Rózsák ( Literatur Verlag, München ).
Cím: 1025 Bp., Ruthén út 64. 
Tel.: 06-20-219-3431 
E-mail: bagerg@asz.hu

Bagi Zsolt

kritikus
* 1975
Tagság: J.

Bagossy László

költő, kritikus, rendező
* Dombóvár, 1967-07-14
Tagság: I.J.
MZs-ösztöndíj 1992.
2009-ben megjelent gyerekkönyve: A sötétben látó tündér ( Pozsonyi Pagony ).
Cím1: 7635 Pécs, Bálicsi u. 54. 
Tel.1: (72) ( 334-032 
Cím2:1078 Hernád u. 45. 
Tel.2: 342-6340

Bagu Balázs

pedagógiai és helytörténeti szakíró, tankönyvszerző
* Bátyú (U), 1932-12-28
A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 1996; A Magyar Néprajzi Társaság oklevelei.
 

Bagu László

költő, szerkesztő
* Bátyú (U), 1970-05-24
Kárpátaljai Magyar Irodalmi Nívódíj (Kármin-díj) 1997, 2002; 1998-tól a budapesti Véletlen Balett irodalmi lap szerkesztője. 1999 júniusától Budapesten él, a Tinta Kiadó DTP-stúdiójának vezetője.

Bágyoni Szabó István

költő, író, műfordító, újságíró
* Bágyon (R), 1941-06-10
[KMIK, ROMIL, KK1996, KK1998, RÚL, UMIL, KK2000, KMÍ, KKACS, KKHK]
A Román Írószövetség Műfordítói Díja 1983.
1036 Bp., Kis­ko­ro­na u. 4. Tel.: 387-4554 
bagyonisz@gmail.com

Bajor Nagy Ernő

újságíró
* Bp., 1923-03-10
Ró­zsa Fe­renc-díj 1965; Pe­tő­fi Sán­dor Saj­tó­sza­bad­ság-díj 1992; Pethő Sán­dor-díj 1993; Éle­tet az éve­kért-díj 1994; Arany­toll 1997; Pulitzer-emlék-életműdíj 2002.

Bajtai András

költő
* Szeged, 1983-12-03
Tagság: SzT. ; J-t, ; Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
Betűember című verseskötete 2009-ben jelent meg.

Bakács Tibor Settenkedő

esztéta, újságíró
* Veszprém, 1959-09-29

Bakcsi György

irodalomtörténész
* Bp., 1933-04-06
Áprily Lajos-díj 1989; , Maróczy-díj 2002.

Bakó Endre Zoltán

szerkesztő, kritikus
* Derecske, 1938-02-05
Tagság: A.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1978; A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1985.

Bakonyi [Kovács] István

irodalomtörténész, kritikus
* Székesfehérvár, 1952-07-30
Tagság: I
[JAKL, KMIK, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Böl­csész­dok­tor 1984.; MZs-ösz­tön­díj 1986; Szekfű–Lánczos-ösz­tön­díj 1996; Pen­na Regia-díj 1998.

Bakonyi Péter

író, újságíró, dramaturg
* Debrecen, 1949-12-28
Tagság: A.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Az Oberhauseni Film­fesz­ti­vál Fő­dí­ja 1980; Könyv­ki­a­dók Ní­vó­dí­ja 1983; Er­dei Fe­renc-díj 1984; Pus­kás Ká­roly-díj 1993.

Bakos Kiss Károly

költő
* Beregújfalu (U), 1977
Az Együtt című folyóirat Nívódíja 2005.

Balabán Péter

műfordító, újságíró
* Bp., 1917-08-23
Tagság: P.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1988; PEN Em­lék­érem 1994.

Balaskó Jenő

író, költő, publicista, újságíró, irodalomtörténész, tanár
* Bp., 1940-10-12, † 2009-02-18
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
Örley-díj 1986; Pe­tő­fi Sán­dor-díj 1992 [MUK]; A Magyar Köz­tár­sa­sági Ér­dem­rend tisztikeresztje 1994; A Ma­gyar Művészeti Aka­dé­mia Arany Ok­le­ve­le 1998.
 

Balassa György

irodalomtörténész, műfordító
* Bp., 1938-05-17

Balassa Péter

filozófus, esztéta
* Bp., 1947-06-03, † 2003-06-30
Tagság: A; I; P; J-t
[MTAA KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL KMÍ]
A Mozgó Világ Aszú-díja 1981, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988, Az Örley Kör Díja 1988, Az Év Könyve-jutalom 1988, Bölöni-díj 1988, JA-díj 1989, IRAT-nívódíj 1990, A Déry Tibor Alapítvány díja 1993, Kosztolányi Dezső-díj 1995, Alföld-díj 1999, Pro Literatura-díj 1999, A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2003.

Balatoni István

költő
* Győr, 1914-08-25
[MEIL]
Ár­pád-érem 1978, 1980; Golden Poet Award for 1987, 1988, 1989.

Balavány György

prózaíró, esszéista
* 1968
Tagság: J.

Balázs Attila

író, drámaíró, pub­li­cis­ta, mű­ford., szerk.
* Újvidék (SCG), 1955-11-05
Tagság: I.J.SzT.IRKA.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Sinkó-díj 1980 , Fo­rum Regény-díj 1985 , Ma­dách-díj 1992 (Nógrád M.) , Az Év Köny­ve-díj 1999; So­ros-ösz­tön­díj 1999 , MZs-ösz­tön­díj 2005 , Pro Literatura 2007 , Artisjus Díj 2009.
Cím: 1077 Bp., Ki­rály u. 87. II. 25. 
Tel.: 321-1024 

Balázs Eszter

kritikus, irodalomtörténész, szervező
* Budapest, 1976-11-05
Tagság: J. ; SzT.
MZs-ösz­tön­díj 2005.

Balázs F. Attila

költő, író, szerkesztő, kiadótulajdonos
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1954-01-15
[I.SZMÍT.EMIL]
Madách-nívódíj 1993.
2003-ban megjelent kötete: Arcképcsarnok (AB-Art) 2005-ben meg­je­lent kö­te­te: Szókeresztem (Lilium Aurum) 

Balázs Imre József

költő, kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő
* Székelyudvarhely, Hargita m. (R), 1976-01-09
Tagság: J. ; Erdélyi Magyar Írók Ligája, ; Romániai Írók Szövetsége, ; SzT.
Látó-nívódíj 1998 , Romániai Írók Szövetségének Debüt-díja 1998 , Erdély Magyar Irodalomért Alapítvány esszépályázatának I. díja 2000 , Arany János-jutalom 2003 , Communitas alkotói ösztöndíj 2004; PhD 2004 , MZs-ösz­tön­díj 2005; MTA Arany János fiatal kutatói díj 2006 , RISZ Kolozsvári Fiók díj 2007 , Schöpflin Aladár-ösztöndíj 2007 , Pro Literatura díj 2007.
Hanna-hinta című könyve és a Fogak nyoma című verseskötete 2009-ben jelent meg Kolozsvárott.
Cím: 3400 Románia, Cluj Napoca, Aleea Baita nr. 12. III. 
Tel.: (0040) 264-556-937 (0040) 264-432-154 (Korunk szerk.) 

Balázs Mihály

 irodalomtörténész
* Gyón, 1948-03-07
Az MTA dokt. 1997; Szirmay Endre-díj 1997; Szé­che­nyi prof. ösz­tön­díj 1999.

Balázs Mihály

pedagógus, szerkesztő, irodalomtörténész
* Magyarbánhegyes, 1930-08-27

Balázs Sándor

filozófus, tanulmányíró
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1928-04-04
[ROMIL, ROMKK2000, UMIL]
 

Balázs Tibor

költő, műfordító, esszéíró, könyvkiadó
* Aranyosgyéres, Kolozs m. (R), 1958-04-13
[KMIK KK1998 KK2000 KKACS KMÍ]
a Grenoble-i Stendhal Egyetem ösztöndíja 1991 , A Frankofon Diákszínjátszó Fesztivál Nagydíja 1992 , Karácsony Sándor Alapítvány díja 1993 , Zsámboky János-díj 1999 , NKA-ösztöndíj 2001–2002 , PhD 2005.
 

Balázs Zoltán

költő
* Szekszárd, 1954-12-06

Bali Brigitta

költő
* Bp., 1948-05-20
Tagság: I.
[KMIK, MEIL, Borbándi, UMIL]

Bálint Béla

költő
* Tiszaszentmiklós, 1952-08-18
[KMIK]

Bálint Péter

író, esszéista
* Debrecen, 1958-01-06
[KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1987; El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1991; Nagy La­jos-ösz­tön­díj 1992; Literatura-kritikusok dí­ja 1996.

Balla Bálint

szociológus, szerkesztő
* Bp., 1928-07-07
[Borbándi, KK1994]
Az ELTE díszdoktora 2002

Balla D. Károly

költő, író, weblapszerkesztő
* Ungvár (U), 1957-01-17
Tagság: UI.I.
[(KMIK, KK1992, 1994, 1998, 2000, UMIL, MNL)]
A NetPansip digitális folyóirat főszerkesztője, az UngParty Manzard webnapló gondozója. , MZs-ösztöndíj 1991 , Berzsenyi-díj , A Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja 1994 , Arany János-jutalom 1996 , A Holmi novellapályázatának díja 1997 , A Salvatore Quasimodo költőverseny fődíja 1998 , JA-díj 1999 , Az Orbis c. folyóirat és az Etna webmagazin novellapályázatának első helyezése 2001 , Zynthanova város Magisztrátusának Pro, illetve Kontra Urbe díja; Székely János-ösztöndíj 2004 , A Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja 1994 , Arany János-jutalom 1996 , A Holmi novellapályázatának díja 1997 , A Salvatore Quasimodo költőverseny fődíja 1998 , József Attila-díj 1999 , Az Orbis c. folyóirat és az Etna webmagazin novellapályázatának első helyezése 2001.
2009-ben megjelent verskötete: Harmadvalaki.
88000 Ukrajna, Ungvár, Vár u. (Zamkova) 8. 
Tel.:(3122)326-58 

Balla Kálmán

költő, kritikus
* Pozsony (SK), 1954-02-16
[KMIK, KKKP, CSSZKK, MN, KMÍ]
Madách Imre-díj 1988.

Balla László

író, költő, műfordító, pedagógiai és művészettörténeti szakíró
* Pálóc (SK), 1927-07-23, † 2010-10-28
Tagság: UI.I.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, UMIL, MNL, KK1998, KK2000, Kárpátalja magyar személyi és intézményadattára 1993]
A Csokonai Társaság (Hévíz) elnökségi tagja; Kiváló Munkáért érem 1970; Tisztelet Jele rendjel 1971; Ukrajna Legfelső Tanácsának díszoklevele 1977; Ukrajna Érdemes Népművelője cím 1980; Munka Veteránja érem 1983; A Magyar Nép­köz­tár­saság aranykoszorúval ékesített Csillagrendje 1987; A Lakitelek Alapít­vány Különdíja 1992; Nemzetközi Franko Irodalmi Díj 1995; a HM és a Magyar Írószövetség Nívódíja 1995; A Nagy Lajos Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díja 1997; A Salvatore Quasimodo költőverseny elismerő oklevele 1997; A Magyar Napló filmnovella-pályázatának második díja 1998; A Kincskereső regénypályázatának díja 1998; A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség Nívódíja 1999; Az Aquincumi Költőverseny közönség különdíja 2004; Fegyir Putusnyák-díj 2007.

Balla Zsófia

költő, író, esszéista
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1949-01-15
Tagság: SzT.A.J. tisz­te­let­be­li, SzT.
[ROMIL, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, KKACS, MN, ROMKK97, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Ko­lozs­vá­ri Írói Egye­sü­let Dí­ja 1980; A R. Író­szö­vet­ség Dí­ja 1983, 1991; Az El­ső R. Könyv­sza­lon Dí­ja 1992; A Ma­gyar Nap­ló dí­ja 1991; Déry Ti­bor-jutalom 1992; So­ros-élet­műdíj 1994, 1995; JA-díj 1996; Szép­írók Tár­sa­sá­ga; DAAD-ösztöndíj 1999; Magyar Irodalmi Díj 2002; Palladium-díj 2003, MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötete: A nyár barlangja ( Kalligram ).
Cím: 1133 Bp., He­ge­dűs Gyu­la u. 73. 
Tel.: 330-7286 

Balló László

író, költő
* Szombathely, 1953-04-17
Tagság: I.
[JAKL, KMIK, KMÍ]
Vas megyei irodalmi nívódíj 1987.

Balog József

író
* Bp., 1961-10-19
Tagság: J.

Balogh Attila

költő
* Szikszó, 1956-02-03
Tagság: A ; I
[KMIK, UMIL, KMÍ]
SZOT-ösz­tön­díj 1979; A Szépiro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1980; MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988.

Balogh Elemér

író, költő, drámaíró
* Nyitra (SK), 1938-01-19
Tagság: A.I.
[KMIK, KK1994, UMIL, KK1996, KK2000, KMÍ]
Drá­ma­írói ösz­tön­díj 1979–80.

Balogh Endre

műfor­dí­tó, prózaíró, irodalomszervező
* Budapest, 1971-03-12
Tagság: J. FISZ. SzT.
Az Osztrák-magyar Akció Alapítvány ösztöndíja Bécsben, 1997

Balogh Ernő

, kritikus, irodalomtörténész
* Debrecen, 1950-12-19
[UMIL, MKK, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ]

Balogh Gyula Bogumil

 író, természetgyógyász
* Pestszentlőrinc, 1941-09-20
Pro urbe díj 1989.

Balogh József

 költő, műfordító
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1931-07-18
[ROMIL, KMIK]
JA-díj [Cleveland] 1987.

Balogh Mihály

 könyvtáros, író
* Kunszentmiklós, 1943-05-30
Pilinszky-díj 1999

Balogh Péter

 költő
* Nyíregyháza, 1977-03-02
Tagság: FISZ
FISZ alkotói pályázat, 2004.

Balogh Róbert

 író, költő
* Pécs, 1972-07-17
Tagság: SzT
Lilla-díj 2007-ben , NKA drámaírói ösztöndíj 2007 , Hajnóczy Péter-díj 1999, Móricz-ösztöndíj 2000 , IRKA-ösztöndíj 2002, Sziveri-díj 2002, NKA alkotói ösztöndíj 2003 , Örkény Drámaírói Ösztöndíj 2004 , Lilla-díj 2004, Irodalmi Jelen-díj 2006 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent gyerekkönyve: Várból várba ( Alexandra Kiadó ).
Cím: 7624 Pécs, Csillagvirág utca 11. 
Telefon/fax/ 20 9113 720; 

Balogh Tamás

 író, irodalomtörténész
* Gyoma, 1975-06-19
Tagság: J.
Faludy-díj 1996, NKA-ösztöndíj 2002, Szeged Város Alkotói és Könyvkiadási Támogatása 2003.

Bán János

újságíró
* Bp., 1933-04-10
SZOT-díj 1981; Életmű-nívódíj 1997, Aranytoll 2003.

Bán Péter

műfordító
* Székelymuzsna, Udvarhely m. (R), 1946-07-14, † Mujna
Garbes Rastas Dísz­ok­le­vél [a lit­ván irod. nép­sze­rűsí­té­sé­ért, Vil­ni­us] 1979.

Bán Zoltán András

kritikus, szerkesztő
* Bp., 1954-01-06
[KK1998, KK2000, KMÍ]
Táncsics Mihály-díj 1993 , Déry Tibor-díj 1996, Soros-ösztöndíj 2000.

Bán Zsófia

író, kritikus
* Rio de Janeiro, 1957-09-23
Tagság: SzT
MTA tudományos ösztöndíj 1985-1988 , A magyar kultúrális és Oktatási Minisztérium csereprogramja 1987-1988 , Fulbright ösztöndíjas kutató 1992-1993 , Kutató, English Debt. 1996 , Ph.D. 1997 , Kutató J. F. Kennedy Institut 1998 , Balassa Péter-díj 2007 , Palládium-díj 2009 , Mozgó Világ –nívódíj 2009. 
Esti iskola - Olvasókönyv felnőtteknek (Kalligram, Bp.) 2007
Budapest 1137 Pozsonyi út 20. 
Tel.: 06-30-2020-749 
E-Mail: banzsofia@gmail.com 
Honlap: www.banzsofia.net

Bán Zsuzsa

író, műfordító
* Szombathely, 1944-12-29
Tagság: A.I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KMIK, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1978; SZOT-ösz­tön­díj 1979; Za­laegerszeg Vá­ros Ösz­tön­dí­ja 1981–83; MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1987.

Bánfi Magda

költő, műfordító
* 1924

Bánki Éva

irodalomtörténész
* Nagykanizsa, 1966
SZIF-díj 2004, a Mikes Kelemen Társaság díja 2007 ( Hollandia )
E-mail: eva.banki@gmail.com

Banner Zoltán

előadóművész, művészettörténész
* Szatmárnémeti, Szatmár m. (R), 1932-07-12
Tagság: I.A.EMIL, Körös Irodalmi Társaság
[ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KKACS, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ, Who’s who in Europe 2003]
Kul­tu­rá­lis Ér­dem­rend V. fo­ko­zat 1967 [Ro­má­nia]; Kulturális Érdemérem [Ro­má­nia] 1981; Táncsics Mihály Alapítvány „Az év képzőművészeti kritikusa”-díj 1995; „Körös gyöngye”-díj 2002; Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2004; Szervátiusz-díj 2005.
2003-ban megjelent kötete: Szó, eszme, látvány (Mentor, Marosvásárhely); Erdősi Pál (Szatmári Múzeum Kiadó, Szatmárnémeti); Gergely István (Pallas-Akadémia, Csíkszereda); Deák Beke Éva (Mozaik, Szeged) 2006-ban megjelent kötete: Albert László (monográfia, Mentor Kiadó, Marosvásárhely); Nora Schütz Minorovics (monográfia, Medienhaus Rete, Freiburg)

Banos János

költő, szerkesztő, újságíró
* Ecseg, 1952-05-10, † Budapest
Tagság: I
[JAKL KMIK KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]

Bános Tibor

újságíró, kritikus, színháztörténész
* Solt, 1933-01-21

Bánszki István

tanár, irodalomtörténész
* Nyíregyháza, 1929-12-03
Bes­se­nyei-em­lék­érem 1997; Apá­czai Cse­re Já­nos-díj 1998, Péterfy Sándor-díj 2000, Toldy Ferenc-díj 2008, Kölcsey Ferenc-díj 2008.

Bányai János

író, irodalomtörténész, kritikus
* Szabadka (SCG), 1939-11-20
Tagság: I.
[KMIK, KK1994, KK2000, MN, UMIL]
Szenteleky Kor­nél-díj 1975; Al­föld-díj 1993; Az Év Könyve-díj 1999; Széchenyi prof. ösztöndíj 1999; Híd-díj 1999; JA-díj 2001; Pro Literatura-díj 2001, Nemes Nagy Ágnes-díj 2003, Déry Tibor-díj 2007.

Bányai Tamás

író, drámaíró
* Budapest, 1946-02-08
Tagság: I. ; Winston-Salem Writers Association ( Észak-Karolina ) 
A Barankovics Alapítvány regénypályázatának első díja 2008 , a XIII. kerület irodalmi díja 2008.
Cím: 1137 Bp., Pozsonyi út 16. F I./A 
E-mail: banyaitamas@gmail.com

Barabás András

műfordító, szerkesztő
* Bp., 1954-02-04
Tagság: I.
[KMÍ]

Barabás Jutka

író, drámaíró
* Bp., 1951-03-05
Literature Award State of Zürich 1987.

Barabás Tamás

újságíró
* Bp., 1926-11-30
Tagság: P
[KK1998 KK1996 KMÍ]
Színikritikusok Díja 1984, 1990, Aranytoll 1993.

Barabás Zoltán

költő, esszéista
* Nagyvárad, Bihar m. (R), 1953-04-01
Tagság: I
Az Anyanyelvi Konferencia elnökének elismerő oklevele 2005 , Bartók Béla-emlékdíj 2006 , Bocskai-díj 2008.
Cím: 3700 Nagyvárad, Str. Repoblicu No. 12., Ap. 19., Románia 
Tel.: (0040) 259-416389 

Barak László

köl­tő, prózaíró, publicista
* Muzsla (SK), 1953-09-08
Tagság: SzT. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Csokonai Társaság
[KMIK, KKKP, KK1998, kk2000, CSSZKK, UMIL, SZMKK2001]
Forbáth Imre-díj 2003 , Madách Imre-nívódíj 2006
Ne dudálj, küzdj! (Nap Kiadó, Dunaszerdahely 2006) Barak László legszebb versei (AB-ART, Pozsony, 2007)
 

Baranski Tibor

 író
* Bp., 1922-06-11
Árpád-díszoklevél 1971.

Bárány Tamás

drámaíró, író, költő, kritikus
* Bp., 1922-03-21
Tagság: I; P; MIE
[MIL ÚML KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL KMÍ]
JA-díj 1954, 1969, A Szépirodalmi Kiadó Nívódíja 1970, Gábor Andor-díj 1972, A Munka Érdemrend arany fokozata 1978, SZOT-díj 1979, A Móra Kvk. Nívódíja 1981, A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1992, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1993, Arany János-díj 1996, “Fityisz”-díj 1997.

Bárány Tibor

kritikus, filozófus, műfordító
* Budapest, 1979
Tagság: J.

Baranyai Tibor Elemér

politikus, újságíró, költő
* Apagy, 1925-08-26

Baranyi Ferenc

költő, író, műfordító, szerkesztő
* Pilis, 1937-01-24
Tagság: A.I.P.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, MN, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
SZOT-díj 1974; KISZ-ér­dem­érem, JA-díj 1976; SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Zrí­nyi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981; Passo D’uomo-díj 1989 [Sabbioneta, Ola]; Brianza-díj 1993; MSZOSZ-díj 1993; Fo­rin­tos-díj 1995; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1997; An­gyal­föld Dísz­pol­gá­ra 1998; Demény Pál-em­lék­érem 1999; Darvas József-díj 2002, Ada Negri-díj 2002, Gábor Andor-díj 2004, Nádasdy Kálmán-díj 2005, Radnóti Miklós-díj 2006.
 

Baráth Lajos

író
* Abaújkér, 1935-08-18
Tagság: A.I.
[MIL, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, K2000, UMIL, KMÍ]
SZOT-díj 1970; A Zrí­nyi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981.

Barcs János

költő, író
* Barcs, 1927-08-18
Tagság: A.I.Sz.
[KMIK, KK2000, UMIL]
SZOT-ösz­tön­díj 1979; A Tán­csics Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981; A So­mo­gyi Lap­ki­a­dó Váll. Ní­vó­dí­ja 1981, 1984; Petőfi-díj 2002, Lant és Toll-díj 2008.

Bárczay Géza

esszéista [református teológus]
* Bp., 1931-10-12
[MEIL, Borbándi]

Bárczi Ildikó

irodalomtörténész
* Bp., 1959-04-24
Az irod. tud. kandidátusa.

Bárczi István

költő
* Gömörpanyit (SK), 1943-04-11
[KKKP, SZMKK2001]

Bárczi Zsófia

író
* Rimaszombat (SK), 1973-07-13
2003-ban megjelent kötete: A keselyű hava (AB-Art)

Bárczy János

író
* Bp., 1917-01-23
Tagság: A.I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.

Bárdos B. Arthur

költő, újságíró
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1923-01-03
Tagság: I.
[ROMIL, Borbándi, UMIL]

Bárdos Deák Ágnes

előadóművész, író
* Budapest, 1956-11-27
Tagság: SzT.
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 2006.

Bárdos László

köl­tő, kri­ti­kus, műfor­dí­tó, iro­da­lom­tör­té­nész
* Bp., 1955-04-11
Tagság: P.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Greve-díj 1994; Artisjus irod. ösz­tön­díj 1995; So­ros irodalmi ösz­tön­díj 1996; PhD 1996; Az IR­KA Egye­sü­let ösz­tön­dí­ja 1998; A Füst Mi­lán For­dí­tói Ala­pít­vány Dí­ja 1998.

Bárdos Miklós

prózaíró, műfor­dí­tó, iro­da­lom­tör­té­nész
* Budapest, 1971-07-25
Tagság: J. ; SzT.
Hajnóczy Péter-ösztöndíj 1999; Irodalomtudományi DEA 2004.

Bárdos Pál

író, dramaturg
* Makó, 1936-03-30
Tagság: A.P.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]

Bari Károly

költő, műfordító
* Bükkaranyos, 1952-10-01
Tagság: A. ; SzT.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1980; JA-díj 1984; A So­ros Ala­pít­vány Élet­műdí­ja 1992; Déry Ti­bor-ju­ta­lom 1992; Bezerédj-díj 1996; Kossuth-díj 2001; Pro Ethnographia Minoritatum-emlékérem 2003; Hazám-díj 2004.

Barlay István

újságíró, író
* Bp., 1930-01-18
[MEIL, Borbándi]

Barna Imre

 műfordító, szerkesztő
* Bp., 1951-04-10
Tagság: A.P.SzT.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983, 1988; Wessely Lász­ló-díj 1989; Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1989; Fo­rin­tos-díj 1993; az Olasz Köztársaság Érdemrendjének lovagi fokozata 2003; József Attila-díj 2006.

Barna Róbert

író, műfordító, könyvtáros, tanár
* Bp., 1942-10-18
Tagság: I. ; SzT.

Barna T. Attila

költő, író, kritikus, publicista, újságíró
* Vác, 1971-11-28
Tagság: I.J.FISZ.
[KMÍ]
A gödöllői Juhász Gyula Városi Könyvtár irodalmi pályázatán versíró kategóriában 1. helyezés (1996), Verskarácsony-díj (1997), Polísz Költészeti Díj 2002. évi pályázatán 4-6. helyezés, Wass Albert Emléklap (2002), Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja (2008)
2005-ben megjelent kötete: Valami jön
 

Barnassin Anna

író, dramaturg
* Sátoraljaújhely, 1928-01-13
Tagság: A.I.Sz.
[UMIL, KMÍ]
SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1983.
 

Baróthy Zoltán

novellista, szerkesztő
* Pápa, 1977-06-05
Tagság: J.

Barsy Kálmán

író
* Bp., 1942
Casa de las Américas-díj 1981; Puerto Ricó Irodalmi Nagydíj 1994.

Bart István

 író, műfordító, szerkesztő
* Bp., 1944-07-01
Tagság: A.I.P.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1984; Wessely Lász­ló-díj 1984.
 

Barta Lajos

író, újságíró
* Harta, 1935-01-22
Tagság: H. A.I.
[KMIK, UMIL, KMÍ]
SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tiszti­keresztje 1995.

Barta Péter

műfordító
* Bp., 1960-09-20
Tagság: I.
A nyelvtudomány kandidátusa 1996.

Bartha Erzsébet

író, költő
* 1913

Bartha Eszter

* 1975
Tagság: J.

Bartha Gusztáv

költő, író
* Mezővári (U), 1963-09-19

Bartis Attila

író, fotográfus
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1968-01-22
Tagság: Sz.J.SzT.
[KMÍ, KK2000]
MZs-ösz­tön­díj 1995; NKA al­ko­tói ösz­tön­díj 1996; So­ros-ösz­tön­díj 1996; A Déry Ti­bor Ala­pít­vány dí­ja 1997; Márai Sándor-díj 2002; JA-díj 2005; MASZRE-ösztöndíj 2009.

Bartis Ferenc

író, költő, szerkesztő, drámaíró, kritikus, műfordító, esszéista
* Gyergyószárhegy, Hargita m. (R), 1936-07-04
Tagság: A.I.
[KMIK, ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KKHK, KMÍ]
„Charles Zágoni of Hungary To Victory” Nagyérem 1987 [Washington]; Pro Urbe Budapest, V. ker.; To Victory Nagyezüst; Az Er­dé­lyi Me­ne­kül­te­kért-em­lék­érem 1989; Az Ár­pád Aka­dé­mia arany­ér­me 1989; Arany Ár­pád-érem 1991 [USA]; 1956-os em­lék­érem 1991; Vulkány Vá­ros Bá­nyász Em­lé­kér­me 1993; Bu­da­pest-Bel­vá­ros és Gyergyó Dísz­pol­gá­ra 1994; Gá­bor Áron-em­lék­érem 1994.
 

Bartos Csaba

író
* Bp., 1980-07-19
Tagság: Vörösmarty Társaság

Bartos Tibor

műfordító
* Újpest, 1933-08-01, † 1933-08-01
Tagság: A.
[MIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Sajtó Kiváló Dolgozója érem 1967; Wessely László-díj 1981; Az Év Könyve-jutalom 1985; Az Európa Kvk. Nívódíja 1985, 1987, 1988; Déry Tibor-díj 2002, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 2005.

Barzsó Tibor

 szerkesztő, műfordító, újságíró, kritikus
* 1931
A Sajtó Kiváló Dolgozója érem 1967; a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja, 2005.

Basa Molnár Enikő

irodalomtörténész [könyvtáros]
* Huszt (U), 1939-09-07
[MEIL, KK1994, KK2000, Borbándi]
Az Árpád Akadémia aranyérme 1973. , 2002-2003-ban a Kongresszusi könyvtár Kluge-ösztöndíjasa.

Bata János

költő, műfordító
* Szabadka (SCG), 1963-05-14
Bazsalikom-díj 1991.

Batári Gábor

 író, költő, újságíró
* Bp., 1967-03-09
Tagság: I ; Sz
[KMÍ, KK2000]
2008-ban megjelent kötete: Batariversum (összegyűjtött versek) (Alterra Svájci-Magyar Kiadó, Bp.); Kortárs magyar írók (háromszerzős önálló kötet) Pszichőfi, avagy a lírai én bolyongásai térben és időben (Alterra Svájci-Magyar Kiadó, Bp.) 

Báthori Csaba

költő, író, kri­ti­kus, műfor­dí­tó
* Mohács, 1956-12-26
Tagság: SzT.
[KMÍ, KK2000]
Tekintet-díj 1990; Soros-ösztöndíj 1998; Az Osztrák Kancellári Hivatal kitüntetése 1998; Szobotka Tibor-díj 1999; Füst Milán-ösztöndíj 2001; Déry Tibor-díj 2005, József Attila-díj 2007, MASZRE-ösztöndíj 2009.
2006-ban megjelent kötete: Boldog ólom (versek) (Kalligram, Pozsony); A lírikus 123 epilógja (Babits-parafrázisok) (Napkút Kiadó, Budapest). Egy kutya naplója című könyve és Jel a semmiről című verseskötete 2009-ben jelent meg a Napkút Kiadónál.

Báti Zsuzsa

költő, műfordító
* Padé, 1938-12-31
[KMIK]

Bátki Fazekas Zoltán

költő
* Szeged, 1968-11-10
Tagság: I.
„Szép vagy Alföld” Nemzetközi vers- és novellaíró pályázat bronz oklevele 2003.

Bátki Mihály

kritikus, műfordító, újságíró, író, szerkesztő
* Bp., 1945-03-21
Tagság: A.P.
[KMÍ, KK2000]

Batta György

költő, író, szerkesztő
* Rimaszombat (SK), 1943-01-10
Tagság: I.
[KMIK, KKKP, UMIL, SZMKK2001]
 

Bayer Béla

 író, költő
* Váralja, 1951-05-17
Tagság: I.
[KMÍ]

Bazsányi Sándor

kritikus
* Miskolc, 1969-03-02
Tagság: J. ; SzT.
MZs-ösz­tön­díj 1997; Király István-díj 2001; MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2001; Barta János különdíj 2001; NKA-ösztöndíj 2009.

Bebek János

költő, író [gépészmérnök]
* Pestszentlőrinc, 1948-03-21
[KMIK, MEIL, Borbándi, Mis­ka]
 

Becske József

költő, grafikus
* Visk (U), 1965

Bécsy Ágnes

irodalomtörténész
* Pécs, 1953-02-21
Széchenyi prof. ösztöndíj 1998.

Becsy András

költő
* Gyula, 1973-05-03
Tagság: J-t. ; KIT
Tevan Andor Kiadó verspályázat I. díj 1991.
Használati utasítás, versantológia, Palatinus Kiadó, 2008. 2009-ben megjelent kötete: Körkörös (versantológia, KIT-Jókai Színház)

Bécsy Tamás

irodalomtörténész, esztéta
* Bp., 1928-08-28
Tagság: P.
[KMIK, MTAA, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, MTAA97, PKK, UMIL, KK2000, KMÍ]
Az irodalomtud. dr. 1978; JA-díj 1986; Szent-Györ­gyi Al­bert-díj 1998; 1990-től az MTA tag­ja.

Beczner Tamás

író, kritikus
* Bp., 1926
[MIL, MEIL, Borbándi]
Burghausen bajor város Irodalmi Díja 1985.

Bedanics Gábor

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1976-02-12
Tagság: J. FISZ.

Bedanics Gábor

* Bp., 1976-02-12
Tagság: J. FISZ.
Cziráki Alapítvány Pro Cultura Humana Díj 1992; Cicero-dícséret 1992, Köztársasági Ösztöndíj 1997; Erasmus-ösztöndíj Berlinben 2001.

Bede Anna

költő, műfordító
* Bp., 1926-07-14, † 2009-03-30
Tagság: I.
[MIL, KMIK, FÉL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
JA-díj 1974; A Cseh­szlo­vák Kor­mány Ki­tün­te­té­se 1975; Ní­vó­díj 1975; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1984; A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1986; Magyar Köztársasági Arany Ér­dem­ke­reszt 2002.

Bedecs László

 kritikus
* Budapest, 1974-11-25
Tagság: J. ; SzT.
Móricz-ösztöndíj 2002.
2009-ben megjelent kötete: Nyelvek a végtelenhez ( Napkút Kiadó, Bp.).

Beder István

író
* Martonos (SCG), 1932-11-12
[KMIK]

Beke Albert

kritikus, irodalomtörténész, esszéista
* Nádudvar, 1934-03-18
Tagság: I.
Táncsics Mihály Alapítvány irodalomkritikusi díja 1995 , PhD 1997.

Beke György

író, műfordító
* Uzon, Kovászna m. (R), 1927-08-03
Tagság: A.I.
[MIL, KMIK, ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KKHK, KMÍ]
A Ro­mán Író­szö­vet­ség Iro­dal­mi Dí­ja 1970, 1978; A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1991; Jó­si­ka Mi­klós-díj 1996; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1997; A Nagy La­jos-pá­lyá­zat dí­ja 1997; Pethő Ti­bor-díj 1997; Pe­tő­fi Sán­dor Saj­tó­sza­bad­ság-díj 1997; A Ma­gyar Író­szö­vet­ség és a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um iro­dal­mi pá­lyá­za­tá­nak ní­vó­dí­ja 1998; JA-díj 1999; Táncsics Mihály-díj 2001.

Beke Kata

 író, publicista
* Bp., 1936-12-22, † Bp., 2009-02-02
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1981; Comenius-em­lék­érem 1992; Nagy Im­re-emlékplakett 1996; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tisz­tike­reszt­je 1996.

Beke Mihály András

író, szerkesztő
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1956-05-05
Tagság: J.Sz.
[ROMIL, JAKL, KK1998, KK2000, UMIL, KKHK, KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1985.

Békés József

író, dramaturg, forgatókönyvíró
* Gádoros, 1923-09-19, † Bp.
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994; KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1964; If­jú­sá­gért Ér­dem­érem 1972; Prix Danube 1979; A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1979; Ba­lázs Bé­la-díj 1985; IBBY-díj 1986; Nagy La­jos-díj 1998.

Békés Pál

író, drámaíró, műfordító
* Bp., 1956-03-27, † 2010-05-29
Tagság: A.SzT.J.P.Sz.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­­díj 1981; Rá­dió­kri­ti­ku­sok Dí­ja 1982; Nem­zet­kö­zi Gor­kij-díj 1985; MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1987/1988; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1987; Wessely Lász­ló-díj 1988; Fitz Jó­zsef-díj 1991; Ful­bright-ösztöndíj 1992; Az Év Gyer­mek­köny­ve-díj 1992; IBBY-díj 1992; Déry-jutalom 1998; JA-díj 2000; Soros ösztöndíj 2000; Az Édes Anyanyelvünk pályázat gyermekirodalom kategóriájának első díja 2004; Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2006, Hevesi Sándor-díj 2006, Márai-díj 2009, Szép Ernő-életműdíj 2009.

Békési Gyula

költő
* Újfehértó, 1924-11-10, † 2003-02-15
Tagság: A; I
[KMIK SZSZBKIK KK1998 KK2000 KMÍ ÚMIL]
SZOT-díj 1973, SZOT-ösztöndíj 1977, A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1984, Nagy Lajos-díj 1991, JA-díj 1992.

Béki István

költő, performer
* Szerencs, 1968-03-06
Tagság: I.J.

Bella István

költő
* Székesfehérvár, 1940-08-07
Tagság: A.I.P.
[KMIK, KKMGYI, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
KISZ-díj 1969; JA-díj 1970, 1986; SZOT-ösz­tön­díj 1984; Déry Ti­bor-ju­ta­lom 1988; Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1988; A Ma­gyar Művé­sze­tért-díj 1992; HM iro­dal­mi díj 1995, 1996; Ho­ri­zont-díj 1996; Kossuth-díj 2001.
 

Bence Lajos

 költő
* Göntérháza, 1956-07-01
[KMIK]

Bence Ottó

író
* Bp., 1965-06-27
Tagság: J.SzT.
Művészeti Alap-ösztöndíj 1989; Fehér Rózsa-díj 1998.
 

Bencsik Attila

költő
* Bp., 1947-04-28
Tagság: Sz.
[KMÍ, KK2000]
Mi­nisz­te­ri Di­csé­ret 1986; Dr. Univ. 1990.

Bene Zoltán

író
* Kecskemét, 1973-04-08
Tagság: I.FISZ. Madách Irodalmi Társaság, Nagy Lajos Társaság, Magyar Prózaíró Műhely, Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
Fehér Klára-díj 2007; Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium irodalmi pályázatának II. díja 2008.
Cím: 6724 Szeged, Rókusi krt. 33. IX/49 
Tel.: 36-20-348-8446 

Benedek András S

költő, irodalomtörténész
* Munkács (U), 1947-02-01, † 2009-09-08
Tagság: S.
[FÉL, KMIK, HMK]
Hodinka Antal-emlékérem 2005, Magyar Művészetért Díj 2007, Arany János-díj 2007.

Benedek Anna

kritikus
* Budapest, 1975
Tagság: J.

Benedek István Gábor

 újságíró
* Gyula, 1937-10-29
Rózsa Ferenc-díj 1988, szakmai nívódíjak.
 

Benedek Mária

 író
* Óbecse (YU), 1953-12-24

Benedek Pál

újságíró, műfordító
* Tótkomlós, 1931-07-27
[MEIL, Borbándi]

Benedek Szabolcs

író
* Bp., 1973-03-18
Tagság: J. ; SzT.
[KMÍ, KK2000]
MZs-ösz­tön­díj 2006, NKA Alkotói támogatás 2007, Örkény István drámaírói ösztöndíj 2008
2008-ban megjelent kötete: Budapest vőlegényei (Pont Kiadó, Budapest) 2009-ben megjelent kötetei: Haláldekameron (novellák, Pont Kiadó, Bp.) és Az élcsapat (regény, Pont Kiadó, Bp.)

Benedikty Béla

dramaturg, szerkesztő, író
* Bp., 1943-03-15
Pulitzer-emlékdíj 2003. 

Beney Zsuzsa

költő, esszéíró
* Bp., 1930-04-21
Tagság: A.SzT.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Füst Milán-ju­ta­lom 1979; JA-díj 1990; A Szé­pi­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990; Kor­társ-ní­vó­díj 1991; So­ros-ösz­tön­díj 1994.

Bengi László

irodalomtörténész, kritikus, költő, író
* Bp., 1976-01-07
Tagság: J.FISZ. ; 
Király István-díj 1999; , MZs-ösztöndíj 2002; , NKA támogatás 2003; , PhD 2008.

Benke László

költő, író
* Újvárfalva, 1943-04-28
Tagság: I ; Sz ; MIE
[KMIK, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1978/79; A Művé­sze­ti Alap El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1979; SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2003.
2008-ban megjelent kötete: Otthonkereső (Hét Krajcár Kiadó, Budapest).

Benkő Attila

költő, szerkesztő
* Bp., 1942-04-09
Tagság: A.Sz.
[KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]

Benkő Krisztián

* Miskolc, 1979
Tagság: J.
Edinburghi ösztöndíj 2003, Erasmus-Socrates ösztöndíj Firenzében 2007.
 

Benkő Levente

író, szerkesztő
* Nagyajta, Maros–M. Autonóm Tart. (R), 1961-06-13
[ROMKK97, ROMKK2000]
MÚRE-díj 1995, II. Lakitelki Filmszemle kategóriadíja.

Benkő Mihály

 műfordító
* Bp., 1940-11-22
Tagság: P.
[KMÍ]

Benkő Samu

művelődéstörténész
* Lőrincfalva, Maros-Torda m. (R), 1928-02-25
[ROMIL, KMIK, MTAA, MTAA97, KK2000, ROMK, UMIL]
1990-től az MTA kül­ső t.; Nagy Imre emlékplakett 1994, Déry Tibor-jutalom 1994; Szé­che­nyi-díj 1997; Ke­mény Zsig­mond-díj 1997; A Tő­kés Lász­ló Ala­pít­vány egyé­ni dí­ja 1997; Magyar Művészeti Akadémia aranyérme 1999; Bethlen Gábor-díj 2000.

Bényei József

költő, író
* Tiszaladány, 1934-07-07
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Ró­zsa Fe­renc-díj 1984; Krúdy-em­lék­érem 1991; Hol­ló Lász­ló-díj 1993, Ma­gyar La­jos-díj 1993; A Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1994; Arany­toll 1998; A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2003.

Bényei Tamás

kritikus
* Debrecen, 1966-02-15
Tagság: J.
[UMIL, KMÍ, KK2000]
Pro Scientia-díj 1990, Soros-ösztöndíj Oxfordban 1991, MZs-ösztöndíj 1995, Széchenyi-ösztöndíj 1997, Kanyó Zoltán-díj 1999, Soros-ösztöndíj 2000, Alföld-díj 2005.

Benyhe János

irodalomtörténész, műfordító, kritikus, esszéista
* Hódmezővásárhely, 1926-11-08
Tagság: I.P.
[MIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
Bölöni-díj 1987; A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1988; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kö­zép­ke­reszt­je 1996; JA-díj 1999; Pro Literatura-díj 2000; József Attila-díj 2001.

Benyó Judit

költő, műfordító, író
* Rotthalmünster (D), 1945-04-25
Tagság: I.Sz.
[KMIK, KK1992, KK1994, UMIL, KK1996, KK2000, KMÍ]
1992-93 ösztöndíj az MHB Művészeti Alapítványától.

Benyovszky Krisztián

kritikus, irodalomkutató
* 1975-03-22
Tagság: J.
[SZMKK2001]
Posonium-díj 2001; Madách-díj 2002; MZs-ösz­tön­díj 2005.

Bérczes László

kritikus, esszéista, irodalomtörténész
* Tiszanána, 1951-02-15
Tagság: Sz
[KMÍ KK2000]
Bálint Lajos-vándorgyűrű 1999.

Bérczessy Lajos

szerkesztő, kritikus, kommunikációkutató
* Bp., 1949-01-11
Tagság: Sz

Bereck József

 író, műfordító, szerkesztő
* Albár (R), 1945-03-09
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Szlovák Irodalmi Alap Nívódíja 1974, Madách-díj 1998.

Bereczki Gábor

 nyelvész, műfordító, folklorista
* Békés, 1928-03-24
Akadémiai Díj 1976. A Tartui Egyetem díszdoktora 1990.

Bereczky László

könyvtáros, újságíró, író
* Nagykálló, 1931-09-12
Szinnyei József-díj 1995.
 

Bereményi Géza

író, dramaturg, filmrendező
* Bp., 1946-01-25
Tagság: A ; I
[ÚML8 AKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
KISZ-díj 1979 , JA-díj 1984 , Balázs Béla-díj 1989 , SZOT-díj 1986 , Filmkritikusok Díja 1989 , A Legjobb Európai Film Díja 1989 , A Magyar Művészetért-díj 1992 , filmrendező Déri Jánosdíj 1993 , Huszka Jenő-díj 1998 , Pro Literatura-díj 1998 , Esztergom és Székesfehérvár Millecentenáriumi Drámapályázatának első díja 1998 , Pro Urbe Budapest 1998 , Kossuth-díj 2001 , Szép Ernő-jutalom 2003.

Béres Attila

költő, író, librettista
* Bp., 1946-05-06
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1974 , A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata 1976 , AZ MTI-PRESS pályázatának különdíja 1995.

Beretka Ferenc

író
* Péterréve (SCG), 1955-05-21
[KMIK]

Berger Sándor

költő, újságíró
* Csenger, 1925

Berkes Péter

 író, lapszerkesztő
* Sopron, 1931-11-12
Tagság: I; A
[KMIK KKMGY UMIL KMÍ]
Kiváló Szolgálatért Érdemrend, A HM Nívódíja 1976, A Zrínyi Kvk. Nívódíja 1981, Ifjúsági Díj 1984.

Berkovits György

író, szociográfus, esszéista
* Orosháza, 1940-10-21
Tagság: A ; SzT
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Eötvös-ösztöndíj 1989 , Budapestért-díj 1993 , JA-díj 2007.
Nyolc magyar író orosz nyelvű drámakötetében – Kazamaták – megjelent Abreál című darab
Cím: 1123 Bp., Alkotás u. 1/b. 
Tel.: 355-4367, 06-20-351-32-72 

Bernáth Árpád

irodalomtörténész, germanista
* Jánoshalma, 1941-02-15
Magyar felsőoktatásért-emlékplakett 1992 , Apáczai Csere János-díj 1997 , Kunó-díj 2004.
Cím: JATE Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
Tel.: (62) 454-247; (62) 321-843 

Bernáth István

irodalomtörténész, műfordító
* Orosháza, 1928-09-13
Tagság: A ; I ; P
[MIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje; , Az izlandi sólyomrend lovagkeresztje 2003. , Irodalmi díjakat kapott Izlandban és Belgiumban. 

Berniczky Éva

szerkesztő, novellista, gyermekíró
* Beregszász (U), 1962-12-29
[KK 2000]
Az Élet és Irodalom novellapályázatának III. díja 1998 , Bárka-díj 2000 , Az Üzenet c. folyóirat és az Etna webmagazin Kosztolányi-pályázatának III. díja 2001 , Márai Sándor-díj 2006 , Artisjus díj 2006.
Cím: 88000 Ukrajna, Ungvár, Vár u. 8. 
Tel.: (31)223-2658 

Berta Péter

költő, irodalomtörténész
* Kaposvár, 1972-09-02
Tagság: J; I
[KMÍ]
Hidas Antal-díj 1995.

Bertha Mária

műfordító
* Pozsony (SK), 1952-11-25
[CSSZKK SZMKK2001]

Bertha Zoltán

esszéista, irodalomtörténész, kritikus
* Szentes, 1955-06-04
Tagság: I; Sz; MIT
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ MIT RÚL]
bölcsészettud. doktorátus 1982, A Művészeti Alap Ösztöndíja 1983, JAK belső ösztöndíj 1987, MZs-ösztöndíj 1989, PhD 1994, Kölcsey-díj 1996, Széchenyi-ösztöndíj 2000, Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 2002, Tamási Áron-díj 2003.
2003-ban megjelent kötete: Sorsbeszéd (Kráter Műhely)

Bertók László

költő
* Vése, 1935-12-06
Tagság: I
[A KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KK2002 UMIL DIA KMÍ MKK MN RÚL]
SZIMA r., Who’s Who in Europe , Radnóti Miklós-díj 1973 , József Attila-díj 1982 , Janus Pannonius Műv. Díj 1983 , Az Év Könyve-díj 1986 , Graves-díj 1989 , Déry Tibor-jutalom 1990 , MSZOSZ-díj 1991 , Szinnyei Júlia-emlékdíj 1991 , Kortárs-nívódíj 1991 , Weöres Sándor-díj 1993 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1995 , Pro Civitate Pécs 1995 , A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 1997 , Radnóti-fődíj 2002 , Kossuth-díj 2004 , Artisjus Irodalmi Díj 2008 , Martyn Ferenc-díj 2009.
2009-ben megjelent kötete: A város neve( Pro Pannonia Kiadó, Pécs ).
Cím: 7621 Pécs, Király u. 29–31. 
Tel.: (72) 215-794 

Beszédes István

költő
* Zenta (SCG), 1961-09-12
[KMIK UMIL KMÍ]
Sinkó-díj 1972, MZs-ösztöndíj 1995.

Bettes István

költő
* Rimaszombat (SK), 1954-08-15
[KMIK KKKP SZMKK2001]
Madách-díj 1991.

Bezerédi Zoltán

író, újságíró
* Marcali, 1922-05-06
[MÍSZK]
Német Exil PEN Club

Bezzeg János

 költő, kritikus
* Berhida, 1958-02-11
Tagság: J
[JAKL KMIK]

Bicskei Zoltán

CIM Magyarkanizsa, Szerbia-Montenegró

Bihari Sándor

költő
* Kisgyőr, 1932-08-17
Tagság: A; I
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
JA-díj 1966, SZOT-ösztöndíj 1982, Salvatore Quasimodo-díj 1994, Szabó Lőrinc-díj 1995, A Tekintet díja 1996.

Bikácsy Gergely

kritikus, dramaturg
* Szécsény, 1941-10-09
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Balázs Béla-díj 1990 , Az MHB Táncsics Alapítvány Filmkritikusi Díja 1993.

Bikfalvy Péter

 irodalomtörténész
* Bp., 1943-07-21
ELTE Spanyol Tanszék, 1088 Bp., Puskin u. 5-7. 
Tel.: 411-6560

Bikich Gábor

költő
* Bp., 1923-04-06
[KMIK MEIL Borbándi]

Birnbaum Marianna Daisy

irodalomtörténész
* Bp., 1934-04-28
[MEIL Borbándi]

Bíró András

költő, műfordító, író, újságíró, szerkesztő, előadóművész
* Székesfehérvár, 1923-05-03
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[MIL KMIK KHK KK1996 KK1998 KK2000 KK2002 KKÉRD UMIL KMÍ]
Baumgarten-ösztöndíj 1947/48 , A Szocialista Kultúráért 1978 , A Műv. Minisztérium Nívódíja 1978 , Kiváló Munkáért 1982 , Csuka Zoltán-díj 1987, 1996 , Krúdy-emlékérem 1989 , A MAOE Elnökségének Aranykoszorús Jelvénye 1994 , Nagy Lajos-emlékérem 1997 , A Magyar Köztársasági Érdemrend ezüstkeresztje 1998 , Szent-György Lovagrend 2000, 2002 , Múltunkkal a jövőbe Mill. Irodalmi Pályázat novellakategória I. díja 2000 , Az 1956-os Nemzetőrség Érdemrendje 2001 , “Érd Város Díszpolgára” Kitüntető Cím 2002 , Az Írószövetség Prózai Szakosztálya Irodalmi Pályázatának Különdíja 2002 , Krúdy-emlékplakett 2008.

Bíró Ferenc

irodalomtörténész
* Szentes, 1937-02-05
Akadémiai Díj 1997.

Bíró Ferenc,

költő
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1960-04-09
[KMIK]
Akadémiai Díj 1997, Széchenyi-ösztöndíj 1999, Ipolyi Arnold-díj 2005, Faludi Ferenc-díj 2007, Eötvös József-koszorú 2008.

Bíró József

költő, író, performer, képzőművész
* Budapest, 1951-05-19
Tagság: I. ; SzT. ; Transworld Artlines, ; World Haiku Association
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Omoroka-díj (Szlovákia) 1990; A Nemzetközi Vizuális Költészeti Biennálé diplomája, Mexikó 1995.
2009-ben megjelent kötete: Mukkeum si (Hungarovox Kiadó, Bp.).
E-mail: performart@freemail.hu

Bíró László Péter


* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1955
[KMIK]

Bíró Péter

író
* 1964-09-21
Tagság: J
[KMÍ]

Bíró-Balogh Tamás

író, irodalomtörténész
* Gyoma, 1975-06-19
Tagság: SzT
Faludy-díj 1996, NKA ösztöndíj 2002, 2005; Tiszatáj-jutalom 2004; Király István-emlékdíj 2004; Bárka-díj 2007.
E-mail: birobalogh@gmail.com

Birtalan Ferenc

 költő
* Bp., 1945-07-25
Tagság: A; Sz
[KMIK UMIL KMÍ]

Bistey András

író, újságíró
* Diósgyőr, 1942-11-24
[KK1996 KK1998 UMIL KMIK KK2000 KMÍ]
A HM irodalmi díja 1995, 1996.

Bisztray György

irodalomtörténész
* Bp., 1938-10-02
[MEIL Borbándi KK1992 Miska KK1994 KK2000]

Bitó László

* Budapest, 1934-11-07
Semmelweis-díj 1974, Proctor-érem 2000, Bard-díj 2001, Radnóti-díj 2007
2009-es kötete: "Áldott vagy, Káin!" - Argumentum Kiadó
Cím: 116 Pinehurst Ave. K-33 New York, NY 10003 
1113 Bp. Bartók B. út 76. 
Tel.: 209-0140 

Bitskey István

 irodalomtörténész
* Eger, 1941-03-26
Apáczai Csere János-díj 1999; Széchenyi ösztöndíj 2001; Csokonai-díj 2006.

Blaskó Virág Márta

 író, költő
* Balassagyarmat, 1958-12-09
Tagság: SzT.

Bobory Zoltán

 iró, költő
* Rum, 1946-11-11
Tagság: I
Pro Civitate Székesfehérvár 2007 , Fejér megye Díszpolgára , Lánczos–Szekfű ösztöndíj 2007.
CIM 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 36. 
TEL 22-305-865; 0630-6323-165 

Boda István

költő, író
* Kisvárda, 1928-12-19
Tagság: A ; I
[MIL KMIK SZSZBKIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Csokonai-díj 1967 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1968 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1979 , Alföld-nívódíj 1972 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1979 , Aranytoll 1991 , Táncsics Mihály-díj 1992 , Pro urbe Debrecen 2008.

Bódis Kriszta

költő, novellista, dokumentumfilmes
* 1967-06-09
Tolerancia-díj 1995,1997,2000 , MTV Nívódíj 1997 , Bezerédj-díj 2005 , NKA ösztöndíj 2005
1141 Bp., Zsálya u. 16. 
Tel.: 0620-247-2901 
E-mail.: bodiskriszta@gmail.com, bo@pro.hu

Bodnár Gyula

 író, publicista
* Királyhelmec (SK), 1948-05-21
[KKKP SZMKK2001]

Bodó Barna

újságíró, szociológus, író
* Sepsiszentgyörgy, Kovászna m. (R), 1948-07-29

Bodolai Zoltán

 író
* Felsőbalog, 1917-02-27
MHBK-bronzérem.

Bodolay Géza

irodalomtörténész
* Pápa, 1923-11-22

Bodor Ádám

író
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1936-02-22
Tagság: A ; I ; P ; DIA ; SzT
[KMIK ROMIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KKACS UMIL KMÍ]
Első kötetesek-díja 1969 , A Román Írószöv. Prózadíja 1970, 1975 , Kritikusok Díja 1975 , Az Év Könyve-jutalom 1985, 1989 , JA-díj 1986 , Déry Tibor-jutalom 1989, 1992 , Artisjus Irodalmi Díj 1990 , Krúdy Gyula-díj 1991 , A Magyar Napló díja 1991 , Kortárs-nívódíj 1991 , A Soros Alapítvány Életműdíja 1992 , Déry Tibor-jutalom 1992 , Márai díj 1996 , A Magyar Népköztársaság Babérkoszorúja 1998 , Magyar Irodalmi Díj 2002 , Kossuth-díj 2003.
Okraj Sinistra (Modrijan, Ljubjana)

Bodor Béla

író, költő, kritikus, esszéista
* Bp., 1954-02-24, † 2010-08-10
Tagság: I ; Sz ; SzT ; KJT ; Kármán József Társaság 
[KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
JAK-ösztöndíj 1989 , a Magyar Alkotóművészek Közalapítványának ösztöndíja 1997 , Déry-díj 2000.
Codex rescriptus (Palimpszesztek könyve) (Animus Kiadó, Budapest); Az eszmélet munkái. Kísérletek 1988-2008 (Napkút Kiadó, Budapest)

Bodor Pál

író
* Bp., 1930-07-28
Tagság: A ; I ; P
[MIL KMIK ROMIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ]
Kulturális Érdemrend 1967 [Románia] , A Román Írószöv. Költ. Díja 1969, Prózadíja 1981 , Déry Tibor-jutalom 1988 , A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1989 , Opusz Díj 1989 , Fehér Rózsa-díj 1993 , Szabó Zoltán-emlékdíj 1994 , Demény Pál-emlékérem 1994 , Magyar Lajos-díj 1997 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1998 , Pulitzer-emlékdíj 1999 , Szabad Sajtó-díj 2003 , Hazám-díj 2005.
E-mail: bodorpal.diur@t-online.hu

Bodri Ferenc

művészettörténész
* Újpest, 1931-10-31
Tagság: I
[KK1992 KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
Tekintet-díj 2003

Bogáti Péter

író, kritikus, szerkesztő, műfordító, dramaturg
* Bp., 1924-12-15
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Móra Kvk. Nívódíja 1979, Kritikusok Díja 1982, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985, Gyermekekért Érdemérem 1986, Az MSZOSZ különdíja 1990.

Bogdán László

költő, prózaíró, műfordító
* Sepsiszentgyörgy, Kovászna m. (R), 1948-03-08
Tagság: I
[ROMIL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Prózadíja 1980, 1985 , LÁTÓ-nívódíj 1992 , Kortárs-díj 1998.
2009-ben megjelent könyve: Felröppenő pillangó ( versek, Mentor Kiadó ).
Cím: 4000 Sfintu Gheorghe, Piata Gábor Áron Nr. 2. Bloc 3. Sc. A. Ap. 15. 
Tel.: (0040)-(267) 314-396

Bognár Antal

író, újságíró
* Nagyfény (SCG), 1951-04-24
Tagság: I ; A
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Sinkó-díj 1972 , Híd-díj 1986.

Bognár Róbert

író, műfordító, szerkesztő
* Braunau (A), 1947-05-30
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Wessely László-díj 1983 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1989, 1991 , Illyés Gyula-díj 1993 , Forintos-díj 1996.

Bogoly József Ágoston

irodalomtörténész
* Csorna, 1958-01-26
Az irod.tud. kand. 1993.

Bohár András

esztéta, vizuális művész, filozófus
* Bp., 1961-02-11
Tagság: A; I
[KK1998 KK2000 KMÍ]
MHB Irodalmi Ösztöndíj 1992, Kállai Ernő Műkritikusi Ösztöndíj 1993, MZs-ösztöndíj 1996, Soros Közép-európai Egyetemének ösztöndíja (1996–1999), Bihari Ottó kutatói ösztöndíj 2001, PhD 2001.

Bojár Iván András

újságíró, publicista
* Budapest, 1964-03-08
Souvenir-díj 1996 , Tell Vilmos-díj 1997 , Magyar Lajos-díj 1997.
Cím: Octogon, 1024 Bp., Rómer Flóris u. 22-24. 
Tel.: (1) 316-3546

Bojtár B. Endre

műfordító
* Bp., 1963-09-20
Tagság: I ; J
[KMÍ KK2000]
Bazsalikom-díj 1993 , Pulitzer-emlékdíj 2007.
MaNcs, 1106 Bp., Fehér út 10. 
Tel.: 262-3178, 262-0093

Bojtár Endre

irodalomtörténész, műfordító, kritikus
* Bp., 1940-05-26
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1986 , Az Év Könyve-jutalom 1987 , A Nyitott Társadalom Alapítvány díja 1991 , Ránki György-díj 1992 [Soros] , Gediminus Érdemrend ( litván ) 1994 , A Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje 1997 , A Soros Alapítvány alkotói díja 1999 , JA-díj 2006 , Palládium-díj 2008.
Cím: MTA Irodalomtudományi Intézete, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. 
Tel.: 466-4819

Boka László

irodalomtörténész, kritikus, könyvtáros
* Nagyvárad, 1974-08-09
Tagság: J ; EMIL ; A Várad c. folyóirat alapítója.
LK ösztöndíj 1996; , EME-ösztöndíj 1997; , M.A. 1997; , Tudományos csereprogram Stanford 2001; , Erasmus ösztöndíj Leiden 2002; , EMIL Irodalomtudományi Díja 2004; PhD. 2006.
A befogadás rétegei (tanulmányok, kritikák) Kop-Press, Kolozsvár 2004.
1215 Bp., Árpád u. 12/C 
E-mail: laszloboka@hotmail.com

Bokányi Péter

kritikus, tanár
* 1968-08-26
Tagság: J
PhD 2006.
Ahogyan sohasem volt, A történelmi regény az ezredforduló magyar irodalmában (Szombathely) 2007. 
9730 Kőszeg, Bercsényi u. 18. 
bokanyi@t-online.hu

Bókay Antal

irodalomtörténész
* Pécs, 1951-01-06
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Széchenyi-ösztöndíj 1997.
JPTE Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. 
Tel.: (72) 314-714 
E-mail: bokay@btk.pte.hu

Bokor Katalin

költő
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1935-03-10
[ROMIL]

Bokor Levente

költő, újságíró
* Bp., 1941-03-06
Tagság: Sz
[KMIK KMÍ]

Bokor Pál

újságíró, író, producer
* Bp., 1942-05-02
Atlantic Sajtószolgálat, 1126 Bp., Németvölgyi út 5. 
Tel.: 212-2443, 212-2444 
E-mail: atlantic.new@chello.hu

Boldizsár Ildikó

író, mesekutató, kritikus
* Dunaújváros, 1963-03-10
Tagság: I ; J ; SzT
[KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1989 , Az Év Könyve-díj 1991 , Az Év Könyve-jutalom 1992 [megosztva Szalma Jánossal] , Az Év Gyermekkönyve-díj 1997 , A néprajztudomány kandidátusa 1999 , IBBY-díj 1998 , Aranyalma-díj 2003 , az Év Könyve IBBY-díja 2005 , JA-díj 2006 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
2081 Piliscsaba, Munkácsy M. u. 3. 
Tel.: (26) 374-855; 0620-390-9420 
E-mail: ildizsar@freemail.hu

Bolemant László

költő
* 1968-12-03
[SZMKK2001]
2003-ban megjelent kötete: Időszobrok (AB-Art)

Bolgár György

újságíró
* Bp., 1946-07-15
Tagság: I ; P
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Pulitzer-emlékdíj 1993 , Táncsics Mihály-díj 1998 , Szabad Sajtó-díj 2001.
Cím: Klubrádió, 1037 Bp., Bokor u. 1-5. 
Tel.: (1)240-7953

Bollobás Enikő

műfordító, irodalomtörténész
* Bp., 1952-06-19
Tagság: P
[MTAA KK2000]
Széchenyi prof. ösztöndíj 1999, az Iowai Egyetemen Rockefeller-ösztöndíjas vendégtanár.

Bombitz Attila

kritikus, műfordító
* Dorog, 1971-02-13
Tagság: J.
Franz Werfel-ösztöndíj 2000 , MZs-ösztöndíj 2005 , Pro Literatura-díj 2006 , Gragger Róbert-díj 2008 , NKA-ösztöndíj 2009.
Cím: JATE BTK Germán Filológiai Intézete 
6723 Szeged,Bihariu.28/B 
Tel.: (62)493-152 
E-mail.: bombitz@gmail.com

Bónus Tibor

irodalomtörténész, kritikus
* Szentes, 1972-03-01
Tagság: J

Boór János

újságíró, író,filozófus
* Budapest, 1932-08-03
Pro Cultura Hungarica 1992
1095 Bp., Lechner Ödön fasor 1. IV. 16. 
E-mail: boor@online.de

Borbándi Gyula

történész, író, esszéista
* Bp., 1919-09-24
Tagság: I
[KMIK MEIL Borbándi KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
Pro Cultura Hungarica 1991 , A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1991 , A Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje 1991 , Bethlen Gábor-díj 1992 , Nagy Imre-emlékplakett 1995 , Pulitzer-emlékdíj 1997 , Kisebbségekért-díj 1997 , Kölcsey-díj 1997 , Széchenyi-díj 1999 , Magyar Örökség-díj 2000 , Hazám-díj 2007.
2003-ban megjelent kötete: Két világban, Életem és pályám (Európa)
Oberföhringer Strasse 12/a, 81679 München, Németország 
Tel.: (0049)-(89) 987-643

Borbás Mária

műfordító, szerkesztő
* Bp., 1930-04-23
Tagság: A. ; I. ; P. ; MEGY
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 MKK KK2000 KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1985, 1990 , IBBY-díj 1986, 1992 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1989 , JA-díj 1994 , IBBY-díj 2000.
Bp., Böszörményi út 42. 
Tel.: 356-3397 
E-mail: osborbas@t-online.hu

Borbély Borisz

költő
* Felsőszeli (SK), 1982-06-22
2003-ban megjelent kötete: Cipőmben kavics (AB-Art)

Borbély János

műfordító
* Újvidék (SCG), 1933-07-03
Bazsalikom-díj 1978.

Borbély János

költő
* Bp., 1956-02-03
Tagság: J
[JAKL KMIK UMIL KMÍ]

Borbély László

író
* Bp., 1905-04-21
Tagság: P
[ÚMIL KMÍ]
A Svéd Vasa Rend lovagkeresztje 1935.

Borbély Sándor

irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus
* Bp., 1941-12-02
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Ifjúságért Érdemérem 1976, A Szocialista Kultúráért 1984, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988, IBBY-díj 1989, 1990, PhD 1998.

Borbély Szilárd

író, költő, irodalomtörténész
* Fehérgyarmat, 1964-11-07
Tagság: I ; J
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
IRAT-nívódíj 1989 , Debrecen kultúrájáért 1993 , MZs-ösztöndíj 1993 , Soros-ösztöndíj 1994 , Alföld-nívódíj 1995 , Déry Tibor-jutalom 1996 , Örkény István-ösztöndíj 1997, 1998 , Szép Ernő-díj 1998 , Vilmos-díj 1998 , Soros-ösztöndíj 1998 , Csokonai-díj 1999 , Zelk Zoltán-díj 2000 , JA-díj 2002 , Palládium-díj 2005 , Artisjus Díj 2006 , Szépírók Díj 2008.
4032 Debrecen, Mikszáth u. 55. 
Tel.: (52) 435-930 
E-mail: szilárd@tigris.klte.hu, bszilardb@yahoo.com

Borcsa János

irodalomtörténész, kritikus
* Kézdivásárhely, Kovászna m. (R), 1953-07-29
Tagság: I
[ROMIL KMIK UMIL KK2000]
A Román Írószövetség Díja 1986, A Hét Nívódíja 1994, A Soros Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért Romániában ösztöndíja 1994, Az Erdélyi Múzeum Egyesület ösztöndíja 1995, Az irodalomtudomány doktora 2000.

Bordás Győző

író, kritikus, esszéista
* Verbász (SCG), 1948-03-05
Tagság: I
[KK1998 KK2000 UMIL]
Pro Cultura Hungarica 1997 , Márai Sándor-díj 2003 , Szirmai Károly Irodalmi díj 2008. , 
2008-ban megjelent kötete: Az Úr órája (Forum, Újvidék).
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Bul. Oslobodjenja 28. 
Tel.: (21) 443-436 
E-mail: gybordas@eunet.yu

Bordás Tímea

író, kritikus
* Verbász (SCG), 1970-08-18

Bori Imre

író, irodalomtörténész, kritikus
* Bácsföldvár (SCG), 1929-12-28, † 2004-04-22
Tagság: I
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 MTAA97 UMIL]
Híd-díj 1965, 1969, 1971, Újvidék város Októberi díja 1968, Szenteleky Kornél-díj 1973, A Munka Érdemrend arany fokozata 1980, 1990-től a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia r. t., 1990-től az MTA külső t., a Vajdasági Írószövetség életműdíja 1999, Széchenyi-díj 2003.

Boros Edit

költő, műfordító, szerkesztő
* Celldömölk, 1949-04-20
Tagság: BDT; Kölcsey Társ
BTK dokt. 1981

Borsa Gedeon

irodalomtörténész, bibliográfus
* Bp., 1923-10-11
Akadémiai Díj 1972 , Szabó Ervin-emlékérem 1980 , Magyar Örökség-díj 2005.

Borsi-Kálmán Béla

történész, műfordító
* Csengerbagos, Szatmár m. (R), 1948-03-22
Tagság: I ; P
[KK1998 KK2000 ÚMIL MTAA KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1981 , MZs-ösztöndíj 1983.

Borzsák István

klasszika-filológus
* Monor, 1914-12-24
Tagság: I
[MIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MTAA97 UMIL ÚML MKK KMÍ]
Akadémiai Díj 1971, 1987-től az MTA r. tagja, Széchenyi-díj 1993, Herder-díj 1994, Akadémiai Aranyérem 1996.

Bosnyák István

irodalomtörténész, esszéista, író
* Darázs (SCG), 1940-10-08, † 2009-03-22
Tagság: I
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Vajdasági Íróegyesület [KMIK, KK1994, KK1998, KK2000, UMIL] Szenteleky-díj 1994 , Tribün-díj 1962 , az irodalomtudományok doktora 1974 , Zsáki József-díj 1987.
2003-ban megjelent kötete: Politikai symposion a Délvidéken (JMMT, Újvidék)

Botár Attila

költő
* Székelyudvarhely Hargita m. (R), 1944-03-17
Nagy Lajos-díj 1998

Botka Ferenc

irodalomtörténész, kritikus
* Szabadka (SCG), 1929-03-18
Tagság: A
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
SZOT-díj 1984 , A Déry Tibor Alapítvány Díja 1993 , Toldy-díj 2002 , Fáma-díj 2004.
Cím: 1051 Bp., Sas u. 1. 
Tel.: 337-3957

Botlik József

író, irodalom- és művelődéstörténész
* Szőny, 1949-01-15
Tagság: I; A; Sz
[KMIK UMIL KMÍ KK2000]
A Nógrád Megyei Tanács és a Palócföld folyóirat Madáchpályázatának díjazottja 1984, 1985., a bölcsészettud. doktora 1982, A Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíja 1998, Váradi-Sternberg János-díj 2001, a Nemzeti Kulturális Alapprogram ösztöndíja 2001.

Bozók Ferenc

költő, esszéista
* Gyöngyös, 1973-10-08
Tagság: FISZ, ; MÍE
2009-ben megjelent kötetei: Szélkutya – esszék és versek (Z-füzetek Alapítvány, Bp.); Tükörkrisztus (esszék, Littera Nova Kiadó, Bp.).
6000 Kecskemét, Jókai u. 1. 
Tel.: 06-30- 5689868 
E-mail: bozokferi@freemail.hu

Bozsik Péter

költő, író, műfordító
* Csantavér (SCG), 1963-09-05
Tagság: J
[KK1998 UMIL KMÍ KK2000]
Sinkó-díj 1989 , Illyés Gyula-ösztöndíj 1992 , MHB Táncsics Alapítvány ösztöndíja 1993 , ÉS-Westel novellapályázat 3. díj 1995 , MZs-ösztöndíj 1996 , NKA ösztöndíj 2001, 2007 , Déry-díj 2009.

Bögözi Kádár János

költő, író, publicista
* Brassó, Kovászna m. (R), 1939-08-18
Tagság: A; I; Román Írószövetség MÚOSZ
[ROMIL KMIK ÚMIL KKACS KMÍ]
A Kolozsvári Írótársaság költészeti díja 1977, 1981.

Bölöni Domokos

iró
* Dányán, 1946-08-11
Tagság: I ; Romániai Írók Szövetsége
CIM 540560 Marosvásárhely, Testvériség utca 10/31 
TEL (40)365-803-390 
E-MAIL bolonidomokos@gmail.com

[ROMIL KMIK]
A Látó novellapályázatának díja 1992.

Böndör Pál

költő, műfordító
* Újvidék (SCG), 1947-09-28
Tagság: I
[KMIK UMIL KK2000]
Sinkó-díj 1974, Híd-díj 1993.

Böszörményi Barabás Zsuzsa

költő
* Szombathely, 1938

Böszörményi Géza

filmrendező, forgatókönyvíró
* Debrecen, 1924, † Budapest
Balázs Béla-díj, Kossuth-díj, A Magyar Mozgókép Mestere

Böszörményi Gyula

költő, író, forgatókönyvíró
* Miskolc (Magyar), 1964-07-23
Tagság: SzT. ; Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete
Körtemuzsika díj 2003 , Közművelődésért díj 2006 , JA-díj 2007 , Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés címeres aranygyűrűje 2007.
2008-ban megjelent kötete: Árnyvadászok (Jonatán III.) (Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); Monyákos Tuba és a csatornalidércek – meseregény, (Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); Zsófi és az ősboszorkány (a trilógia egy kötetben – Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); 6... 5... 4... – ifjúsági regény, (Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); Álomlátók – mesejáték, (forg. könyv. rendező: Pajer Róbert, MTV produkció). 2009-ben megjelent kötetei: Emberke színe ( Csimota Kiadó, Bp. ); Rontásűzők I. ( Jonatán Könyvmolyképző Kiadó, Szeged ).

Böszörményi Zoltán

költő, író
* Arad, Arad m. (R), 1951-12-18
[ROMIL]

Bradányi Iván

dalszövegíró, műfordító, író
* Bp., 1930-04-11
eMeRTon-díj 1988, 1989 , Huszka jenő-díj 2000 , eMeRTon-életműdíj 2005.

Brasnyó István

költő, író, műfordító
* Moholgunaras (SCG), 1943-08-15, † 2009-07-06
Tagság: I
[KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Híd-díj 1976, 1988 , Szirmai Károly-díj 1978 , Bazsalikom-díj 1984 , Salvatore Quasimodo-pályázat különdíja 1995.

Bratka László

író, költő, műfordító
* Bp., 1949-04-18
Tagság: A ; P ; I ; Sz
[KMIK KK1992 KK1994 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
A Móra Kvk. Nívódíja 1988 , NKA-ösztöndíj 1995 , a 27. Magyar Filmszemle Fődíja (forgatókönyvíró) 1996 , TV-nívódíj 1996 , Arany János Alapítvány, Év Könyve 1996 , Wessely László-díj 1997 , Pro Literatura-díj 2001.

Bréda Ferenc

költő, műfordító, kritikus
* Déva, Hunyad tart. (R), 1956-02-20
[ROMIL KMIK]

Brém Nagy Ferenc

szerkesztő, író
* Nyírbátor, 1965
Tagság: Sz
[KMÍ]

Bretter Zoltán

író, filozófus
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1958-01-06
Tagság: J
[JAKL KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ ÚMIL]

Brogyányi Jenő

kritikus, műfordító
* Linz (A), 1949-02-26
[MEIL]
Műfordítói Díj 1983.

Brogyányi Judit

műfordító
* Kassa (SK), 1948-10-03
[KKKP SZMKK2001]
Madách-díj 1985.

Bruck Edith

író, műfordító
* Tiszabercel, 1932-05-03

Buda Attila

irodalomtörténész, [könyvtáros]
* Zalaegerszeg, 1953-04-12
Tagság: I
1091 Bp. Ül­lői út 121. V.em 9. 
215-8476 
E-mail.: buda.attila@gmail.com

Buda Ferenc

költő, műfordító
* Debrecen, 1936-11-03
Tagság: I
[DKA MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Radnóti Miklós-díj , JA-díj 1973 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1979 , A Móra Kvk. Nívódíja 1979 , SZOT-díj 1988 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1988 , IBBY-díj 1989 , Az Év Könyve-jutalom 1992 , Nagy Imre-emlékplakett 1993 , Magyar Művészetért-díj 1993 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994 , Literatura-díj 1996 , Déry Tibor-jutalom 1999 , Balassi Bálint-emlékkard 2000 , Kölcsey-díj 2000 , Kossuth-díj 2005 , Artisjus-díj 2007.
Cím: Forrás, 6001 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 
Tel.: (76) 487-387/105

Buda György

műfordító
* Hutthurm (D), 1945-12-08

Budai Katalin

irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
* Bp., 1953-12-31
Tagság: I ; Sz ; J-t
[KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap kri­ti­ku­si ösz­tön­dí­ja 1986 , Móricz Zsigmond kritikusi díja 1988 , Greve-díj 1992.
1097 Bp., Vágóhíd u. 23–27. II. ép. D. 1h. 
0620-934-0739 
budai.katalin@chello.hu

Bujdosó Alpár

író, költő
* Bp., 1935-12-18
Tagság: P ; MÚOSZ ; SzT.
[KMIK MEIL Borbándi KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Kassák Lajos-díj [Magyar Műhely, Párizs] 1978; Bárczy Géza-Emlékérem 1985; 1956-os emlékérem 1991; , Nagy Imre-emlékplakett 1993; 1956-os emléklap 1996; A Magyar Köztársaság Tiszti Érdemkeresztje 2002; A szabadság hőse 2006.
1210 Ausztria, Wien, Berglergasse 17. 
Tel.:(0043)-(1) 270-5830, 0630-5899558 
E-mail: a.bujdoso@inode.at

Bujdosó Bálint

költő, piarista pap
* Baja, 1911-04-23

Bulla Károly

újságíró, író
* Bp., 1946-06-16

Burány Béla

író, néprajzkutató, orvos
* Zenta (SCG), 1931-02-12

Burány Nándor

író
* Zenta (SCG), 1932-12-06
Tagság: I
[KMIK KKMGY UMIL KK2000]
Szenteleky Kornél-díj 1991 , Üzenet-díj 1994.
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, ul. Aleksa Santica 2. 
Tel.: (00381) (21) 636-6813

Burger István

író, költő
* Bp., 1964-06-09
Tagság: I
EuroCon, a „Legjobb Európai SF Kiadó” címmel kitüntetett Metropolis Media Kiadó vezetője és főszerkesztője, 2008
1028 Bp., Szegfű u. 9. 
700/331-5151 
raptor64@enternet.hu

Burkus Valéria

író, költő
* Antalfalva (SCG), 1917-05-02
[KMIK]

Buza Péter

újságíró, könyvtáros
* Budapest, 1942-05-22
Kőrösi Csoma-emlékérem 1984 , Podmaniczky-díj 1990 , Pro urbe Budapest 1994 , Szép Magyar Könyv-díj 2003.
Cím: 1145 Bp., Amerikai út 73/b

Büki Attila

költő, újságíró, festőművész
* Szombathely, 1948-10-07
Tagság: A; MIE
[KMIK UMIL KMÍ]
Az Országos Béketanács Különdíja 1988, Eötvös-ösztöndíj 1989., MÚK Tisztesség-díj 1995.
2003-ban megjelent kötetei: SMS Ernst Jandlnak (Várhely); Tapétarózsák között (Ezredvég);Vers tűnt nyarakbólSzáll a pára (Új Balaton); Délután; A Répcénél (Életünk); Égő madarak röptét követi (Duna-part); Vonatok peronja; Nagypénteki eső (Soproni füzetek)

Chak István

versműves
* Bp., 1953-03-31

Choli Daróczi József

költő, író, műfordító, újságíró
* Bedő, 1939-05-26
Tagság: I
[KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Pro Urbe Budapest 1996 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1999 , Apáczai-díj 2003 , Kisebbségekért Díj 2005.
Cím: 1102 Bp., Kőrösi Csoma S. u. 15. 
Tel.: 314-8215

Chován István

kritikus
* Kismaros, 1970-09-18
PhD-ösztöndíj 1995–97.

Csajka Gábor Cyprian

költő, publicista
* Bp., 1954-11-08, † Bp., 2005-08-26
Tagság: A ; I
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1981, 1984 , Radnóti Miklós-díj 1985 , MTA-Soros-ösztöndíj 1988.

Csák Gyula

író, szociográfus
* Nyíregyháza, 1930-01-12
Tagság: A ; I ; P
[MIL KMIK SZSZBKIK KK1992 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Nemzetközi PEN-ösztöndíj 1968 [Franciao.]; , British Council-ösztöndíj 1972 [Exeter]; , JA-díj 1975; , SZOT-díj 1978; , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1981; , Nagy Lajos-díj és emlékplakett 1991; , A HM irodalmi díja 1995; , MTI-PRESS pályázatának különdíja 1995; , Szabó Zoltán-díj 2003.
Cím: 1066 Bp., Mozsár u. 6. 
Tel.: 331-1684

Csáki Judit

újságíró, kritikus
* Bp., 1953-10-05
Virág F. Éva-díj 2007.
Cím: Színház, 1054 Bp., Báthori u. 10. 
Tel.: 331-6308

Csáky Károly

költő, helytörténész
* Kelenye (SK), 1950-10-24
[KKKP CSSZKK SZMKK2001]
Sebestyén Gyula-emlékérem 1989 [A Magyar Néprajzi Társaságtól].
2003-ban megjelent kötete: Híres selmecbányai tanárok (Lilium Aurum)

Csáky Pál

író, politikus
* Ipolyság (SK), 1956-03-21
[SZMKK2001]
A Szlovák Köztársaság Miniszterelnök-helyettese 1998–2002. 04. 09; , Corvinus-díj 2007.
Cím: Cajakova 8, 81105 Bratislava, Slovakia

Csáky Sörös Piroska

könyv- és sajtótörténész
* Óbecse (SCG), 1938-12-27
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Taras Ševcenko 6. 
Tel.: (00381)-(21) 313-529

Csanády János

író, költő
* Lajoskomárom, 1932-05-26
Tagság: A; I; Sz; JAK
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
JA-díj 1965, 1980, Madách Imre-díj 1981, Nagy Lajos-díj és emlékplakett 1991.

Csanda Gábor

kritikus, szerkesztő
* Pozsony (SK), 1963-03-02
[CSSZKK SZMKK2001]

Csányi Erzsébet

kritikus, irodalomtörténész, esszéista
* Ada, 1956-02-12
Az irodalomtudományok magisztere 1984 , Az irodalomtudományok doktora 1996 , Herceg János-díj.
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Tekelijina 17. 
Tel.: (00421) (21)521-380 
E-mail.: erzsebet.csanyi@gmail.com 

Csaplár Ferenc

irodalomtörténész
* Baja, 1940-11-27
Móra Ferenc-díj 1996.

Csaplár Vilmos

író
* Újpest, 1947-06-29
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1975 , International Writing Program [USA] , MTA–Soros-ösztöndíj 1988 , IRAT-nívódíj 1991 , JA-díj 1998; Füst Milán-díj 2003 , A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj 2005 , Balázs Béla-díj 2006 , Csernus-díj 2007 , Budapestért-díj 2009 , MASZRE-ösztöndíj 2009.

Csapó Endre

író, szerkesztő
* Répcelak, 1921-11-11
[MEIL Borbándi]
Magyar Köztársasági Érdemkereszt 1991.

Csapody Miklós

irodalomtörténész, kritikus
* Sopron, 1955-09-08
MZs-ösztöndíj 1987 , Soros-ösztöndíj 1988 , Kölcsey-díj 2000.
Cím: Országgyűlési Irodaház, MDF-frakció, 1054 Bp., Széchenyi rkp. 19. 
E-mail: csapody.miklos@parlament.hu 

Császár László

költő, szerkesztő
* Vác, 1953-11-23
[JAKL MEIL Borbándi KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
CIM 1088 Bp., Bródy Sándor u. 26.

Csatáry György

levéltáros, helytörténeti szakíró
* Zápszony (U), 1963-10-11
A Hatodik Síp Toll-díja 1995.
2003-ban megjelent kötete: Rákóczi-emlékek és -emlékhelyek Kárpátalján. (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár)

Csávossy György

költő, író [mérnök]
* Temesvár, Temes m. (R), 1925-06-20
[MIL ROMIL]

Cséby Géza

irodalomtörténész, műfordító
* Keszthely, 1947-01-07
Tagság: I ; BDT ; MIT
Irodalmi ösztöndíj, Varsó, 1990 , Bessenyei-díj 1998 , A Lengyel Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztje 2000.
Cím: 8360 Keszthely, Kastély u. 18. 
Tel.: (83) 311-553 
E-mail: cseby@axelero.hu

Cséfalvay Eszter

műfordító, szerkesztő
* Somorja (SK), 1947-05-16
[KKKP SZMKK2001]

Cseh Károly

költő, műfordító
* Borsodgeszt, 1952-12-06
Tagság: I
[KK1998 KK2000 KMÍ]
Vaszlej Mitta-díj (a Csuvas Írószövetség díja) 1989.
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út142. II. 5.

Csehy Zoltán

költő, műfordító
* Pozsony (SK), 1973-11-26
[CSSZKK SZMKK2001]
Madách-nívódíj 1999 , MZs-ösztöndíj 2003 , Az Év Könyve-díj 2005 , Bárka-díj 2009.
Cím: 92901 Szlovákia, Dunajská Streda, Nám. SNP 193/32. 
Tel.: (00421)-(31) 551-7859 
E-mail: beccadelli@freemail.hu; csehy@kalligram.sk

Csejdy András

író
* Bp., 1964-10-09
Tagság: J
[KK1998 KK2000 KMÍ]
Soros-ösztöndíj 1991/92.
Cím: 1037 Bp., Körtvélyes u. 8. E-mail: acsejdy@freemail.hu

Cséka György

költő
* Beregszász (U), 1972
Kárpátaljai Magyar Irodalmi Nívódíj (KÁRMIN-díj) 1999.

Cseke Gábor

költő, író, szerkesztő
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1941-07-29
[ROMIL KMIK]

Cseke Péter

író, irodalomtörténész, esszéista, szociográfus
* Recsenyéd, Udvarhely m. (R), 1945-01-30
Tagság: I ; P ; Román Írószövetség ; Román Pen A. ; I
[ROMIL KMIK KK1998 KK2000 KKACS UMIL]
Kacsó Sándor-díj 1994 , A Romániai Írószövetség Kolozsvári Fiókjának díja 1995 , A Kolozsvári Írói Társaság díja 1996 , A Román Írószövetség díja 1997.
2003-ban megjelent kötetei: A Tizenegyek elő- és utóélete (Kriterion, Kolozsvár);Paradigmaváltó erdélyi törekvések (Kriterion); Időrobbanás (Széphalom)
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Brâncusi nr. 182/30. 
Tel.: (0040)-(264) 440-856 
E-mail: csekepeter@penet.ro; korunk@gmail.com

Cselenyák Imre

író
* Nyírkáta, 1957-01-01
Tagság: I
Kelet-Magyarország novellaíró pályadíj 1996.

Cselényi Béla

költő
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1955-04-04
Tagság: I ; J
[ROMIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKACS KMÍ]
JAK-ösztöndíj 1988.
Cím: Magyar Távirati Iroda, 1016 Bp., Naphegy tér 8.

Cselényi László

költő, író, műfordító
* Gömörpanyit (SK), 1938-03-15
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KKKP KK1998 KK2000 UMIL SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1987; , A Mikes Kelemen Kör Díja 1989 [Hollandia]; , Kassák Lajos-díj [Magyar Műhely, Bp.] 1990; , Madách-Posonium díj 2002; , JA-díj 2003.

Csemer Géza

író, rendező
* Szeged, 1944-07-18
Tagság: Sz
[KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
Budapestért Díj 1996.

Csengery Kristóf

költő, zenetörténész
* Bp., 1957-10-26
Bölöni György-emlékérem 1983 , Péterfi István-díj 1991 , A Táncsics Alapítvány díja 1994 , Akadémiai Újságírói Díj 1994 , Zelk Zoltán Alapítvány díja 2003 , Déry Tibor-díj 2007.
Cím: 1026 Bp., Balogh Ádám u. 9. I. 5.

Csepécz Szilvia, M.

költő
* Érsekújvár (SK), 1965-05-19
[KKKP SZMKK2001]
Madách-díj 2000. 2002-ben megjelent kötete: Hess-hegy titka és a fapapucsok (AB-ART)

Csepelyi Rudolf

költő, újságíró
* Kőröshegy, 1920-07-25
[KMIK MEIL Borbándi]

Csepregi György

író, esszéista, grafikus
* Bp., 1966-05-31
Tagság: J; A
A Littera Nova Könyvkiadó novellapályázatának díja 1995.

Csepregi János Zsolt

író
* Pécs, 1943-08-10
Tagság: FISZ
E-mail: kezdetben@gmail.com

Cser László

jezsuita pap, író
* Tamási, 1914-12-16

Cserés Ferenc

író
* Hadadnádasd, Szilágy m. (R), 1947-05-29

Cserhalmi Imre

drámaíró
* Bp., 1934-06-21
Tagság: I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
A szófiai Intervíziós tévéfilmfesztivál legjobb forgatókönyv díja 1967, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1975, Veszprém Város Díja 1976, A Munka Érdemrend arany fokozata 1980, Kiváló Dolgozó 1984, Művészetért -díj 1985, Rózsa Ferenc-díj 1987.

Cserna-Szabó András

író, újságíró
* Szentes, 1974-03-09
Tagság: SzT.
Móricz-ösztöndíj 1998 , az Új Színház drámai ösztöndíja 2003 , Mészöly Miklós-díj 2008, Artisjusdíj 2009.
2009-ben megjelent könyve: Mérgezett hajtűk (esszék, Magvető Kiadó).
Cím: Magyar Konyha, 1133 Bp., Visegrádi u. 112. 
E-mail: csernabandi@hotmail.com 
Tel.:(20)243-6289

Csernai Zoltán

író
* Békéscsaba, 1925-01-21
Tagság: A; I
[KKMGY KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
Special President’s Award 1988 [Sci-fi Konferencia].

Csernák Árpád

író, színész
* Bp., 1943-08-19
Tagság: A ; I
[KK1998 KK2000 KMÍ]
Petőfi Sajtószabadság-díj 2007
Tel.: (82) 319-414 
E-mail: buvopatak@enternet.hu 
Honlap: www.buvopatak.fw.hu

Csernicskó István

* 1973-01-14
PhD, MTA Stratégiai Kutatások Tudományos díj 1999, Bolyai János Tudományos Kutatói Ösztöndíj 1999–2001, Bolyai Plakett 2003.
2003-ban megjelent kötete: A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. (Szerkesztette: Csernicskó István. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász)

Csernohorszky Vilmos

író [orvos]
* Bp., 1929-08-17
[MEIL Borbándi]
Az Árpád Akadémia Aranyérme 1985.

Csetri Elek

író [történész]
* Torda, Torda-Aranyos m. (R), 1924-04-11
[ROMIL KK1992 KK2000 MTAA MTAA97]
Kőrösi Csoma Sándor-emlékérem 1984, 1990-től az MTA külső t.

Csetri Lajos

irodalomtörténész, kritikus
* Kisújszállás, 1928-03-16
Tagság: A; I
[MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
A Szocialista Kultúráért 1972, Kiváló Munkáért 1981, Szeged Város Alkotói Díja 1969, 1987, Az irodalomtudományok doktora 1988, Apáczai Csere János-díj 1994, A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1998

Csicsay Alajos

író
* Csiliznyárad (R), 1938-04-08
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Csemadok-érem ezüst fokozata 1984.
2003-ban megjelent kötete: Hajnali álom (Novellák) (Lilium Aurum)

Csicsery-Rónay Erzsébet

műfordító
* Bp., 1946-03-26

Csicsery-Rónay István

író, publicista
* Bp., 1917-12-13
Tagság: P ; I
[KMIK MEIL Borbándi KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
American Council of Learned Societies 1961, 1962 , Pulitzer-emlékdíj 1993 , Nagy Imre-emlékplakett 1994 , Bethlen Gábor-díj 2002 , a Magyar Művészeti Akadémia aranyérme 2006.
Cím: 8660 Zala 
Tel.: (84) 321-046

Csikós György

 író
* Oros, 1928-07-16

Csíkszentmihályi Mihály

író, műfordító
* Fiume (HR), 1934-09-29
National Academy of Education , Fulbright-ösztöndíj 1984, 1990.
Tel.: (909)607-3307

Csiky Ágnes Mária

író, költő, drámaíró, műfordító
* Bp., 1918-12-25
[KMIK MEIL Borbándi UMIL]
Ahogy Lehet novellapályázat I. díja 1952, A Münchner Kammerspiele drámapályázatának I. díja 1962.

Csillag István

irodalomtörténész
* Bp., 1967-02-03
Tagság: FISZ ; MIT
Cím: 1157 Bp., Erdőkerülő út 9. VII. 20. Tel: 417-7657 
Cím: 3013 Ecséd, Nyárfa u. 75. Tel.:(37) 358-923 
E-mail: syrena.csillag@t-online.hu

Csinger József

költő
* Kisbér-Pulapuszta, 1923-11-02
Editor’s Choice Award, National Library of Poetry (Baltimore, USA) 3 alkalommal, Award of Excellence Canadian Institute of Poetry, Victoria, B.C. 1998, A Költészet Klubja, Vancouver B.C. pályázatának első díja.

Csire Gabriella

író
* Marosújvár (R), 1938-04-21
[ROMIL]

Csokits János

költő
* Bp., 1928-06-30
Berzsenyi-díj 1992 , JA-díj 2006 , Balassi-emlékkard 2007.

Csokonai Attila

költő, műfordító
* Kisbajom, 1951-01-12
Tagság: I
Cím: 1064 Szondi u. 43. I. 7. 
Tel.: 269-0755 
E-mail: csokonaiattila@freemail.hu

Csongor Rózsa

író
* Bp., 1920-10-21
Tagság: A; I; P; Sz
[KMIK UMIL KMÍ]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1972, A Munka Érdemrend arany fokozata 1980, Nagy Lajos-ösztöndíj 1987.

Csontos Erika

kritikus
* Bp., 1965-01-18
Tagság: J
MZs-ösztöndíj 1996.

Csontos Gábor

író
* Hajdúnánás, 1927-01-01, † 2010-03-11
Tagság: A ; J
[KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]

Csontos János

író, költő
* Ózd, 1962-06-16
Tagság: I ; Sz
[KMÍ KK2000]
Pethő Tibor-emlékérem 1999.
2008-ban megjelent kötete: Száz év talány – Kiegészítések József Attilához (Éghajlat, Bp.).

Csoóri Sándor

költő, író
* Zámoly, 1930-02-03
Tagság: A ; I ; DIA
[MIL DKA ÚML ÚFL KKMGY AKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
JA-díj 1954, 1970 , Herder-díj 1981 , Bibó István-díj 1984 [Boston] , Az Év Könyve-jutalom 1985; Déry Tibor-jutalom 1987 , Fitz József-díj 1989 , Kossuth-díj 1990 , A Magvető Kvk. Nívódíja 1990 , A Radnóti Biennálé Költészeti Fődíja 1990 , Eara Joenpelto-díj 1995 , Az Év Könyve-jutalom 1995 , Károli Gáspár-díj 1997 , Magyar Örökség-cím 1997 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal 2000 , Nagy György-plakett 2000 , Kortárs-díj 2001 , Arany János-nagydíj 2003 , Julianus-díj 2004 , Magyar Művészetért 2004 , Árpád-díj 2007 , Prima Primissima Díj 2008.
Cím: Hitel, 1136 Bp., Hegedüs Gy.u. 45-47. 
Tel.: (1)237-0293.

Csorba Béla

költő, néprajzkutató
* Temerin (SCG), 1950-07-26
[KMIK]
Sinkó Ervin-díj 1981.

Csorba Piroska

költő, író
* Szuhakálló, 1952-08-10
Tagság: I
[JAKL UMIL KMÍ KK2000]
SZOT-ösztöndíj 1987, Pro Renovanda Cultura Hung. 1990, Apáczai Csere János-díj 1994.

Csordás Gábor

költő, műfordító, szerkesztő
* Pécs, 1950-08-06
Tagság: SzT ; A ; I ; J-t ; Deutsche Gesellschaft für Ästhetik
[JAKI KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1981 , KISZ-díj 1985 , Wessely László-díj 1986 , Déry Tibor-jutalom 1990 , a Köztársasági Elnök aranyérme 2000 , Leipziger Buchpreis zur Europaischen Verstandigung 2004 , JA-díj 2006 , Szerb Pen Club műfordítói díja 2007 , Mészöly Miklós-díj 2009 , Bazsalikom-díj 2009 , NKA-ösztöndíj 2009.
Cím: Jelenkor Kiadó, 7614 Pécs, Pf. 43 , 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 30/A 
Tel.: (72) 336-803 
E-mail:gabor@jelenkor.com

Csordás János

író
* Rimaszombat (SK), 1957-09-11
[SZMKK2001]

Csordás Mihály

kritikus
* Kishegyes (SCG), 1950-06-19
Tagság: I
Üzenet-díj 1984, Mayer Ottmár-díj 1985 [újságírói díj], Októberi Díj 1985 [irodalomszervezésért].

Csörgits József

költő, publicista
* Vörösmart (H), 1948-07-28
Tagság: I
[KMIK UMIL KMÍ]
Berzsenyi-díj 1991.

Csörsz István

író
* Baja, 1942-05-21
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Magyar Rádió Nívódíja 1981.
Cím: 1016 Bp., Krisztina krt. 71. 

Csörsz Rumen István

irodalomtörténész
* Budapest, 1974-05-19
Tagság: FISZ
[KK2000]
Cím: 1016 Bp., Krisztina krt. 71. 
Tel.: 375-3548 
E-mail: csorszru@hotmail.com

Csuday Csaba

műfordító
* Kassa (SK), 1944-03-12
Tagság: A; I; P
[KMÍ]

Csuhai István

kritikus, esszéista, szerkesztő
* Bp., 1961-11-19
Tagság: I ; J ; A
[KMIK UMIL KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
JA-díj [Cleveland] 1986 , MZS-ösztöndíj 1991 , Soros-ösztöndíj 1992 , Szinnyei Júlia-emlékdíj 2001.
Cím: 7632 Pécs, Nagy Imre u. 136. 
Tel.: (1)303-9211 
E-mail:csuhai@es.hu

Csukás István

költő, író
* Kisújszállás, 1936-04-02
Tagság: A
[MIL DKA KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
Hollywoodban a X. Tv-fesztivál Nagydíja és az Év Legjobb Gyerekfilmje 1975, JA-díj 1977, 1987, Ifjúsági Díj 1978, 1982, Nívódíj 1982, 1985, Andersen-diploma 1984, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1984, Gyermekekért-érdemérem 1986, Az Év Könyve-jutalom 1987, Déry Tibor-jutalom 1989, A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1990, SZOT-díj 1990, A Déry Tibor Alapítvány díja 1995, Kossuth-díj 1996, A Tekintet Alapítvány irodalmi díja 1997, Kossuth-díj 1999.

Csúri Károly

irodalomtörténész
* Szeged, 1946-07-09
Humboldt-ösztöndíj 1991 , Apáczai Csere János-díj 1996 , Széchenyi-ösztöndíj 1998.
Cím: Szegedi Tudományegyetem , Osztrák irodalom és kultúra tanszék, 6722 Egyetem u. 2. 
Tel.: (62)544-245

Csurka István

író, drámaíró, politikus
* Bp., 1934-03-27
JA-díj 1969, 1980; , a színikritikusok díja 1980.
Cím: 1071 Bp., Damjanich u. 56.

Csűrös Miklós

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1944-09-13
Tagság: A ; I
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
MTA-Soros-ösztöndíj 1988 , Déry Tibor-jutalom 1989 , Az Oltványi Alapítvány díja 1990 , Grevedíj 1993 , Az Év könyve-jutalom 1995 , Széchenyi professzori ösztöndíj 1997 , JA-díj 1999.
Cím: ELTE Modern magyar irodalomtörténeti tanszék, 1088 Bp. Múzeum krt. 4/c 
Tel.: (1)485-5200 

Cukor György

költő
* Kerkabarabás, 1951-01-23
Tagság: I
[KMIK KMÍ]

Cúth János

író, újságíró
* Búcs, 1947-01-01
[KMIK KKKP SZMKK2001]

Czagány Erzsébet

író
* 1931-11-05

Czakó Gábor

író, kritikus
* Decs, 1942-09-14
Tagság: A ; I
[KMIK APV KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
JA-díj 1975 , MZs-ösztöndíj 1976 , Kortárs-díj 1994 , Arany János-díj 2000 , Nagy Gáspár-díj 2008.
E-mail: czakogcs@t-online.hu

Czapáry Veronika

író, költő, esszéista
* Győr, 1975
Tagság: J., József Attila Társaság, Imágó Egyesület
E-mail.: akinoreweronika@gmail.com 
Honlap: czaparyveronika.extra.hu 

Czébely Lajos

költő, író
* Visk (U), 1949
A Hatodik Síp Toll-díja 1994.
2003-ban megjelent kötete: A Visk. (Monográfia.)(KMKSZ-kiadó).

Czegő Zoltán

költő, író
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1938-06-18
Tagság: A ; I
[KMIK ROMIL KKACS UMIL KKHK KK2000 KMÍ]
A Marosvásárhelyi Írói Társaság Díja 1983 , A Magyar Írószövetség díja 1985 , A HM és a Magyar Írószövetség irodalmi díja 1996 , Salvatore Quasimodo-díj 1995 , HM-díj 1996, 2001 , “A Tiszáért” díj 2001.
Cím: 1158 Bp., Neptun u. 78. 
Tel.: 410-2437

Czele György

író
* Bp., 1946-06-27
Tagság: A
[KMIK UMIL KMÍ]

Czére Béla

író, irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1942-03-29
Tagság: A ; I
[KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
Krúdy Gyula-emlékérem 1998.
Cím.: 1071 Bp., Dembinszky u. 4. IV. 53. 
Tel.: 321-7862; 0670-224-6775; 0670-323-6864 
E-mail: laczko.margit@upcmail.hu

Czifrik Balázs

író, költő
* Győr, 1975
Tagság: J.
Cím: 2030 Érd, Kont u. 20. 
Tel.: 267-3387; 0670-312-9493 
E-mail: szpityer@t-online.hu 

Czigány György

költő, író, szerkesztő
* Bp., 1931-08-12
Tagság: I.P.BDT.
[ÚML8 BRZL DKA KKZÉI KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Liszt Ferenc-díj 1970; , Erkel Ferenc-díj 1971; , SZOT-díj 1973; , Érdemes Művész 1988; , Batthyány-Strattmann László-díj 1992; , JA-díj 1996; , A MAOE Pro Literatura-díja 1997; , Aranytoll 1999; , Pulitzer-életműdíj 2000; , A Művelődés Szolgálatáért-díj 2000; , Prima Primissima-díj 2006.
Cím: 1025 Bp., Zöldlomb u. 32. 
Tel.: 335-6084 
E-mail: cziganygyorgy@freemail.hu

Czigány Magda

művészettörténész, szakíró [könyvtáros]
* Kalocsa, 1935-10-07
[MEIL Borbándi]
Cím: 15 Temple Fortune Lane, London NW11 7UB, Nagy-Britannia 
Tel.: (20) 8455-5095 
E-mail: m.czigany@imperial.ac.uk

Czigány Zoltán

író, rendező
* Zebegény, 1965-07-06
Tagság: I
[KK1998 KK2000 KMÍ]
A Tokaji Írótábor díja 1995 , HSD-díj 2001 , Berzsenyi-díj 2002 , Kamera Hungária Alkotói Díj 2003 , Az év mesekönyve (IBBY díj) 2007.
2009-ben megjelent gyerekkönyve: Csoda és Kósza körül a Föld ( Pozsonyi Pagony ).
Cím: 1026 Bp., Lotz Ká­roly u. 5/A 
Tel.: 0630-966-3508 
E-mail: zoltan.czigany@mtv.hu

Czilczer Olga

író, drámaíró, költő
* Szegvár, 1940-02-20
Tagság: I; A
[KMIK ÚMIL KK2000 KMÍ]
A Művészeti Alap ösztöndíja 1991.
2003-ban megjelent kötete: Felhők, jegyzetlapok (Pro Pannonia)

Czímer József

esztéta, műfordító, dramaturg
* Rákoscsaba, 1913-10-24
Tagság: I
[MIL SZKL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Magyar Szabadság Rend 1946, A Szocialista Munkáért Érdemérem 1954, A Munka Érdemrend arany fokozata 1973, Érdemes Művész 1977, Thália-gyűrű 1980, Kiváló Művész 1983, A Szocialista Magyarországért érdemrend 1988, Magyar Művészetért-díj 1993.

Czinki Ferenc

író, kritikus, szerkesztő
* Székesfehérvár , 1982
Tagság: J.
Tel.: 06-20-417-61-59 
E-mail: czinkif@yahoo.com 
Honlap: www.argus.hu

Czóbel Minka

költő

Dali Sándor

író
* Szováta, Maros-Torda m. (R), 1930-06-29
[[ROMIL, ROMKK2000]]
4000 Románia, Sf. Gheorghe, Str. Váradi József nr. 6 Bl. 12 A6. 
Tel.:(0040) (267) 311-347

Dallos Szilvia

író, drámaíró
* Bp., 1935-01-30
Tagság: I
A József Attila Színház drámapályázatának különdíja 2001.
Cím: 1025 Bp., Sarolta u. 2/D 
Tel.: 326-2001; 0670-371-9918 
E-mail: dallosszilvia@t-online.hu

Dalos György

író, költő, műfordító
* Bp., 1943-09-23
Tagság: SzT ; Szász Művészeti Akadémia
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
DAAD-ösztöndíj Berlinben 1987 , A Magvető Kvk. Nívódíja 1990 , Adalbert von Chamisso-díj 1995 , Gryphius-különdíj 1999 , A Lipcsei Könyvvásár Nagydíja 2009.
2009-ben megjelent kötete a Corvina Kiadónál: Világ proletárjai bocsássatok meg! Vicces búcsú a létező szocializmustól.
Cím: 1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 6. II. em 
E-mail: gyoergy.dalos@snafu.de

Dalos Margit

 író
* Bp., 1938-09-20
Tagság: I
Cím: 9400 Sopron,

Dalos Rimma

költő
* Verhotnije (SZU, ma Oroszo.), 1944-04-20
[KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Soros-ösztöndíj 1989.
Cím: 1067 Bp., Teréz krt. 47. 
E-mail: dalos.rimma@freemail.hu

Dancs István

író
* Bp., 1948-05-28
Tagság: A
[KMIK KMÍ]

Dancs Rozália

író, műfordító, esszéista
* Érmihályfalva (R), 1944-07-07
Tagság: Kanadai Magyar Írók Szövetsége, Szabad Magyar Újságírók Szövetsége
Award for Literary Excellence 3. díj 1994 , Award for Literary Excellence 1. díj 1995 , A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének 1. díja 1996.
Cím: 122 Silas Hill Dr., Toronto, Ont. Kanada M2J 2X9. 
Tel.: (001)-(416) 491-2792

Dáné Tibor

író
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1923-03-24
[MIL ROMIL KKMGY KMIK KK2000]
Az Illyés Gyula Alapítvány Díja 1992.
Cím: 400194 Románia, Cluj-Napoca, Str. Matei Basarab nr. 3 
Tel.: (0040)-(264) 113-202

Dánél Mónika

irodalomtörténész, szervező
* Csíkmenaság (R), 1976-10-16
Tagság: J.
MA 2000–2001; , PhD 2001–2004; , Schöpflin-ösztöndíj 2007; , Balassa-díj (Kolozsvár) 2007.
Cím: 1074 Bp., Hársfa u. 10/C/9. 
Tel.:0620-256-5582 
E-mail: moniqmona@hotmail.com 

Dániel Ferenc

kritikus, szerkesztő
* 1937-10-08
Tagság: I
[[KMÍ]]
Új Magyar Hangjáték Díj 1996, 2000.
Tel.: (1)316-5991 
E-mail: danielkozmanyi@freemail.hu

Dániel Nagy László

költő
* Miskolc, 1942
A Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége pályázatának első díja 2000.
Cím: 10 Dora Ave 105 Toronto, ON, Kanada M6H4J2, 
Tel.: (001)-(416) 537-2586

Dánielisz Endre

irodalomtörténész, író
* Nagyszalonta, Bihar m. (R), 1925-04-06
[MIL ROMIL]
Cím: 3650 Románia, Salonta, Str. Infratirii Nr. 1. 
Tel.: (0040)-(259) 371-225

Danyi Magdolna

költő, irodalomkritikus
* Palics (SCG), 1950-11-10
Tagság: I
[KMIK UMIL]
Sinkó-díj 1973 , Üzenet-díj 1993 , Híd-díj 1996.
Cím: 24413 Szerbia-Montenegró Palic, Ribarska 1. 
Tel: (00381)-(24) 752-617

Danyi Zoltán

költő, író, szerkesztő
* Zenta, 1972-05-01
Tagság: J
Sinkó Ervin díj 2003 , Székely János ösztöndíj 2004 , Móricz Zsigmond ösztöndíj 2007 , PhD fokozat 2008.
E-mail: danyi@neobee.net 
Honlap: http://danyi.on.neobee.net

Darabos Enikő

író, kritikus
* Szatmárnémeti, 1975-10-10
Tagság: J. SzT.
Móricz-ösztöndíj 2006 , Kanyó Díj 2007 , NKA ösztöndíj 2008.
Hajrá Jolánka! című kötete 2009-ben jelent meg a Jószöveg Műhely Kiadónál.
Cím: 6724 Szeged, dr. Boros J. u. 16. I. 8. 
E-mail:darabose@gmail.com

Darnay Benjamin

újságíró, író, műfordító
* Tarany, 1933-09-23
Cím: 45540 Union Ave. Los Angeles, CA, USA. 
Tel.: (213) 353-9293

Darvasi Ferenc

író, kritikus
* Gyoma, 1978-09-24
Tagság: J
Bárka folyóirat díja 2008 , Vörös Postakocsi folyóirat díja 2008.
Tel.: 06-30-464-13-69 
E-mail: darvasiferenc@gmail.com

Darvasi László

költő, író, szerkesztő
* Törökszentmiklós, 1962-10-17
Tagság: I ; J
[UMIL KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1989/90 , Soros-ösztöndíj 1993 , A Déry Tibor Alapítvány díja 1993 , Az Év Könyve-jutalom 1994 , Szép Ernő-díj 1994 , Krúdy Gyula-díj 1995 , Alföld-díj 1996 , JA-díj 1998 , Pro Literatura-díj 1998 , Brücke Berlin-díj 2004 , Füst Milán-díj 2005 , A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2005 , Szegedért Díj 2006 , Márai-díj 2008 , a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 2009 , Rotary Irodalmi Díj 2009.
Virágzabálók című kötete 2009-ben jelent meg a Magvető Kiadónál.
Cím: 6726 Szeged, Hargitai u. 49/B 
Tel.: (62) 437-695 
E-mail: laszlodar2@yahoo.com

Dávid Gyula

irodalomtörténész
* Árapatak, Háromszék m. (R), 1928-08-13
Tagság: I
[ROMIL KMIK KK2000]
Tamási Áron-díj 1991 , Kemény Zsigmond-díj 1999 , Wlassics gyula-díj 2002 , Kriterion-koszorú 2007.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Busteni Nr. 11. Ap. 14. 
Tel.: (0040) (264) 149-242

Dávidházi Péter

irodalomtörténész
* Tata, 1948-01-09
Tagság: A ; J-t
[MTAA UMIL KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
Kritikusi Nívódíj 1985, 1987 , Oltványidíj 1987 , Déry Tibor-jutalom 1992 , Az Év Könyve-jutalom 1993 , Kosztolányi Dezső-díj 1996 , Alföld-díj 1997 , Országh László-díj 2005 , Széchenyi-díj 2006.
Cím: 1082 Bp., Nap u. 41. IX. 27. E-mail: dapeter@iti.mta.hu

De Coll Ágnes

irodalomszervező
* 1976

Deák Botond

költő
* 1969-06-15
Tagság: J
[KMÍ]
MZs-ösztöndíj 2003.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Janicsár u. 47. 
Tel.: (22) 319-851

Deák Ernő

szerkesztő, műfordító [várostörténész]
* Pereszteg, 1940-06-09
[MEIL Borbándi]
Márton Áron-emlékérem 1998.

Deák Ferenc

pszichológus, pedagógiai szakíró
* Nagypalád (U), 1937-07-16
2003-ban megjelent kötete: Fiatalok fiataloknak önmagukról. (Intermix Kiadó, Ungár)

Deák Ferenc

költő, író
* Magyarittabé (SCG), 1938-01-01
[KMIK]
Neven-díj 1970 , IBBY-díj 1993 , Pro Cultura Hungarica Emlékplakett 2005.
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Mihala Babinke 9. 
Tel.: (00381)-(21) 317-103

Deák László

költő, kritikus, író, szerkesztő
* Bp., 1946-10-09, † Bp., 2009-12-30
Tagság: A ; I
[KMIK KK1994 KK1996 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1980 , IRAT-nívódíj 1995 , JA-díj 1996.

Deák László Zoltán

kritikus, műfordító
* Bp., 1963-01-02
Tagság: J
[KMIK]

Deák Mór

költő, prózaíró
* Mór, 1959-11-22
[UMIL KMIK KMÍ KK2000]
Az MTI-PRESS tárcapályázatának II. díja 1995 , Móricz Zsigmond- és Lengyel József-ösztöndíjas , Hidas Antal-jutalom 1989.
E-mail: dmor@index.hu

Deák-Sárosi László

költő, író, zenész
* Székelyudvarhely, Hargita m. (R), 1969-10-18
Tagság: J ; I
[KMÍ KK2000]
Az MSZSZ Irka Iroda irodalmi alkotói ösztöndíja 1997 , Az Aquincumi Múzeum Különdíja, Az V. Aquincumi Költőverseny 2002 , “Az én Budapestem” című országos irodalmi pályázat dicsérő oklevele 2002 , A Katapult Film különdíja 2003.
Cím: 1044 Bp., Ady Endre u. 24. 
Tel.: 230-0028 
E-mail: deaksl@freemail.hu

Deák-Takács Szilvia

író
* Kisvárda, 1973-05-02
Tagság: Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület ; Czóbel Minka Baráti Kör
4546 Anarcs, Kossuth L. u. 27. 
deak-takacs@panyolnatha.hu

Debreczeny György

költő
* Bp., 1958-02-02
Cím: 1012 Bp., Márvány u. 12.; 1538 Bp., Pf.: 477. 
Tel.: 213-5008 
E-mail: d_gyorgy@axelero.hu

Dedinszky Erika

költő, műfordító
* Bp., 1942-01-26
Martinus Nijhoff-díj 1981.

Dehel Gábor

író [színművész]
* Szatmárnémeti, Szatmár m. (R), 1940-04-29
[ROMIL KMIK]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Teatrul Maghiar de Stat.

Dékity Márk

költő, műfordító
* Hercegszántó, 1937-09-22
Tagság: I ; Horvát Írók Társulata Zágráb ; Horvát Írók Köre Mo
Cím: 1075 Bp., Holló u. 1. 
Tel.: 268-1128

Demény Péter

író, kritikus, szerkesztő
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1972-07-24
Tagság: I ; J ; SzT
A Román Írószövetség Debüt-díja 1995 , Az NKÖM Milleniumi Pályázatának Hajnóczy Péter Szépprózai ösztöndíja 1999.
Cím: 3400 Románia, Kolozsvár, Calea Floresti 77/5. 
Tel.: (0040) –721-530-5 
E-mail demenypeter@yahoo.com

Demeter Mária

kritikus
* Bp., 1960-06-29
Tagság: I. ; J.
A Művészeti Alap ösztöndíja 1984

Dénes György

költő
* Pelsőc (SK), 1923-05-24
[MIL KMIK KKKP SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1971.
Cím: 82109 Szlovákia, Bratislava, Martinèekovâ 14.

Dénes László

költő, publicista, szerkesztő
* Tenke (R), 1959-09-28
Tagság: EMIL.MÚRE
A Magyar Újságírók Románia Egyesületének nívódíja 1995.
Cím: Redactia Reggeli Újság, bul. Dacia nr. 56; 410353 Oradea, Romania / Str. Sovata nr. 45, bl. Pb-29, ap. 19, Románia. 
Tel.: (0040) (259) 469-265; (0040) (724) 231-509 
E-mail: denes2006@gmail.com, reggel@rdsor.ro 
Honlap: www.reggeliujsag.ro 

Dér Endre

író, szerkesztő, könyvtáros
* Békéscsaba, 1922-07-07
Tagság: A; I; Sz
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KKHK KMÍ]
JA-díj 1956, SZOT-ösztöndíj 1959, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970, Szeged Város Alkotói Díja 1972, A Szocialista Kultúráért 1977, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1982.

Dér Zoltán

irodalomtörténész, kritikus
* Szabadka (SCG), 1928-10-22
Tagság: I
[KMIK UMIL]
Az Újvidéki Rádió Hangjáték-pályázatának I. díja 1971, Üzenet-díj 1979, A Szabadkai Művelődési Érdekközösség Különdíja 1987, Szenteleky Kornél-díj 1988, A Szocialista Kultúráért 1988, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád m. Tagozatának Irodalmi Díja 1990, Bodrogvári Ferenc-díj 1991, Szabadka Város Díszpolgára 2000.

Dérczy Péter

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1951-11-19
Tagság: I ; Sz ; J-t
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 UMIL KK1996 KK2000 KKHK KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1981 , a MAOE Pro Literatura-díja 1997 , JA-díj 2007.
Cím: Élet és Irodalom, 1089 Bp., Rezső tér 15. 
Tel: 210-2157 
E-mail: derczy@interware.hu, derczy@t-online.hu

Deréky Pál

irodalomtörténész, műfordító
* Bp., 1949-04-27
Tagság: J-t
[MEIL Borbándi UMIL KK2000]
Erwin Schrödinger Kutatói Ösztöndíj [Bécs] , MTAIrod. tud. Int. 1987/88 , habilitált doktor 1990 , Pro Cultura Hungarica 1998.
Cím: A-1020 Ausztria, Wien, Schiffamtsg. 9/19. 
Tel.: (0043)-(2) 185-187 
E-mail: pal.dereky@univic.ac.at

Deres Kornélia

költő, kritikus, szerkesztő
* Miskolc, 1978
Tagság: J. ; Telep Csoport

Déri Balázs

műfordító
* Bp., 1954-08-04
Tagság: P
[KMÍ]
Cím: 1093 Bp., Lónyai u. 3. 
Tel: 317-1808

Dési Ábel

író, újságíró
* Bácsgyulafalva (SCG), 1929-01-24
[KMIK]
Cím: 24000 Szerbia-Montenegró, Subotica 
Tel.: (00381)-(24) 259-44

Detre Zsuzsa

műfordító
* Bp., 1955-01-27
Tagság: V; A; Sz; P
[KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1985.

Devecsery László

író, költő, rendező
* Vasszilvágy, 1949-11-24
Tinódi-díj 1968.
Cím: Szent-Györgyi Albert Középiskola, 9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 28/a. 
Tel.: (94) 501-325, (94)501-335 
E-mail: devecsery49@freemail.hu , devecsery1124@gmail.com 
Honlap: www.devecsery.atw.hu

Dezsényi Katalin

műfordító, szerkesztő
* Bp., 1946-11-16
Tagság: A ; P ; Sz
[KMÍ KK2000]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1987, 1989 , Wessely-díj 1996.
Cím: Európa Könyvkiadó, 1055 Bp., Kossuth L. tér 13–15. 
Tel.: 331-2700 
E-mail: deka@freemail.c3.hu

Dick Edit

író, költő
* Balassagyarmat, 1923-05-01

Dippold Pál

író
* Székesfehérvár, 1954-04-19
Tagság: I ; A
[KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1988 , JA-díj 1999 , Kölcsey-díj 2001.
Cím: 2072 Zsámbék.

Ditrói Ákos

író, költő, műfordító, esszéista
* Bp., 1926-03-31
Tagság: I
[MEIL Borbándi]
Cím: 75015 Franciaország, Paris, 10 Rue Lacretelle 
Tel.: (0033)-(14) 250-9539

Dlusztus Imre

költő, újságíró
* Szeged, 1960-01-25
Tagság: J
[KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KKHK KMÍ]
Táncsics Mihály-díj 1998.
Cím: Szegedi Egyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
Tel.: (62) 546-778.

Dobai Péter

író, költő, dramaturg
* Bp., 1944-08-12
Tagság: I ; SzT ; MIE ; Magyar Művészeti Akadémia
[DKA ÚML8 KMIK AKL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
A Magvető Kvk. Nívódíja 1975 , JA-díj 1976 , Az Oberhauseni Filmfesztivál Különdíja , Az Év Legjobb Forgatókönyve-díj Cannes-ban 1981 , Cinema Narrativa-díj 1982 [Agrigento] , Filmkritikusok Díja 1983 , Soros ösztöndíj 1988 , Balázs Béla-díj 1990 , Babérkoszorú-díj 2000 , Ferencváros díszpolgára 2001 , Alkotói Nagydíj 2001 , Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2004 , NKA alkotói támogatás 2007.
2009-ben megjelent kötete: Emlékek jövőidőben ( versek, Orpheusz Kiadó ).
Cím: 1093 Bp., Közraktár u. 12/B 
Tel.: 2108404 
E-mail: animula@t-online.hu

Dobay András

zeneszerző, író, előadóművész
* Pécs, 1950-03-07
E-mail: dobaysft@freemail.c3.hu 
Honlap: www.musztydobay.hu

Dobos Éva

műfordító
* Bp., 1944-06-07
Balázs Béla-díj 2005.
Cím: 1025 Bp., Kupeczky u. 8. 
Tel.: 326-5759 
E-mail: dobose@uze.net

Dobos István

irodalomtörténész
* Székesfehérvár, 1957-10-16
Tagság: I ; SzT.
[KMÍ]
Juhász Géza-díj 1984 , MZs-ösztöndíj 1989 , Alföld-díj 1996.
Cím: 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 5/b. 
Tel.: (52) 440-480 
E-mail: idobos@tigris.klte.hu , dobos@puma.unideb.hu

Dobos László

író, kiadóvezető
* Királyhelmec (SK), 1930-10-30
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK2000 KKKP UMIL SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1964 , A Csehszlovák Írószövetség Nemzetiségi Díja 1968 , Alföld-nívódíj 1985 , A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1988 , A Magyar Köztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1990 , Bethlen Gábor-díj 1991 , Az Európai Utas 1992-es Emlékplakettje , Kossuth-díj 1994 , Czine-díj 2006 , Árpád-emlékdíj 2007.
2009-ben megjelent kötete: Hólepedő ( Madách Kiadó ).
Cím: 82106 Szlovákia, Bratislava 214, Parcelná 12. 
Tel.: (00421)-(2) 4524-8915

Dobos Tas László

költő, drámaíró
* Bp., 1947-03-06
2003-ban megjelent kötetei: Áldozatok (Littera Nova)
Cím: 1133 Bp., Zsilip utca 4. IV/4. 
Tel.: 329-0402

Doboss Gyula

irodalomtörténész, műfordító, kritikus
* Wismar (D), 1945-02-11
Tagság: A
[KMIK KK1998 KK2000 ÚMIL KMÍ]
Az irodalomtudomány kandidátusa 1995.
Cím: 1114 Bp., Fadrusz utca 2. IV/4. 
Tel.: (1) 487-8100

Dobozi Eszter

költő, szociográfus
* Cegléd, 1956-04-30
Tagság: I
[JAKL KMIK KK1996 KK1998 UMIL KKHK BDIT KMÍ Katona József Társaság KK2000]
MZs-ösztöndíj 1989 , Bács-Kiskun megyei művészeti díj 1989 , Pilinszky János-díj 1992 , Forrás-ösztöndíj 1993 , Az Év Könyve-jutalom 1995 , Kölcsey-díj 2000 , Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói támogatása 2001–2002 , Salvatore Quasimodo-oklevél 2002 , Arany János-díj 2004 , Prima díj 2008.
Cím: 6000 Kecskemét, Győzelem u. 7. IV/12. 
Tel.: 0620-318-2229; (76)481-710 
E-mail: igazgato@kodaly-iskola.hu

Domahidy András

író [könyvtáros]
* Szatmárnémeti, Máramaros m. (R), 1920-02-23
Tagság: P.
[KMIK MEIL Borbándi KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Lehel-díj 1969 [Olaszo.] , Márai-díj 2000.
Cím: 31 Bagot Road, Subiaco, 6008

Domokos Géza

író, műfordító, szerkesztő
* Brassó, Brassó m. (R), 1928-05-18
[MIL ROMIL KMIK KK1992 KK2000]
Pro Urbe Csíkszereda 1998, A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1998. 2002-ben megjelent kötete: Éveim, útjaim, arcaim (Pallas Akadémia)

Domokos Mátyás

író, kritikus
* Gyula, 1928-04-18
Tagság: A ; I ; Sz ; SZIMA-ar
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Munka Érdemrend bronz fokozata 1977, ezüst fokozata 1978 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1978 , JA-díj 1980 , Déry Tibor-jutalom 1986 , Illés Endre-díj 1988 , Az Év Könyve-jutalom 1991 , Széchenyi-díj 1994 , Tiszatáj-díj 1998 , Nemes Nagy Ágnes-díj 1999 , Kosztolányi Dezső-díj 1999 , Magyar Örökség-díj 2001.
Cím: 1093 Bp., Közraktár u. 22/b. VI. 1. 
Tel.: 215-3418

Domokos Péter

irodalomtörténész
* Gyergyóalfalu Hargita m. (R), 1936-01-15
Tagság: I
[FÉL MTAA KK1992 KK1994 UMIL DKA MKK KK1996 KK2000 KMÍ]
Az irodalomtudományok doktora 1984 , Az E.W. Ponkala Alapítvány díja 1998 , Udmurt Állami Díj 1996 , Széchenyi prof. ösztöndíj 2000 , Puskin-plakett 2007.
Cím: 1118 Bp., Iglói u. 10. 
Tel.: 385-2993 
E-mail: matai@ludens.elte.hu

Domokos Sándor

író
* Szabadka (SCG), 1921-07-14
[MEIL Borbándi]
Árpád-érem 1960, 1961, 1990.
Cím: Mécs László Kiadó, 1067 Bp., Podmaniczky u. 27.

Domonkos István

költő, író
* Ókér (Zmajevoj) (SCG), 1940-08-07
[KMIK KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Híd-díj 1969 , Magyar Művészetért Díj 2005.

Domonkos László

esszéista, közíró
* Szeged, 1351-09-11
Tagság: I
CIM 1071 Bp., Dembinszky u. 7. 
Tel: 344-5288; 0630-222-8756 
E-mail: dlaszlo@externet.hu 

Doór Ágnes

író
* Bp., 1924-09-12
Tagság: A ; Sz
[KMIK UMIL KMÍ]

Dózsai Mónika

műfordító
* 1971
Tagság: J.
1092 Bp., Bakáts tér 2. III. 19. 
Tel.: 217-8334 
E-mail: mdozsai@hotmail.com

Döbrentei Kornél

író, költő
* Pestszentimre, 1946-11-03
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKMGY KKHK KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1980 , SZOT-ösztöndíj 1988 , JA-díj 1991 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994 , Kölcsey-díj 1994 , Magyar Írók Egyesülete , Balassi Bálint-emlékkard 1998 , Eötvös-díj 2001 , alternatív Kossuth-díj 2004.
Cím: 1183 Bp., Tünde u. 9. 
Tel.: 291-4831

Dömény Andrea

író
* Dunaszerdahely (SK), 1982-02-19
Tagság: SzMÍT. ; EMIL.
Az Új Nő magazin és a Közép-Európai Alapítvány pályázati díja 2004; , Mécs László Irodalmi Díj 2006. 
Cím: 92901 Dunajska Streda, Szlovákia, Radnicne Namestie 376/11. 
Tel.: (00421) (90) 4268-096

Dömötör Adrienne

színikritikus, nyelvész
* Szigetvár, 1958-09-13
Tagság: J ; Színházművészeti Szövetség
[KMÍ]
PhD 1996 , TMB ösztöndíj 1983-1986 , OTKA ösztöndíj 1997-2000.
2009-ben megjelent kötete: Van egy hely, a színpad – Beszélgetések a színészmesterségről ( Corvina, Budapest ).
Tel.: 321-4830/168 
E-mail: domad13@gmail.com

Dragomán György

író, műfordító
* Marosvásárhely, 1973-09-10
Tagság: SzT.
Mozgó Világ nívódíja 2003 , Soros ösztöndíj 2003 , Bródy-díj 2003 , Déry Tibor-jutalom 2005 , Márai-díj 2006 , Artisjus Díj 2006 , a Német Művészeti Akadémia ösztöndíja 2006 , JA-díj 2007 , Márciusi Ifjak Díj 2008 , Litera-díj 2008 , Mozgó Világ nívódíj 2008.
E-mail: dragoman.gy@gmail.com

Dreisziger Nándor

történész, szerkesztő, műfordító
* Csorna, 1940-03-20
A Magyar Köztársaság Érdemrendje kitüntetés , a Canadian Ethnic Studies tiszteletbeli tagja.
Cím: 1000 King Street # 904 Kingsfon, ON, Kanada K7M2W3

Duba Gyula

író, szerkesztő
* Hontfüzesgyarmat (SK), 1930-06-08
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KKKP KK1998 KK2000 UMIL SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1967, 1970, 1975, 1982 , A Szlovák Írók Szövetsége Nemzetiségi Díja 1972 , Érdemes Művész 1983 , A Magyar Köztársaság Csillagrendje 1990 , A Szlovákiai Írószervezetek Szövetségének Díja 2001 , Posonium Irodalmi Díj 2002.
Cím: 81102 Bratislava 1, Medená 5. 
Tel.: (00421)-(2) 5443-0259

Dubovitz Gertrúd

műfordító, újságíró
* Bad Oeynhausen (D), 1916-08-10, † 2009-05-20
Tagság: A ; P
A Corvina Kvk. Nívódíja.

Dudás Attila

író
* Szeged, 1968-07-11
Tagság: J
MZS-ösztöndíj 1998.
Cím: 2628 Szob, Kodály Zoltán u. 34.

Dudás Károly

író, szociográfus
* Csantavér (SCG), 1947-01-19
Tagság: I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
Szirmai Károly-díj 1982 , Berzsenyi-díj 1991 , Bethlen Gábor-díj 1991 , Magyar Örökség-díj 2004 , Táncsics-díj 2007.
Tel.: (24)555-181

Dukay Nagy Ádám

költő, író
* Salgótarján, 1975-10-22
Tagság: FISZ ; SzT
MZs-ösztöndíj 2003 , A Szépirodalmi Figyelő című folyóirat díszoklevele 2005.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 19. 
E-mail: adn@freemail.hu; dukay@freemail.hu

Dukkon Ágnes

 irodalomtörténész
* Győrszemere, 1949-11-11
Cím: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Irodalomtud. Tanszék, 1075 Bp. Kazinczy u. 23–27. 
Tel.: 411-6500 
E-mail: dukkon.agnes@ppk.elte.hu

Dunai Ferenc

színműíró
* 1932-03-27
[MIL]

Dunajcsik Mátyás

író, költő, műfordító, kritikus
Tagság: J ; MEGY ; P
Bródy Sándor-díj 2008 , Márciusi Ifjak Díj 2009 , a Berlini Művészeti Akadémia (Akademie der Künste) három hónapos ifjúsági ösztöndíja 2009.
2009-es fordítása: Alain Robbe-Grillet: Érzelmes regény ( Magvető Kiadó ).
Cím: 1182 Bp., Háromszéki u. 7/C 
Tel.: 0620-581-8385, 292-5990 
E-mail: tomdaedalus@gmail.com

Dupka György

író, szerkesztő, művelődéstörténész
* Tiszabökény, 1952-04-11
Tagság: I
[KK1998 KK2000 UMIL]
Berzsenyi-díj 1993 , Nagy Imre-emlékplakett 1995 , 1993 óta a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke , A Magyar Írószövetség elnökének elismerését kifejező oklevél 2001 , A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnökének elismerését kifejező oklevél 2002 , Julianus-díj ( Csíkszereda ) 2009.
Cím: 88000 Ukrajna, Ungvár, Tyihova u. 15/74. 
Tel.: (00380)-(31) 224-3737 
E-mail: gyorgy@d.uzhgorod.ua; titkarsag@mekk.uz 
Honap: http://hhrf.org./mekk

Duray Miklós

író, politikus
* Losonc (SK), 1945-07-18
[KK1992 KK1994 KK2000 SZMKK2001]
A Kőrösi Csoma Center 1986. évi díja [Japán] , Bethlen Gábor-díj 1988 , Ius Humana [Buffalo, München] 1992 , Berzsenyi-díj 1996 , Pro urbe Neszmély 1998 , Magyar Örökség-díj 2000 , Magyar Művészetért Díj 2002 , Szent István-díj 2003.
Cím: Horská 2, 83102 Bratislava, Slovakia. 
Tel.: (2)4425-7228 
E-mail: mduray@slovanet.sk 
Honlap: www.duray.sk 

Dusa Lajos

költő
* Debrecen, 1948-08-01
Tagság: I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
JAK-ösztöndíj 1984; , A Kilencek Díja 1984; , Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ösztöndíja 1992, 1998; , Az Illyés Gyula verspályázat első díja 2002.
Cím: 4025 Debrecen, Vásáry István u. 5. I/7. 
Tel.: (52) 419-840, 583-046 
E-mail: dusalajos@gmail.com

E. Gábor Éva

műfordító
* Bp., 1941-12-13
Tagság: I ; A ; SzT ; MEGY
[KK2000, KK2004, KK2006]
Egyetemi doktori fokozat 1990; , ösztöndíj Nagy-Britannia 1976, 1981, 1992; , ösztöndíj USA, Kanada 1994.
2009-ben megjelent kötete: Morritz Gleitzman: Egyszer ( ifjúsági regény, Cicero Könyvstudió ).
Cím: 1062 Bp., Bajza u. 47. 
Tel.: 311-3789

Ébert Tibor

drámaíró, író, költő, esszéista, kritikus, zeneművész
* Pozsony (SK), 1926-10-14
Tagság: P ; I ; BDT
[KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Francia–Magyar Társaság t. tagja 1980 , Bartók–Pásztory-díj 1987 , Pozsony-emlékérem 1991 , Esterházy-díj 1993 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1996 , Francia–Magyar Társaság tiszteletbeli tagja , Péterfi Vilmos-díj 2005.
Cím: 1025 Bp., Csévi u. 15/c. 
Tel.: 394-2087

Éder Zoltán

nyelvész, irodalomtörténész
* Bp., 1931-04-11
Tagság: A
[FÉL UMIL KMÍ KK2000]
A nyelvtudomány kandidátusa 1979 , Az ELTE habilitált doktora 1995.
Cím: 1125 Bp., Szarvas Gábor út 42/b 
Tel.: 314-2759

Egressy Zoltán

drámaíró
* Budapest, 1967-08-02
Tagság: SzT
Szép Ernő-díj 1999 , Örkény-ösztöndíj 2000 , Színházi ösztöndíjak , JA-díj 2009 , NKA-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötete: Most érsz mellé – Történetek esernyő nélkül (novellák, Kalligram).
E-mail: soskas@t-online.hu

Egri György

író, szerkesztő, újságíró
* Bp., 1922-07-11
Az Ethnic Press Federation Díja 1983 , Demény Pál-emlékérem 1998 , Egyetemi doktori fokozat 1990.
Tel.: 311-3789

Egri Péter

irodalomtörténész
* Bp., 1932-01-27
Tagság: P
[MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 MN KMÍ]
Az irodalomtudomány doktora 1972 , 1990-től az MTA tagja , Akadémiai Díj 1992 , Országh László-díj 1997 , Eötvös-érem 1999.
Cím: ELTE Anglisztika Tanszék, 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19–21. 
Tel.: 343-0148; 352-4369

Egyed Ákos

történész, író
* Bodos, Háromszék m. (R), 1929-11-25
[ROMIL MTAA KK1992 KK2000 MTAA97]
A Román Akadémia Díja 1976 , A Korunk Bolyai-díja 1981 , 1990-től az MTA külső t. , Bocskai-díj 2001 , Kriterion-koszorú 2005 , Petri Mór-díj 2005 , Kemény Zsigmond-díj 2007.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Al. Tineretului Nr. 2. Ap. 1. 
Tel.: (0040) (264) 587-355

Egyed Attila

 író
* Székesfehérvár, 1923

Egyed Emese

költő, irodalomtörténész
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1957-07-05
[KMIK KKACS UMIL]
MZs-ösztöndíj 1992 , Látó-nívódíj 1993 , Romániai Írószövetség költészeti díja 1998, 1999, 2000.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Brates Nr. 4. Ap. 40. 
Tel.: (0040)-(264) 172-179

Egyed Péter

költő, író, kritikus, filozófiatanár, esszéista
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1954-04-06
Tagság: I ; Romániai Írók Szövetsége ; Erdélyi PEN
[ROMIL KMIK KKACS UMIL KK2000]
A Román Írószövetség Debüt-díja 1980 , A Mozgó Világ Aszú-díja 1982 , A Román Írószövetség díja 1997 , Arany János-jutalom 1998 , A Kolozsvári Írószövetség esszédíja 1999.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Fîntînele Nr. 7. Bl. A. Sc. VII. Et. IX. Ap. 218. 
Tel.: (0040)-(264) 186-875

Eisemann György

irodalomtörténész
* Bp., 1952-11-12
[KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Greve-díj 1999 , Mikszáth-díj 2000.
Cím: ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1088 Bp., Múzeum krt. 4/c 
Tel.: 485-5238

Ekler Andrea

kritikus, irodalomtörténész
* Bp., 1971-06-23
Tagság: FISZ
E-mail: kolibri5@freemail.hu

Elek István

író, szerkesztő, kritikus
* Nagykálló, 1955-04-26
[UMIK KMIK KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMIK]
Az Év Könyve-díj 1998 , Pethő Sándor-díj 2005.
Cím: 3396 Kerecsend, Fő u. 6.

Elek Mihály

író
* Szeghalom, 1936-03-22
Tagság: Sz
[KMÍ]
1956-os Emlékérem 1991.
Cím: 1075 Bp., Király u. 67. 
Tel.: 322-2522

Elek Tibor

kritikus, irodalomtörténész
* Nyíregyháza, 1962-08-27
Tagság: I ; SzT ; A
[KMIK SZSZBKIK KMÍ]
MZs-ösztöndíj , NKA-ösztöndíj 1995 , Pro Literatúra 2006 , Ratkó József-díj 2008 , Irodalmi jelen kritikadíj 2008.
Cím: 5700 Gyula, Szarkaláb u. 20. 
30-3822094 
E-mail: elek.tibor@index.hu

Elek Tibor

kritikus, irodalomtörténész
* Nyíregyháza, 1962-08-27
Tagság: I ; SzT ; A
[KMIK SZSZBKIK KMÍ]
MZs-ösztöndíj , NKA-ösztöndíj 1995 , Pro Literatúra 2006 , Ratkó József-díj 2008 , Irodalmi jelen kritikadíj 2008.
Cím: 5700 Gyula, Szarkaláb u. 20. 
30-3822094 
E-mail: elek.tibor@index.hu

Elekes Attila

költő
* Bp., 1927-02-17
[MEIL Borbándi]

Elekes Ferenc

költő
* Siménfalva, Udvarhely m. (R), 1935-03-04
[ROMIL]
Cím: 4300 Románia, Tirgu Mures, Al. Carpati Nr. 25. Ap. 67. 
Tel.: (0040)-(265) 115-690

Éles Csaba

filozófus, esztéta
* Debrecen, 1951-08-30
Cím: 4031 Debrecen, Derék u. 105. 
Tel.: (52) 434-677 
E-mail: c.eles@chello.hu

Éltető József

költő, szerkesztő
* Szászrégen, Maros-Torda m. (R), 1944-02-11
Tagság: I
[ROMIL KKACS UMIL KMIK KMÍ]

Endreffy Zoltán

filozófus, műfordító
* Bp., 1944-02-07
Tagság: A; Sz
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Nyíri Tamás-díj 1998.

Engel Károly

irodalomtörténész
* Kisszedres, Bihar m. (R), 1923-09-25
[MIL ROMIL]

Enyedi Sándor

színháztörténész
* Dés, Kolozs m. (R), 1938-01-01
Tagság: A
[ROMIL MTAA KKACS UMIL KMÍ]
Cím: 1078 Bp., István u. 40. 
Tel.: 352-1321

Enyedy György

műfordító
* Veszprém, 1934-07-12
Tagság: A
[KMÍ]
Cím: 1158 Bp., Késmárk u. 83.

Eörsi István

író, költő, műfordító
* Bp., 1931-06-16
Tagság: A; P
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 MN KKHK KMÍ]
JA-díj 1952, Preis der Frankfurter Autorenstiftung 1983, Az Osztrák Köztársaság Fordítói Díja 1988, Déry Tibor-jutalom 1989, Színikritikusok Díja 1990, Az 56-os Forradalom Emlékérme 1991, A Magyar Köztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1991, Parnasszusdíj 1993, IBBY-különdíj 1993, A Soros Alapítvány alkotói díja 1996, A Soros Alapítvány életműdíja 1997.

Eperjesi Ágnes

tipográfus, képzőművész
* 1964
Tagság: J.
Pécsi József-ösztöndíj 1992 , a Főv. Önkormányzat díja 1995 , Derkovits-ösztöndíj 1999.
Cím: 1012 Bp., Attila u. 117. 
Tel.: 212-6786 
E-mail: eper@c3.hu 
Honlap: www.eperjesi.hu

Erdélyi Erzsébet

irodalomtörténész
* Sátoraljaújhely, 1950-03-31
Cím: 2750 Nagykőrös, Fürj u. 9. 
Tel.: (53) 356-028

Erdélyi Ilona

irodalomtörténész
* Komárom, 1926-12-27
Tagság: T.
[KK2000]
Eötvös József-koszorú 2001
Cím: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. 
Tel: (1)279-2760

Erdélyi Margit

irodalomelméleti szakíró
* Hontfüzesgyarmat (SK), 1945-04-29
Tagság: L. SZMÍT
[CSSZKK SZMKK2001]
Cím: 93401 Szlovákia, Levice, Tekovská 26. 
Tel.: (00421)-(36) 622-4214 
E-mail: erdelyi.margit@selyeuni.sk

Erdélyi Zsuzsanna

folklorista
* Komárom, 1921-01-10
Európa-díj 1983 , Stephanus-díj 1993 , Bethlen Gábor-díj 1996 , Pitre-Salomone Marino-díj 1996 , Magyar Örökség-díj 1998 , 1996; Magyar Örökség-díj 1998 , a Magy. Műv. Ak. Aranyérme 2001 , Kossuth-díj 2001 , az V. ker. díszpolgára 2002 , Príma-díj 2005 , Ekel díszpolgára 2006.
Cím: 1056 Bp., Váci u. 79.

Erdődi Gábor

műfordító, költő
* Bp., 1952-06-23
Tagság: P
[KMÍ]
Cím: 1022 Bp., Fillér u. 50/a.

Erdődy Edit

irodalomtörténész
* Érsekújvár (SK), 1946-02-07
Tagság: I
[KK1998 KK2000 MN UMIL KMÍ]
Cím: MTA Irodalomtudományi Intézete, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. 
Tel.: (1)279-2760

Erdős Virág

költő
* 1968-02-27
Tagság: J
Móricz-ösztöndíj 1999 , NKA ösztöndíj 2002 , Vilmos-díj 2006 , Szép Ernő-díj 2006.
1082 Bp., Futó u. 3. IV. 1. 
Tel.: 313-8374; 0630-244-3681 
E-mail: erdosvirag@t-online.hu

Erős Kinga

író, szerkesztő
* Brassó, 1977
NKA-ösztöndíj 2009.
Cím: 1062 Bp., Bajza u. 18.

Erős Zoltán

író, irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1948-04-12
Tagság: I
[KK1996 KK1998 KK2000 KKHK KMÍ]
Bölcsészdoktor 1981 , Pulitzer-emlékdíj 1999 , Örkény István-ösztöndíj 2004.
2003-ban megjelent kötete: Rejtvényböngészde (5., új, bővített kiadás, K.u.K.)
Cím: 1135 Bp., Kerekes u. 3/a. 
Tel.: 239-5309; 0620-354-2541

Erős Zsuzsa

költő
* 1961-11-15
Tagság: J
Cím: 7632 Pécs, Varsány u. 16. VI. 23

Esterházy Péter

író
* Bp., 1950-04-14
Tagság: A ; I ; P ; DIA ; SZIMA-r
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL ÚML MKK KMÍ]
A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1977 , MZs-ösztöndíj 1977 , A Mikes Kelemen Kör Emlékérme [Hollandia] 1980 , A Mozgó Világ Aszú-díja 1981 , Füst Milán-jutalom 1983 , Déry Tibor-jutalom 1984 , JA-díj 1986 , Örley-díj [Nádas Péterrel] 1986 , Vilenica-díj 1988 [Szlovénia] , MTA-Soros-ösztöndíj 1988 , Krúdy Gyula-díj 1990 [Soros] , Az Év Könyve-jutalom 1990 , A Soros Alapítvány Életműdíja 1992 , A Római Irodalmi Fesztivál Díja 1993 , Szabad Sajtó-díj 1994 , Soros-díj 1995 , A Magyar Művészetért Alapítvány díja 1995 , Szép Ernő-díj 1996 , Kossuth-díj 1996 , Az Európai Irodalom Osztrák Állami Díja 1999 , Márai Sándor-díj 2001, Magyar Irodalmi Díj 2001 , Ovidius-díj (Románia) 2009 , Manes Sperber Díj (Ausztria) 2009 , Budapest díszpolgára 2009.
E-mail: szepirok@t-online.hu

Esze Dóra

író, műfordító
* Bp., 1969-12-24
Tagság: J ; MEGY
[KMÍ KK2000]
2009-es kötete: " Kurt Cobain kardigánja" ( Kalligram Kiadó )
1039 Bp., Királyok útja 299. 
Tel.: 0630-931-5395 
E-mail: eszed@t-online.hu

Eszes Máté

író, szerkesztő, honvédtiszt
* Tiszasüly, 1941-11-24
Tagság: I
[KMÍ KK2000]
A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata 1988 , Zrínyi-gyűrű 1991 , Dísztőr 1996 , Jósika Miklós-díj 1998.
Cím: 1137 Bp., Katona József u. 10/a. 
Tel.: 239-0744 
E-mail: eszes.b@pannonmail.hu

Eszterhás Péter

író, műfordító, rendező, színész
* Bp., 1940-09-05
Déry Tibor-jutalom 1992.

Fábián Gyula

szerkesztő, szociográfus
* Nagyszalonta, Bihar m. (R), 1929-08-23
Tagság: A
A Szocialista Kultúráért 1971, 1984; , Szociográfiai Nívódíj 1979; , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1984.
Cím: 1144 Bp., Füredi u. 15/b. 
Tel.: 384-9416

Fábián Imre

költő
* Nagyszalonta, Bihar m. (R), 1945-07-02
[ROMIL]
Cím: 3700 Románia, Oradea, Str. Simion Barnutiu Nr. 32. Bloc C/8. Et. VI. Ap. 18. 
Tel.: (0040)-(259) 133-089

Fábián Katalin

író, költő
* Segesvár (R), 1929-08-23
Tagság: A
[UMIL KMÍ]

Fábián László

író, műfordító, szerkesztő
* Zsennye, 1940-05-09
Tagság: I
[KMIK FÉL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ]
A Mikes Kelemen Kör Emlékérme [Hollandia] 1984 , Kalevala-emlékérem 1985 [Finno.] , SZOTösztöndíj 1986/87 , Deák Ferenc-díj 1995.
Cím: 1039 Bp., Szamos u. 8. 
Tel.: 240-9923

Fábián Magda

költő
* 1940-02-14

Fábián Nóra

író
* Komárom, 1970-04-11
[SZMKK2001]

Fábián Sándor

költő
* Nagyszalonta, Bihar m. (R), 1937-06-16
[ROMIL KMIK]
Cím: 3700 Románia, Oradea, Str. Anatole France Nr. 13. 
Tel.: (0040)-(259) 134-506

Fabiny Tibor

irodalomtörténész, teológus, szerkesztő
* Bp., 1955-06-18
Cím: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1088 Bp., Reviczky u. 4/c. 
Tel.: 267-0165/110, 267-0166. 
E-mail: hkk@lux.kgre.hu

Fabó Kinga

költő, író
* Mezőtúr, 1953-11-01
Tagság: SzT
[JAKL KMIK KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1988 , MTA-Soros-ösztöndíj 1989.
Cím: 1126 Bp., Böszörményi u. 30–32. C. ép. II. lépcsőház I. 6. 
Tel.:355-3387 
E-mail: fabokinga@freemail.hu

Fábri Anna

irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
* Kaposvár, 1945-03-01
Tagság: A
[MTAA KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
MTA-Soros-ösztöndíj 1988 , Széchenyi-ösztöndíj 1998.
Cím: 1026 Bp., Pázsit u. 14. 
Tel.: 376-3147

Fábri Péter

író, költő, műfordító, dalszövegíró
* Bp., 1953-12-21
Tagság: SzT
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1984/85 , MTA-Soros-ösztöndíj 1989/90 , DLA Színház- és Filmművészeti Egyetem 2007.
Cím: 1068 Bp., Rippl Rónai u. 27. 
Tel.: 312-6553 
E-mail: fabripeter@gmail.com

Fáj Attila

irodalomtörténész
* Bp., 1922-03-30
[MEIL KMIK Borbándi]
Árpád-érem 1977. , Az MTA külső tagja.

Fakász Mihály

író, helytörténész
* Barkaszó, 1950-08-27

Faludi Ádám

 író, költő
* Tatabánya, 1951-01-02
[KMIK KK200]
Cím: 2800 Tatabánya, Madách u. 33. 
Tel.: (34) 311-146 
E-mail: freising@freemail.hu

Faludy György

író, költő, műfordító
* Bp., 1910-09-22
Tagság: I ; P ; DIA
[MIL KMIK Borbándi KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL MEIL KMÍ]
Amerikai háborús kitüntetések 1942–45 , A Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje 1991 , Nagy Imre-emlékplakett 1994 , Kossuth-díj 1994 , Pulitzeremlékdíj 1998 , A Torontói Egyetem és a Bishops University díszdoktora, a Columbia és más egyetemek előadója, vendégtanára.
Cím: 1137 Bp., Szent István krt. 2. 
Tel.: 349-2779

Faludy György

író, költő, műfordító
* Bp., 1910-09-22
Tagság: I ; P ; DIA
[MIL KMIK Borbándi KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL MEIL KMÍ]
Amerikai háborús kitüntetések 1942–45 , A Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje 1991 , Nagy Imre-emlékplakett 1994 , Kossuth-díj 1994 , Pulitzeremlékdíj 1998 , A Torontói Egyetem és a Bishops University díszdoktora, a Columbia és más egyetemek előadója, vendégtanára.
Cím: 1137 Bp., Szent István krt. 2. 
Tel.: 349-2779

Falusi Márton

költő, író, műfordító, szerkesztő
* 1983-10-17
Tagság: I ; Új Átlók Művészeti Társaság
Gérecz Attila-díj 2004 , Móricz Zsigmond Ösztöndíj 2008 , Junior Prima Díj 2008.
Cím: 1118 Bp., Budaörsi út 4-18., E ép. I. em. 16. 
Tel.: 237-0294 
E-mail: falusi@hitelfolyóirat.hu

Falvai Mátyás

író, kritikus
* Győr, 1984
Tagság: J.
Cím: 9024 Győr, Zrínyi u. 14/c E-mail: falvaimatyas@citromail.hu

Faragó Ferenc

* 1967
Tagság: J
[KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1996.
Cím: 2000 Szentendre, Mandula u. 8. 
Tel.: (26) 317-030, 0630-970-7241 
E-mail: farago@webdesign.hu

Faragó József

író, néprajztudós
* Brassó, Brassó m. (R), 1922-02-02
[MIL ROMIL KK1992 KK2000 MTAA MTAA97]
A Magyar Kormány Petőfi Sándoremlékérme 1948 , 1976-tól a Magyar Néprajzi Társaság tb. t. , 1979-től a finn Kalevala Társaság tb. t. , A Magyar Néprajzi Társaság Ortutay Gyula-emlékérme 1984 , A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Lotz János-emlékérme 1987 , 1988-tól az MTA tb. t.
Cím: Kolozsvári Néprajzi Intézet: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Gen. Dragalina Nr. 8. Ap. 14. 
Tel.: (0040)-(264) 184-413

Faragó Kornélia

kritikus, tanulmányíró
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Filozofski Fakultet – Institut za hungarologiju, Stevana 
Musica bb. 
Tel.: (00380) (21) 586-73

Faragó Vilmos

kritikus, szerkesztő
* Újkígyós, 1929-01-20
Tagság: A ; I
[DKA ÚML8 KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Szocialista Kultúráért 1962 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1967 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1982 , JA-díj 1969 , Rózsa Ferenc-díj 1979 , Aranytoll 1999.
Cím: 1098 Bp., Dési Huber u. 15. 
Tel.: 280-3495

Farkas Árpád

költő, műfordító
* Siménfalva, Udvarhely m. (R), 1944-04-03
Tagság: I ; (r.)
[ROMIL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1972, 1979 , A Román Írószövetség Prózadíja 1985 , SZOT-díj 1989 , Kassák-ösztöndíj 1989 , A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1991 , JA-díj 1993 , Berzsenyi-díj 1998 , Balassi-emlékkard 2002 , Kazinczy-díj , Julianus-díj 2007
Cím: 4000 Románia, Sfintu Gheorghe, Str. Infratirii 6. Bloc 3A. Ap. 9. 
Tel.: (0040) (267) 351- 375

Farkas Endre

költő
* Hajdúnánás, 1948

Farkas Erwin

újságíró [ügyvéd]
* Bp., 1916-03-01
[MEIL]
Cím: 1537 41st St. New York, NY 11218, USA

Farkas Márta

műfordító
* Pécs, 1943-01-23
Tagság: A
[KMÍ]

Farkas Olivér

költő, szerkesztő, író, újságíró
* Miskolc, 1955-05-14
Tagság: A ; I
[UMIL KKHK KK2000 KMÍ]
Cím: 1163 Bp., Metró u. 40. 
Tel.: 317-7324 
E-amil: oliver@hcbc.hu

Farkas Pál

költő, író, szerkesztő
* Újkígyós, 1952-01-25

Farkas Péter

író
* Bp., 1955-11-15
[MEIL Borbándi KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Bródy Sándor-díj 1997.
2009-ben megjelent kötete: Kreatúra ( Magvető Kiadó ).
Cím: 50674 Németország, Köln, Rathenaupl. 35. 
Tel.: (0049)-(221) 245-115

Farkas Wellmann Endre

költő, író, műfordító
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1975-05-22
Tagság: FISZ. ; EMIL.
Gion Nándor prózaírói ösztöndíj 2006.
Cím: 4150 Románia, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely), str. Tineretului 1/11. 
Tel.: (0040) (721) 568-709 
E-mail: wellmannfarkas@yahoo.com

Farkas Wellmann Éva

költő
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1979-03-19
Tagság: FISZ
Látó-nívódíj 2000; , Mikó András-díj, 2001.
Cím: 4150 Románia, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely), str. Tineretului 1/11. 
E-mail: fwellevike@yahoo.com

Farkas Zsolt

kritikus, esztéta
* Bonyhád, 1964-06-24
Tagság: J. ; SzT.
[KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1992 , Eötvös ösztöndíj a Columbiai Egyetemen 1996 , az Édes Anyanyelvünk pályázat novella kategóriájának harmadik díja 2004.
Cím: 1145 Bp., Amerikai út 40. 
Tel.: 215-0906, 0630-613-6080 
E-mail: istenaldja@yahoo.com

Farnbauer Gábor

költő, író
* Komárom (SK), 1957-05-06
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL SZMKK2001]
Cím: 81103 Szlovákia, Staromestká 6/d

Fáy István

irodalomkritikus, újságíró
* Pécel, 1918-03-17
[MEIL Borbándi]

Fázsy Anikó

műfordító
* Bp., 1939-07-08
Tagság: I ; P
[KMÍ KK2000]
Füst Milán-jutalom 1992 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1999 , JA-díj 2008.
Cím: Nagyvilág, 1146 Bp., Hermina út 54–59. 
Tel.: 363-0621 
E-mail: nagyvilag@freemail.hu

Fecske Csaba

költő, publicista
* Szögliget, 1948-03-10
Tagság: A ; I
[KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
Szabó Lőrinc-díj 1994 , Pro Literatura Díj 2006 , JA-díj 2008.
Cím: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 10. 
Tel.: (46) 431-655 
E-mail: fecskemiskolc@freemail.hu

Fecsó Pál

költő
* Kassa (SK), 1933-01-02
[KMIK KKKP]

Fedinecz Csilla

kutató, pedagógiai szakíró
* Beregszász (U), 1968-09-06
Tagság: PhD
Váradi Sternberg János-díj 1989 , A TLA Teleki László Intézet Közép-európai tanulmányok központjának tudományos munkatársa.
Cím: 1111 Bp., Kruspér u. 2–4. A/1014. 
és: 90212 Ukrajna, Kárpátalja, Bátyú, Vasút u. 30. (állandó) 
Tel.: 391-5762, 391-5759, (00380) (31) 417-9214 
E-mail: fedinec@hotmail.com; cs.fedinec@tla.hu

Fehér Béla

író
* Debrecen, 1949-06-01
[KKHK KK2000 KMÍ]
Irat-nívódíj 1991 , Eötvös-díj 2002 , Prima-díj 2005 , Pulitzer-emlékdíj 2006
2009-ben megjelent kötete: Lecsó ( Magvető Kiadó ).
Cím: 2151 Fót, Kossuth köz 5. 
Tel.: (27) 358-433 
E-mail: feherbela@fotnet.hu

Fehér József

költő, író, dalszövegíró
* Hódmezővásárhely, 1950-01-18
Tagság: Sz. Szegedi Írók Társasága ; Kárász József alapítvány elnöke ; Krúdy Irodalmi Kör ; Irodalmi Rádió
MÍNSZ-díj 1999; , MÍNSZ nagydíj 2000; , Irodalmi Kortárs Verstár díja 2006 , MMSZ-díj 2010.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 101. 
Tel.: (62) 231-508; (70) 456-8549 
E-mail: jozsef_feher@freemail.hu

Fehér Kálmán

költő, műfordító
* Csóka, 1940-05-14
[KMIK UMIL]
Újvidéken él.

Fehér Katalin

műfordító
* Bp., 1946-05-29
Tagság: P
[KMÍ]
Cím: 1081 Bp., Rákóczi út 65. 
Tel.: 314-1588

Fehér Kriszta

költő
* Vágsellye (SK), 1979-02-23
[SZMKK2001]
Cím: 92700 Szlovákia, Sala, Orechová 13. 
Tel.: (00421)-(31) 771-3085

Fehér Pál

újságíró, kritikus
* Bp., 1936-08-23
Tagság: E.
Rózsa Ferenc-díj 1967.
Cím: 1204 Bp., Török Flóris u. 84.

Fehér Sándor

író
* Nyitra (SK), 1967-04-02
[SZMKK2001]
Cím: 95102 Szlovákia, Dolné Obdokovce 234.

Fehérvári Győző

irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő
* Bp., 1946-06-17
Tagság: I ; 
[FÉL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 MKK KK2000 KMÍ]
Kalevala-emlékérem 1985 [Finno.] , A finn Pankala Alapítvány díja 1999 , PhD. 2001.
Cím: 1191 Bp., József A. u. 44/48. 
E-mail: gyozo_fehervari@invitel.hu
fehervarigy@gmail.com

Fehérváry István

publicista, szerkesztő
* Bp., 1925
[MEIL]
Cím: 1905 Conejo Dr. Santa Fe, NM 87501, USA

Fejér Irén

műfordító
* Bp., 1937-11-30
Tagság: A.
[KMÍ]
Zasluzony dla kultury polskiej 1978 [Lengyelo.] , Az Európa Kvk. Nívódíja 1987 , ZAIKS-díj 1991 [Lengyelo.] , A Lengyel PEN Club műfordítói díja 1997.
Cím: 1025 Bp., Zöldlomb u. 2. 
Tel.: 367-1535

Fejes Endre

író, drámaíró
* Bp., 1923-09-15
Tagság: A ; I ; P ; DIA
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL ÚML MKK KK2000 MN KMÍ]
SZOT-díj 1959 , A Kisfilmszemle díja 1960 , JA-díj 1963 , Kossuth-díj 1975 , A Fővárosi Tanács Művészeti Díja 1979 , A Szocialista Magyarországért 1983 , Nagy Lajos-díj 1992 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1993 , Józsefváros Becsületkeresztje 1994 , Pro Urbe Budapest 1999 , Hazám-díj 2001 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 2003 , Prima Primissima Díj 2009.

Fekete G. István

író, újságíró
* Ajka, 1932-02-28
Tagság: I
[MEIL Borbándi]
A Nyisztor Zoltán Irodalmi Pályázat nyertese , A Szabó Gyula regénypályázat nyertese.
Cím: 2923–C W. Argyle Chicago I. 60625 USA 
Tel.: (001)-(773) 989-8310

Fekete Gyula

író, költő, drámaíró, kritikus, esszéista, publicista, szociográfus
* Mezőkeresztes, 1922-02-26, † 2010-01-16
Tagság: A ; I ; Sz
[MIL ÚML7 KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL MKK KKHK KMÍ]
Kiváló Munkáért 1949; , JA-díj 1953, 1963, 1973; , SZOT-díj 1964; , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1978; , A Munka Érdemrend arany fokozata 1982; , 1956-os Emlékérem 1991; , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1992; , Magyar Örökség-díj 2001; , a Magyar Művészeti Akadémia aranyérme 2007.

Fekete J. József

irodalomtörténész, kritikus
* Bácskossuthfalva (SCG), 1957-03-01
[KMIK]
Sinkó-díj 1984 , Arany János-díj 2005.
Cím: Szerbia-Montenegró, Zombor

Fekete Sándor

újságíró, író, kritikus, színműíró
* Miskolc, 1927-02-11
JA-díj 1973 , Rózsa Ferenc-díj 1984 , Állami Díj 1985 , Aranytoll 1993 , Magyar Lajos-díj 1994.
Cím: 1054 Bp., Széchenyi rkp. 7.

Fekete Vince

író, költő, műfordító
* Kézdivásárhely, Kovászna m. (R), 1965-04-07
Tagság: I ; FISZ
A Román Írószövetség Debüt-díja 1996; , Sziveri János-díj 1996 , Soros-ösztöndíj 1996; , MZsösztöndíj 1997; , A Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának ösztöndíja 2000, 2003; , Artisjus-ösztöndíj 2003; , Benedek Elek-ösztöndíj 2004.
Cím: 4050 Románia, Tg. Secuiesc (Kézdivásárhely), Str. Curtea 43/4. 
Tel.: (0040)-(267) 361-879 
E-mail: vincefekete@freemail.hu

Fekete Zoltán

* 1969
Tagság: J.
1122 Csaba u. 7/A IV. 3. 
Tel.: 369-9838 
E-mail: zoltan.fekete@parlament.hu 

Félix Pál

szerkesztő, műfordító
* Bp., 1926-05-28
Tagság: A
[KMÍ]
Cím: 1026 Bp., Lepke u. 25. 
Tel.: 336-7570

Fellinger Károly

költő
* Jóka (SK), 1963-11-20
[KKKP STMKK2001]
Cím: 92523 Szlovákia, Jelka, Jahodná 216/17.

Fenákel Judit

újságíró
* Bp., 1936-06-25
Tagság: A; P
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]

Fencsik Flóra

műfordító, publicista
* Bp., 1928-02-21
Tagság: Sz
[KMÍ]
Cím: 1117 Bp., Baranyai tér 8. 
Tel.: 361-0639

Fényes Mária

szerkesztő, író
* Harsány, 1918-09-08
Tagság: I
[MEIL Borbándi]
Árpád-ezüstérem 1970, Árpád-aranyérem 1979.

Fenyő István

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1929-07-28
Tagság: I
[MIL KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL MKK KMÍ]
A Szocialista Kultúráért 1962 , Felszabadulási Jub. Emlékérem 1970 , Az irodalomtudományok doktora 1976 , JA-díj 1985.
Cím: 1022 Bp., Bogár u. 35–37. 
Tel.: 326-8064

Fenyves Katalin

műfordító
* Bp., 1952-12-12
Tagság: P
[KMÍ]

Fenyvesi Félix Lajos

költő, újságíró, képzőművész
* Hódmezővásárhely, 1946-01-31
Tagság: I ; Magyar Újságírók Szövetsége, Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
Petőfi-díj 2000 , Táncsics-díj 2006.
Cím: 1125 Budapest, Dániel út 44/B 
Tel.: 0630-573-3820 
E-mail: ffelix@freemail.hu

Fenyvesi Ottó

költő, esszéista
* Moholgunaras (SCG), 1954-10-28
Tagság: I
[KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
Sinkó-díj 1977 , A Lakitelek Alapítvány ösztöndíja 1992 , Eötvös József-ösztöndíj 1992 , Veszprém város nívódíja 1993, 1997 , A torontói Marshall McLuhan Institute ösztöndíja 1997 , Petőfi-díj 2003 , NKA ösztöndíj 2007 , Megyei Prima Díj 2008.
Cím: 8200 Veszprém, Baláca u. 31. 
Tel.: (88) 403-438 
E-mail: fenyvesio@freemail.hu, titkar@veab.mta.hu

Ferdinándy György

író, kritikus
* Bp., 1935-10-11
Tagság: A ; I
[KMIK MEIL Borbándi KK1992 KK1996 KK1998 MKK KK2000 MN KMÍ ÚMIL]
Dél Duca Díj 1961 [Franciao.] , Saint-Exupéry-díj 1964 [Franciao.] , Az Év Könyve-jutalom 1993 , JA-díj 1995 , Márai Sándor-díj 1997 , Krúdy-díj 2000 , PEN díj 2000 , Alföld-díj 2004 , MAOE alkotói díj 2006 , Déry-díj 2008 , Bertha Bulcsú-díj 2009.
Cím: 1124 Bp., Vas Gereben u. 12/a. 
Tel.: (1)319-1458

Ferencz Győző

esszéista, költő, műfordító
* Bp., 1954-04-04
Tagság: A ; I ; P
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 MN KKHK KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1986, 1991 [Novák Györggyel megosztva] , Soros-ösztöndíj 1986, 1996 , Graves-díj 1987 , A Soros Alapítvány díja 1989 , Forintos-díj 1990 , Déry Tibor-jutalom 1990 , A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1990 , Fulbright-ösztöndíj 1991 [USA] , Az Európa Kvk. Nívódíja 1992 , NKA-ösztöndíj 1996 , JA-díj 2000 , Széchenyi ösztöndíj 2001 , Nemes Nagy Ágnes-díj 2001 , Palládium-díj 2006 , Artisjus Nagydíj 2006.
Cím: ELTE Anglisztika Tanszék, 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19–21. 
Tel.: 343-0552 
E-mail: fergy@isis.elte.hu, gyozo.ferencz@gmail.com

Ferencz Imre

költő
* Kászonimpér, Csík m. (R), 1948-09-28
[ROMIL]
2009-ben megjelent gyerekkönyve: Verebestől Madarasig ( Pallas ).
Cím: 4100 Románia, Miercurea Ciuc, Str. Patinoarului Nr. 9/A. Ap. 14. 
Tel.: (0040)-(266) 113-159

Ferencz Zsuzsanna

író, műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1943-11-20
[ROMIL KMIK]
Cím: 70000 Románia, Bucuresti, Str. Uioara Nr. 8. Bloc 42. Sc. A. Ap. 14. 
Tel.: (0040)-(216) 860-045 
E-mail: ferencz@fx.ro

Ferenczes István

költő, szerkesztő
* Csíkpálfalva, Csík m. (R), 1945-01-01
[ROMIL KMIK]
A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1986 , A Berzsenyi Társaság díja 1988 , Látó-nívódíj 1993 , JA-díj 2001 , Balassi-emlékkard 2005 , Tamási Áron-díj 2006 , Pro Literatura-díj 2007.
Cím: 4100 Románia, Miercurea Ciuc, Str. Florilor Nr. 20. 
Tel.: (0040)-(266) 112-619

Ferenczi László

irodalomtörténész
* Bp., 1937-01-09
Tagság: A ; I ; P
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 UMIL MKK KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1997 , Maurice Caréme-díj 1991.
2009-ben megjelent kötete: Még egy kicsit nézni ( Hungarovox Kiadó ).
Cím: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. 
Tel.: (1)279-2760

Ferenczi Tihamér

költő
* Badaló (U), 1941-11-24
[UMIL]
A Magyar Írószövetség elnökének elismerését kifejező oklevél 2001.
Cím: 90253 Ukrajna, Beregszászi járás, Badaló, Mártírok útja 212. 
Tel.: (00380)-(31) 412-3995

Ferenczy Anna

író, színész
* Nyitragerencsér (SK), 1933-08-16
[SZMKK2001]

Fésüs Éva

gyermek- és ifjúsági író
* Cegléd, 1926-05-14
[KMÍ ÚMIL]
2009-ben megjelent gyerekkönyve: A palacsintás király ( Cerkabella Kiadó ).

Ficsku Pál

író, hírügynök
* Debrecen, 1967-01-22
Tagság: J
[KMÍ KK2000]
Soros-ösztöndíj 1996 , MZs-ösztöndíj 1997 , Szabó Lőrinc-díj 2004 , Mozgó Világ nívódíj 2004.
Cím: 1077 Bp., Bródy S. u. 9. II. 17. 
Tel.: 266-4849, 0630-229-3578 
E-mail: ficsku@index.hu

Filadelfi Mihály

költő, író, szerkesztő
* Békéscsaba, 1930-12-19
Tagság: A; I
[KMIK UMIL KMÍ]
A Szocialista Kultúráért 1974, A Békés megyei Közművelődésért 1975, Békés megye Művészeti Díja 1979, Darvas József-emlékplakett 1981, Békéscsaba Városért Emlékérem 1983, A Békéért Emlékérem 1987, A Munka Érdemrend arany fokozata 1987.

Filip Tamás

költő
* Bp., 1960-07-13
Tagság: I
[KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
Cím: 1213 Bp., Damjanich János út 224. 
Tel.: 425-2847, Munkahely: 425-1147 
E-mail: filipt@t-online.hu

Filó Vera

drámaíró
* Zalaegerszeg, 1973-08-22
Örkény-ösztöndíj , Móricz-ösztöndíj 2000 , Szép Ernő-jutalom 2003.
E-mail: philoflanc@hotmail.com

Finta Éva

költő, író, drámaíró
* Beregszász (U), 1954-01-01
Tagság: I
[KMIK UMIL KMÍ]
Az MHB Művészeti Alapítvány ösztöndíja 1992.
Cím: 3950 Sárospatak, Comenius u. 5. II/8. 
Tel.: (47) 314-643

Finy Petra

költő
* Bp., 1978-06-04
Tagság: FISZ.
FISZ alkotói pályázat I díj, 2005
2009-ben megjelent gyerekkönyvei: Az ovi-ügy ( Pozsonyi Pagony ) és Gréta garbója ( Naphegy Kiadó ).
E-mail: pfiny@voila.fr

Fischer Tibor

író
* Stockport, 1959

Fisli Éva

költő, műfordító
* Kaposvár, 1974
Tagság: J.

Fodor Ákos

költő, műfordító, szerkesztő
* Bp., 1945-05-17
Tagság: I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
2009-ben megjelent kötete: Gonghangok ( Fekete Sas Kiadó ).
Cím: 1011 Bp., Markovits Iván u. 4. 
Tel.: 214-3771 
E-mail: xart@matavnet.hu

Fodor Géza

esztéta, dramaturg
* Bp., 1943-05-02
Tagság: A ; I
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 MN KMÍ]
Erkel Ferenc-díj 1988 , Déry Tibor-jutalom 1990 , Táncsics Mihály-díj 1992 , Soros-ösztöndíj 1993 , Madách Imre-díj 1996.
Cím: 1012 Bp., Kosciuszko Tádé u. 6. 
Tel.: 356-8675

Fodor Géza

költő, pedagógus
* Dercen (U), 1950-10-06
Tagság: I
[KMIK UMIL KMÍ]
A Magyar Írószövetség elnökének elismerését kifejező oklevél 2000 , Magyar Művészetért-díj Kuratóriuma és a Hernádi Porcelángyár Manufaktúra díja 2002.
Cím: 89656 Ukrajna, Munkácsi járás, Dercen, Fő u. 306. 
Tel.: (00421)-(31) 316-7421

Fodor István

nyelvész
* Bp., 1920-03-16
[MEIL Borbándi]
Cím: Németország, Köln, Niehler Kirchweg 71. 
Tel.: (0049)-(221) 740-0902

Fodor Péter

kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő
* Berettyóújfalu, 1976
Tagság: J.
Juhász Géza-díj 1998 , Debrecen-ösztöndíj 2001 , MAOE-ösztöndíj 2003 , Móricz-ösztöndíj 2007.
Cím: 4025 Debrecen, Damjanich u 19. III. 14. 
Tel.: 0620-452-4805 
E-mail: fodorpe@freemail.hu

Fodor Sándor

író, műfordító
* Csíksomlyó, Csík m. (R), 1927-12-07
[MIL ROMIL KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
A Romániai Írószövetség Díja 1966 , Kulturális Érdemrend V.o. 1966 , A Romániai Tudományos Akadémia Ion Creanga-díja 1983 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1998 , JA-díj 2001 , Életműdíj 2005.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Racovita Nr. 57. 
Tel.: (0040)-(264) 136-385

Fodor Tünde

író, szerkesztő
* Sátoraljaújhely, 1975-04-04
Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 11. 
E-mail: fodor@spanyolnatha.hu

Fogarasi Zsolt

költő, szerkesztő
* Bp., 1973-07-16
Cím: Sárkányfű, 1072 Bp., Akácfa u. 34. 
E-mail: sarkany@freemail.c3.hu

Fogarassy Miklós

kritikus, irodalomtörténész, esszéista
* Bp., 1939-06-27
Tagság: I ; SzT.
[KMIK KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
MTA-Soros-ösztöndíj 1988/89, 1992, 1999; , MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötetei: Még nem kelt fel a nap-Mészöly Miklós Elégiája ( Kalligram ) és Vermeer – Két esszé ( Orpheusz ).
Cím: 1105 Bp., Kőrösi Csoma sétány 4. 
Tel.: 260-6387 
E-mail: fogarassym@mailbox.hu

Foky István

költő, író
* Bezdán (Bezdan) (SCG), 1934-09-26
Cím: 24000 Szerbia-Montenegró, Subotica, Laze Vrtuljevica 49.

Fónod Zoltán

irodalomtörténész
* Ekecs (SK), 1930-10-29
Tagság: I
[KMIK KKKP UMIL KK2000 SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1987 , Fábry Zoltán-díj 1988 , A Magyar Köztársaság Csillagrendje 1990.
Cím: 82101 Szlovákia, Bratislava, Azalková ul. 6. 
Tel.: (00421)-(2) 4342-3317 
E-mail: irodalmiszemle@nextra.sk

Fonyódi Tibor

író, forgatókönyvíró.
* Bp, 1965-06-02
Tagság: I.MFE–HSA 
Cím: Veresegyház, Levendula u. 62. 
Tel.: 30/636 7677 
E-mail: fonyodi@hotmail.com

Forgách András

író, dramaturg, műfordító, forgatókönyvíró, kritikus
* Bp., 1952-07-18
Tagság: SzT. ; Drámaíró kerekasztal
[KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
Színikritikusok díja 1992; , Szép ERnő-díj 2000; , OSZT legjobb dráma díja 2000; , Bornemissza Gergely drámaíró ösztöndíj 2000; , Jászai Mari-díj 2002; , Szinnyei Júlia-díj 2002; , Stúdiószínházi fesztivál legjobb dráma díja 2003; , Az Édes Anya­nyelvünk pályázat első díja 2004; , Katona József pályázat díja 2005; , A legjobb dráma díja 2005; , József Attila-díj 2006; , Üveggolyó-díj 2007; , Déry Tibor-díj 2007; , Füst Milán-díj 2007; , Balázs Béla-díj 2009.
Cím: 1065 Bp., Nagymező u. 33. 
Tel.: 331-5858 
E-mail: forgach@gmail.com

Forgács Zsuzsa Bruria

író
Tagság: SzT.
Artisjus Irodalmi Díj 2009. 
E-mail: szepirok@t-online.hu

Forrai Eszter

költő
* Bp., 1938-04-14
Tagság: I
[KMIK MEIL Borbándi KK1998 KK2000 UMIL]
Prix Méric 1992 , Magyar Köztársasági Érdemkereszt 1999.
Cím: 10 Ave de L’Abbé St. Pierre, 92150 Suresnes, Franciaország

Forrai György

művelődéstörténész, [orvos]
* 1930-05-23
Markusovszky-díj 1966 (orvosi hetilap) , PhD 1986.
2003-ban megjelent kötete: Gyógyítások könyve. Lehet-e orvosi lexikon a Biblia? (Athenaeum-Makkabi)
Cím: 1132 Bp., Alig u. 5. 
Tel.: 340-0106 
E-mail: forrai.gyorgy@chello.hu

Földeák Iván

műfordító, író
* Pestszenterzsébet, 1947-03-13
Tagság: A ; I ; P
[KK1992 KK1994 KK1998 KK1996 KK2000 KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1984.
Cím: 1193 Bp., Klapka u. 7. III. 7. 
Tel.: (1)291-6088

Földényi F. László

esztéta, irodalomtörténész
* Debrecen, 1952-04-19
Tagság: SzT
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
A Mikes Kelemen Kör Emlékérme [Hollandia] 1985 , MZs-ösztöndíj 1985 , Örley-díj 1987 , IRAT-nívódíj 1991 , Soros-ösztöndíj 1992 , Kosztolányi Dezső-díj 1995 , JA-díj 1995 , Széchenyi professzori ösztöndíj 1997 , Pro Literatura 1998 , Széchenyi díj 2007.
Cím: 1026 Bp., Kelemen L. u. 11. 
Tel.: 266-9833/520; 0620-206-1973 
E-mail: foeld@c3.hu

Földes Anna

író, kritikus
* Bp., 1930-08-15
Tagság: I
[MIL KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1964; , Kiváló Munkáért 1980; , Rózsa Ferenc-díj 1985; , Színikritikusok Díja 1984, 1990; , Aranytoll 2000.
Cím: 1145 Bp., Columbus u. 39. 
Tel.: 383-5799

Földes Judit

költő [mérnök]
* Bp., 1929
[MEIL]

Földes Péter

író, esszéista
* Bp., 1916-05-07
Tagság: A; I; P; Sz; BDT
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
József Attila-díj 1953, 1962, Nívódíj 1960, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1975, A Munka Érdemrend arany fokozata 1986, Babits Mihály-emlékplakett 1981 [Tolna m.], Ifjúsági Díj 1986, Nagy Imre-emlékplakett 1996.

Földvári Tamás

költő, szociológus
* Bp., 1939

Fráter Zoltán

irodalomtörténész, szerkesztő
* Szob, 1956-04-26
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
MTA-Soros-ösztöndíj 1986.
Cím: ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 1088 Bp., Múzeum krt. 4/c. 
Tel.: 411-6500

Fried Ilona

irodalomtörténész
* Bp., 1952-06-04
Az irodalomtudományok kandidátusa 1991.
Cím: ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, 1088 Bp., Múzeum krt. 4/f 
Tel.: (1)485-5272

Fried István

irodalomtörténész
* Bp., 1934-08-01
Tiszatáj-díj 1995 , Herder-díj 1999 , EMIL-díj 2002.
Cím: JATE Összehasonlító Irodalomtud.-i Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
Tel.: (62) 544-387

Fucskó Miklós

író, költő
* Penészlek, 1961-01-26
Tagság: Sz
[KMÍ]
Cím: 2011 Budakalász, Vasút sor 122. 
Tel.: (26) 340-039

Fuhl Imre

újságíró, költő, műfordító
* Pilisszentkereszt, 1961-11-25
Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 71. 
Tel: (26) 347-107 
E-mail: fuhl@t-online.hu

Fukári Valéria

irodalomkritikus, szerkesztő
* Pozsonypüspöki (SK), 1934-12-04
[SZMKK2001]

Funk Miklós

irodalomkritikus
* Kiskunhalas, 1935-03-01
Tagság: A
[UMIL]
A Szocialista Kultúráért 1970 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1977 , A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata 1977 , A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata 1983.

Furkó Zoltán

kritikus, művészeti író
* Biharkeresztes, 1940-03-28
Tagság: A ; P
[KMÍ]
A Szocialista Kultúráért 1977.
Cím: 1065 Bp., Podmaniczky u. 21. 
Tel.: 312-4496 
E-mail: adkbt@freemail.hu

Furmann Imre

[jogász], költő
* Nyékládháza, 1951-10-27
JA_díj, Cleveland 1989, Radnóti-díj 2005.
Tel.: (1)336-7843

Fülöp Antal

író
* Bp., 1943-12-13
[KMIK]
2003-ban megjelent kötete: A bemutató színmű (Méry-Ratio)
Cím: 94501 Komárno, Mederèská 2/30. 
Tel.: (00421) (35) 770-0198 

Fülöp Gábor

költő, műfordító, dramaturg
* Újvidék (SCG), 1950-03-19
Tagság: A ; I
[KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMIK KMÍ]
Csokonai-díj 1987 , Az Aquincumi Költőverseny babérkoszorúja, bronz minősítéssel 2005.
Cím: 1071 Bp., Bethlen Gábor u. 43. 
Tel.: 351-3557

Fülöp László

irodalomtörténész, kritikus
* Gyöngyös, 1941-10-23
Tagság: A ; I
[KMIK UMIL KMÍ]
JA-díj 1976.
Cím: 1051 Bp., Bethlen G. u. 43. I/5. 
Tel.: (52) 319-303

Fülöp Miklós

író
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1935-04-04
[ROMIL KMIK MEIL]

Füzesi Magda

költő, újságíró
* Nagybereg (U), 1952-05-03
Tagság: I. ; UI. ; MMA.
(KMIK, UMIL) A Hatodik Síp Toll-díja 1996 , A Magyar Írószövetség elnökének elismerését kifejező oklevél 2001 , Táncsics Mihály-díj 2003.
Cím: 90200 Ukrajna, Beregszász, Geológusok sugárútja 20/2. 
Tel.: (00380)-(31) 417-5261, 412-3305 
E-mail: bhirlap@bereg.uzhgorod.ua

Füzi Izabella

kritikus
* 1976
Tagság: J.
Cím: 6726 Szeged, Középfasor 31–33. 
E-mail: mfuziza@yahoo.com

Füzi László

irodalomtörténész
* Lövő, 1955-03-15
Tagság: I ; SzT
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1983 , Soros-ösztöndíj 1992 , Déry Tibor-jutalom 1996 , Németh László-emlékérem 1996 , Darvas József-díj 1998 , Tiszatáj-díj 2005, MASZRE-ösztöndíj 2009.
Cím: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 63/d. 
Tel.: (76) 411-339, 06(30) 349-2854 
E-mail: forras@mail.datanet.hu

G. István László

költő, író
* 1972-12-21
Tagság: SzT. ; J. ; MEGY.
Móricz Zsigmond-ösztöndíj 1999 , NKA alkotói ösztöndíj 2006 , Nizzai kavics-díj 2006 , Radnóti-díj 2006; Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2007 , Zelk Zoltán díj 2007 , Solitude-ösztöndíj 2008.
2009-ben megjelent kötetei: Pentagram (Versfordítások, Parnasszus Könyvek ) és Sandfuge (válogatott versek, kétnyelvű kiadás, Merz-Solitude, Stuttgart )
E-mail: geheril@yahoo.com

G. Kovács László

író, műfordító.
* Pozsony, 1961-08-23
Tagság: MEGY
2009-ben megjelent fordításai: Patrik Ourednik: Ad acta ( regény , Kalligram, Pozsony ) és Patrik Ourednik:Europeana ( esszéregény, Kalligram, Pozsony ).
Cím: 1132 Bp., Victor Hugo u. 28. 
Tel.: 06-30- 290-53-99 
E-mail: gkovacslaszlo@hotmail.com

G. Szabó Judit

író
* Sopron, 1925-05-15, † 2010-03-19
Tagság: A. ; 
[KKMGY KMIK UMIL]

Gaál György

irodalomtörténész, lexikográfus
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1948-02-16
[ROMIL, ROMKK2000, UMIL]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Republicii Nr. 43. 
Tel.: (0040) (264) 595-991

Gabnai Katalin

drámatanár, kritikus, színműíró
* Orosháza, 1948-09-18
Gyermekekért Díj 1985.
Cím: Színház- és Filmművészeti Főiskola, 1088 Bp., Vas u. 2/c. 
Tel.: 318-8111 
E-mail: gabnai@dramateka.hu

Gábor Dénes

művelődéstörténész, bibliográfus
* Brassó, Brassó m. (R), 1938-03-17
[ROMKK97, ROMKK2000]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Plopilor Nr. 12/11. 
Tel.: (0040) (264) 428-782

Gábor E. Éva

műfordító
* Bp., 1941-12-13
Tagság: I
[KMÍ KK2000]

Gaborják Ádám

irodalomtörténész
* Kecskemét, 1983
Tagság: J.
Az SZTE BTK Grezsa-pályázatának első díja 2007.
Tel.: 0630-975-03-46 
E-mail: akimojka@gmail.com

Gács Anna

kritikus
* Bp., 1970-12-30
Tagság: J ; I
[KK2000]
MZs-ösztöndíj 1996.
Cím: 1145 Bp., Mexikói út 50 
Tel.: 221-7883, 0630-912-0729 
E-mail: gacsanna@t-online.hu

Gagyi József

költő, antropológus
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1953-04-26
[ROMIL KMIK ROMKK2000 UMIL]
Cím: 4100 Románia, Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare Nr. 20/B/11 
Tel.: (0040) (266) 228-813

Gagyor Péter

író, drámaíró, kritikus, műfordító, színházi rendező
* Ipolyság (SK), 1946-04-06
Cím: 85609 Németország, Aschheim, Ismaninger Str. 10., ill. 2903 Magyarország, Komárom, Batsányi J. u. 22. 
Tel.:(0049) (8990) 936-640; (0049) (8990) 936-641 (Németország); (0036) (34) 345-606; (0036) (34) 542-836 (Magyarország). 
E-mail: sag-gagyor@netquick.hu

Gahse Zsuzsanna

író, műfordító
* Bp., 1946
ZDF Irodalmi Díj 1983.

Gahse Zsuzsanna

író, műfordító
* Bp., 1946
ZDF Irodalmi Díj 1983.

Gajdos Balogh Attila

író
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1937-09-16
[ROMIL KMIK]
Az Igaz Szó Novellapályázatának Különdíja 1958 , A Lakitelek Alapítvány Különdíja 1992.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Al. Padin Nr. 13. Ap. 65. 
Tel.: (0040)-(264) 161-513

Gál Attila

költő
* Kézdivásárhely, Kovászna m. (R), 1978-01-13
Tagság: FISZ
Cím: Str. Achim András, Nr. 23, BI.2, Sc. D, Ap. 8. Târgu Secuiesc (Kézdivásárhely) 4050 
Tel.: (0040)-(267) 362-669 
E-mail: galatilla@yahoo.com

Gál Éva

irodalomtörténész
* Kassa (SK), 1975-03-28
[SZMKK2001]
Cím: 04004 Szlovákia, Kosice, Tatranská 2. 
Tel.: (00421)-(95) 625-9192

Gál Éva Emese

költő
* Szatmárnémeti, Máramaros tart. (R), 1955-03-25
Tagság: I
[ROMIL KMIK UMIL]
Cím: 3900 Románia, Satu Mare, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 16. 
Tel.: (0040)-(261) 715-861

Gál Ferenc

költő, kritikus
* 1961
Tagság: J
Cím: 1025 Bp., Felsőzöldmáli u. 84.

Gál Sándor

költő, író
* Búcs (SK), 1937-11-29
Tagság: I
[KMIK KKKP KK1994 KK1998 KK2000 UMIL SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1970 , Alföld-nívódíj 1981 , A Madách Kvk. Nívódíja 1991 , Berzsenyi-díj 1994 , JA-díj 1994 , Köztársasági Elnöki Arany Emlékérem 1998 , A Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium irodalmi pályázatának nívódíja 1998 , Magyar Művészetért Díj 2006.
Cím: 04001 Szlovákia, Kosice, Tatranská 2. 
Tel.: (00421)-(55) 625-9192

Galántai Csaba

rendező, dramaturg, író
* Vác, 1963-05-08
Tagság: Sz
[KK2000]
Prima Verba-díj 1997.
Tel.: (27) 300-718 
E-mail: galcsa@freemail.hu

Galántai Zoltán

író, történész.
* Dunaújváros, 1964-08-12
Tagság: J
[KK1998 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1996 , Bolyai-ösztöndíj 1999 , Pro Renovanda Cultura Hungariae 2003.
Cím: 2100 Gödöllő, Kör u. 2. 
E-mail: zoltan.galantai@gmail.com

Galántha Hermann Judit

író
* Tompa, 1944-09-12
Canadian Learned Societies, Hungarian Studies Assoc. of Canada

Gálfalvi György

író
* Marosvásárhely, Maros-Torda m. (R), 1942-04-28
Tagság: I ; P
[ROMIL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A KISZ Irodalmi Díja 1974 , Csokonai-díj 1996 , Arany János-jutalom 1997 , Kölcsey-díj 2002 , Szabó Zoltán-díj 2002 , Kisebbségekért Díj 2008.
Cím: 4300 Románia, Tirgu Mures, Str. Pades Nr. 5. 
Tel.: (0040) 265-260-274 
E-mail: galfalvy@rdslink.ro, lato@rdslink.ro

Gálfalvi Zsolt

író, kritikus
* Marosvásárhely, Maros-Torda m. (R), 1933-11-30
Tagság: I
[MIL ROMIL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
Pro Cultura Hungarica 1993.
Cím: 73241 Románia, Bucuresti, Bulv. Ferdinand 1. Nr. 51. Et. IV. Ap. 20. 
Tel.: (0040)-(21) 642-4502

Gállos Orsolya

műfordító, tanár
* Siklós, 1946-07-08
Tagság: A ; I
[KKHK KMÍ KK2000]
Wessely László-díj 1983 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1984, 1985 , A Jugoszláv Zászlórend ezüst csillaggal 1988 , Pécsváradért-díj 1994.
Cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 55. 
Tel.: (72) 465-148 
E-mail: orsolya.gallos@ff.uni-lj-si

Gály-Lőrincz Olga

költő, műfordító
* Losonc (SK), 1921-02-10
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Szlovák Irodalmi Alap Díja 1983 , A Szlovák Irodalom Fejlesztésében Szerzett Érdemekért-érem 1986.
Cím: 81108 Szlovákia, Bratislava, Šoltésovej 9. 
Tel.: (00421)-(2) 5557-5914

Gángó Gábor

irodalomtörténész
* Székesfehérvár, 1966-04-02
Akadémiai Ifjúsági Díj 1996.
Cím: MTA Filozófiai Kutatóintézet, 1054 Bp., Szemere u. 10. 
Tel.: (1)312-0243 
E-mail: gango@phil-inst.hu

Garaczi László

író, költő, műfordító
* Bp., 1956-07-17
Tagság: I ; A ; J
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 K2000 UMIL KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1985 , A Jövő Irodalmáért-díj 1989 , H. C. Kaser-díj [Ausztria] 1990 , Füst Milán-díj 1991 , Soros-ösztöndíj 1992 , IRAT-nívódíj 1993 , Alföld-díj 1994 , Déry-jutalom 1994 , DAAD 1996 , Krúdy Gyula-díj 1998 , JA-díj 2001 , Szép Ernő-jutalom 2001, Márai Sándor-díj 2002 , a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2009 , Csernus Ákos-díj 2009 , a Balassi Intézet díja 2009 , NKA-ösztöndíj 2009.
2009-ben bemutatott filmje (forgatókönyvíróként jegyzi): Hazafelé, Rendező: Horváth Lili.
Cím: 1068 Bp., Szondi u. 86. 
Tel.: 311-9172 
E-mail: abuabu@freemail.hu

Garaj Lajos

irodalomtörténész, műfordító
* Miglészpataka (SK), 1932-08-25
[CSSZKK SZMKK2001]
Cím: 84107 Szlovákia, Bratislava 49, Pavla Horova 19. 
Tel.: (00421)-(2) 6477-5276

Garaji László

publicista, műfordító
Cím: Szabadka

Gáspár István Gábor

író
* Salgótarján, 1957-08-08
Tagság: I ; Sz ; MISZJE
[KKHK KMÍ]
Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 15. 
Tel.: (32) 317-302 
E-mail: gig@vipmail.hu

Gáspár Loránd

költő [sebész]
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1925-02-28
Apollinaire-díj 1967 , Mallarmé-díj 1993 , a Francia Akadémia költészeti nagydíja 1995 , Goncourt-díj 1998.
54 rue Vaneau,75007 Paris, France

Gáspár Sándor

irodalomszervező
* 1966
Tagság: J.
Cím: 2017 Pócsmegyer, Ady E. u. 22. 
Tel.: 0630-975-8696

Gát Jákov

költő, műfordító
* Sárospatak, 1922-12-14
Nordau 1984, Roboz Károly 1989.

Gáthy Vera

műfordító, történész
* Bp., 1941-03-13
Tagság: P
[KMÍ]
A Munka Érdemrend bronz fokozata 1971.
Cím: 1035 Bp., Berend u. 6. 
Tel.: 388-5104

Gazda József

esszéista, kultúrtörténész
* Kézdivásárhely, Háromszék m. (R), 1936-04-08
[ROMIL]
Bethlen Gábor-díj 1994.
Cím: 4055 Románia, Covasna, Str. Petőfi Nr. 59. 
Tel.: (0040)-(267) 340-715 
E-mail: gazdaj@gmail.com

Géber László

költő
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Bulevar Oslobodjenja 22/38. 
Tel.: (21) 330-415

Géczi A. János

író
* Nagybánya, Máramaros tart. (R), 1953-04-07
[KMIK]
A Madách Imre-pályázat II. díja 1992.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Editura Kriterion

Géczi János

író, költő
* Monostorpályi, 1954-05-04
Tagság: I. ; SzT.
[JAKL KMIK KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1980 , Gizella-díj 1992 , Artisjus 2007.
2009-ben megjelent művei: Tiltott Ábrázolások Könyve ( regény, Gondolat Kiadó, Bp. ) és Nyom ( Veszprém-esszé, Palatinus Kiadó, Bp. ).
Cím: 8200 Veszprém, Ostromlépcső 5. 
Tel.: (88) 322-817 
E-mail: geczijanos@vnet.hu 
Honlap: http://geczijanos.eoldal.hu

Géher István

irodalomtörténész, költő, műfordító
* Bp., 1940-01-15
Tagság: A ; I ; J-t ; SzT
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Az Év Könyve-jutalom 1992 , A Soros Alapítvány alkotói díja 1995 , Széchenyi-ösztöndíj 1998 , Apáczai-díj 2004m, 2006 , Országh László-díj 2005 , JA-díj 2008.
2009-ben megjelent fordítása: William Faulkner: Augusztus fénye.
Cím: 1012 Bp., Attila út 109. 
E-mail: gehermaria@yahoo.com

Géher István László

költő, műfordító, esszéista
* Bp., 1972-12-21
Tagság: J ; SzT ; MEGY
[KK2000]
Az Év Könyve-jutalom 1992 , Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2007 , Zelk Zoltán-díj 2007.
Cím: 1012 Bp., Attila út 109. 
Tel.: 375-2403 
E-mail: geheril@yahoo.com

Gellén Miklós Gábor

költő
* Székesfehérvár, 1973-07-12
Tagság: J.
Lánczos Kornél–Szekfű Gyula alkotói ösztöndíj 1998.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 10. I. 1. 
E-mail:gellenmiklos@freemail.hu

Gera Judit

műfordító, nederlandista, irodalomtörténész
* Bp., 1954-05-02
Tagság: I ; P
[MTAA KMÍ KK2000]
Az irodalomtudomány kandidátusa 1991 , Az Orániai–Nassau Lovagrend Tagja 1999 , Doktori habilitáció 2000 , Martinus Nijhoff műfordító díj 2001.
Cím: 1021 Bp., Szerb Antal u. 8. 
E-mail: jgera@t-online.hu

Gere István

író
* Bp., 1949-01-09
Tagság: Sz
[KMÍ KK2000]
Cím: 1095 Bp., Mester u. 33–35. III/39. 
Tel.: 218-1558, (20)392-9367

Gereben Ágnes

műfordító, kritikus, irodalomtörténész
* Bp., 1947-09-21
Tagság: I
[MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1986.
Cím: ELTE Művelődéstörténeti Tanszék, 1052 Bp., Múzeum krt. 4/c 
EMA gerebena@ceu.hu

Gerencsér Miklós

író
* Győr, 1932-12-04
Tagság: A ; I
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
JA-díj 1959 , SZOT-díj 1975 , Rózsa Ferenc-díj 1979 , A HM és a Magyar Írószövetség Nívódíja 1988.

Gerencsér Zsigmond

szerkesztő, műfordító
* Nemescsó, 1929-06-02
Tagság: A ; I
A Szocialista Kultúráért 1970 , A Munka Érdemrend bronz fokozata 1973 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1984.
Tel.: (1)242-7925

Gerevich András

költő, műfordító, író
* Bp., 1976-12-04
Tagság: J ; SzT ; Sz ; MEGY
[KMÍ KK2000]
MZs-ösztöndíj 1998 , Fulbright-ösztöndíj 2001–2002 , NKA ösztöndíj 2007.
2009-ben megjelent kötete: Barátok ( Kalligram )

Gergely Ágnes,

költő, író, műfordító, esszéista
* Endrőd, 1933-10-05
Tagság: A ; I ; P
[ÚML8 DKA KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK2000 MN UMIL KMÍ]
egyetemi doktor 1979 , JA-díj 1977, 1987 , Déry Tibor-jutalom 1985, 1996 , Az Év Könyve-jutalom 1985 , MTASoros-ösztöndíj 1988 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1989 , Füst Milán-díj 1994 , Salvatore Quasimodo-emlékverseny díja 1995 , Kortárs-díj 1995 , Getz-díj 1996 , Kossuth-díj 2000 , Soros-ösztöndíj 2000 , Radnóti-életműdíj 2006 , Artisjus-nagydíj 2007.
Cím: 1133 Bp., Pannónia u. 64/b.

Gergely Edit,

író
* Gyergyószentmiklós (R), 1974-04-23
Tagság: FISZ
Cím: 4200 Románia, Gheorgheni, Florilor 33/A/3. jud Harghita 
E-mail: edit.g@usa.net

Gergely József

író
* 1937-03-19
Cím: 98401 Szlovákia, Lucenec, Dochodcov, Tuhárse nám. 10.

Gergely Mihály

író, újságíró
* Varbó, 1921-11-09
Tagság: A; I; P
[MIL KMIK UMIL KKHK KMÍ KK2000]
JA-díj 1953, Miskolc Irodalmi Díja 1972, Borsod megye Irodalmi Díja 1981, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1981, Krúdy Gyulaemlékdíj 1993, Köztársasági Elnöki Arany Emlékérem 1996.

Gergely Pálné

műfordító
* Bp., 1920-12-15
Tagság: P

Gergely Tamás

író
* Brassó, Kovászna m. (R), 1952-08-19
Cím: Kvarnhagsganan 4012 Svédország, Stockholm 
Tel.: (0046)-(87) 392-869 
E-mail: gergely@swipnet.se

Gerliczki András

kritikus
Tagság: J

Gerold László

irodalomtörténész, kritikus
* Újvidék (RS), 1940-09-24
Tagság: I ; SzT ; Vajdasági Íróegyesület
[KMIK KK1994 KK2000 MN UMIL]
Szenteleky Kornél-díj 1980 , Híd Irodalmi díj 1990, 2001 , Palládium díj 2004.
2009-ben megjelent kötetei: Átírás(s)ok(k) ( Fórum Könyvkiadó, Újvidék ) és Gion Nándor ( Kalligram, Pozsony ).
Cím: 21000 Újvidék, Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 135. Szerbia 
Tel.: 00-381-21-453581 
E-mail: gerlgalm@eunet.rs

Gerő János

író
* Berettyóújfalu, 1927-01-05
Tagság: A; I; P
[MIL KKMGY KMIK UMIL KK1996 KK1998 KK2000 KKHK KMÍ]
Rózsa Ferenc-díj 1967, JA-díj 1971, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970, SZOT-díj 1973, A Munka Érdemrend arany fokozata 1981, A Szocialista Magyarországért 1986, Pro Literatura-díj 1999.

Gerőcs Péter

író, kritikus, esszéista
* Bp., 1985
Tagság: J.
Az Ulpius-ház díja 2004
Tel.: 0620-336-80-62

Gimes Romána

műfordító
* Kula (SCG), 1928-07-31
Tagság: A ; I ; P
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KMÍ]
A Lengyel Népköztársaság Államtanácsa Arany Érdemkeresztje 1974 , A Lengyel Kultúráért Érdemrend 1975 , ZAIKS-nagydíj 1981, 1987 [Lengyelo.] , Az Európa Kvk. Nívódíja 1985, 1987.

Gittai István

író, költő, publicista
* Tóti (R), 1946-12-31
Tagság: I ; Sz ; P
[KK1994 KK1996 KKACS UMIL ROMIL ROMKK97 KK1998 KK2000 KMIK KMÍ]
A Román Írószövetség költészeti díja 1982 , Eötvös-ösztöndíj 1991 , IRAT-nívódíj 1995 , IRKAdíj 1997 , MÚRE-díj 1999 , a “Várad” című irodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője.
Cím: 1214 Bp., Kossuth Lajos u. 120. X. 62. 
Tel.: (20)777-2478 
E-mail: gittaics@freemail.hu

Gobby Fehér Gyula

 író
* Feketics (SCG), 1943-04-11
Tagság: I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Szirmai Károly-díj 1980.
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Bul. Vojvode Stepe 1. 
Tel.: (0040)-(21) 396-041

Gombár Endre

író, műfordító, irodalomtörténész
* Balassagyarmat, 1938-05-12
Tagság: A ; I ; MIE
[FÉL MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1973 , A Ki­a­dói Fő­igaz­ga­tó­ság Ní­vó­dí­ja 1973 , A Ma­gyar Rá­dió Ní­vó­dí­ja 1977 , A Finn Orosz­lán­rend I. oszt. lovagke­reszt­je 1978 , Az iro­da­lom­tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa 1978 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1980 , A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1992 , Bölöni-díj 1992 , A Finn Iro­dal­mi Tár­sa­ság iro­dal­mi dí­ja 1990 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 2003.
Cím: 2014 Csobánka, Ősz u. 10. 
Tel.: (26) 321-057

Gombos Imre

műfordító, író
* Karcag, 1916-11-19
Tagság: A; P
[MIL UMIL KMÍ]

Gondos Margalit

író, költő [keramikus]
* Pápa, 1917-08-06
[MEIL Borbándi]
Cím: Izrael, Haifa, Herzl 16, Beth Hakranot 
Tel.: (00972)-(4) 674-666

Gordon Agáta

író
* Debrecen, 1963-05-15
Tagság: SzT
E-mail: gordonizmo@gmail.com

Gorilovics Tivadar

irodalomtörténész
* Ruttka (SK), 1933-08-19
Az irodalomtudományok kandidátusa 1970 , Apáczai-díj 2001.
Cím: KLTE Francia Tanszék, 4010 Debrecen, Pf.: 47. 
Tel.: (52) 512-926 
E-mail: gorilovics@tigris.klte.hu

Gortvay Erzsébet

irodalomtörténész
* Ungvár (U), 1935-09-16
(UMIL) Berzsenyi-díj 1993 , A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 1995 , A Magyar Írószövetség elnökének elismerését kifejező oklevél 2000 , Ortutay-díj 2002.
Cím: 88000 Ukrajna, Ungvári járás, Homok, Lenin u. 59. 
Tel.: (00380)-(31) 227-3234 
E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Gosztonyi János

író, rendező, színész
* Bp., 1926-07-09
Jászai Mari-díj 1972 , Aase-díj 2005.
Cím: 1054 Bp., Garibaldi u. 5. 
Tel.: 311-0984

Gömöri György

költő, kritikus, műfordító, irodalomtörténész
* Bp., 1934-04-03
Tagság: I ; SzT.
[KMIK MEIL Borbándi KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000]
Jurzykowskí-díj 1972 [New York] , Artisjus Nívódíj [C. Wilmerrel megosztva] 1981 , ZAIKS-díj 1987 [Lengyelo.] , A Lengyel Nemzeti Közoktatási Bizottság Érdemrendje 1992 , Salvatore Quasimodo-emlékdíj 1993 , Nagy Imre-emlékplakett 1993 , Ada Negri költői díj 1995 , A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 1995 , A Salvatore Quasimodo költői verseny elismerő oklevele 1997 , Pro Cultura Hungarica-díj 1999 , Emeritus Leverhulme Fellowship 2000�2001 , Magyar Művészetért-díj 2001 , Az MTA Senior Domus ösztöndíja 2003 , Lotz Emlékérem 2006 , A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2007 , A krakkói Lengyel Tudományos Akadémia külföldi tagja 2008. , 
Cím: 3-a Greencroft gardens, London NW6 3LP, United Kingdom 
Tel.: (0044)-(207) 372-5649 
E-mail: gygomori@yahoo.co.uk

Göncz Árpád

író, műfordító
* Bp., 1922-02-10
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 MN KMÍ]
A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1980 , JA-díj 1983 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1984, 1986, 1988 , Wheatland-díj 1989 , Albert Schweitzer-díj 1991 , 1990-től az indianapolisi Butler Egyetem, 1991-től a brüsszeli egyetem, az újdelhi egyetem, a connecticuti egyetem díszdoktora , Paul Harris-díj 1991 , Premio Mediterraneo 1991 , Giorgio La Pira Béke-, Kultúra- és Szolidaritásdíj (Olaszország) 1998 , Joseph Bech-díj (Németország) 1998 , Giorgio La Pira-díj 1998 , Telamone-békedíj 1999 , Nyílt Társadalom-díj 2000 , Pro cultura urbis 2000 , Bp. díszpolgára 2000 , Washington-díj 2000 , MSZOSZ különdíj 2001 , Nagy Imre-érdemrend 2002 , Radnóti-díj 2003 , Corvinus-díj 2003 , Széchenyi aranyérem 2007.
Cím: 1357 Bp., Pf.: 1. 
Tel.: 269-0367

Görgey Gábor

író, költő, műfordító
* Bp., 1929-11-22
Tagság: A ; I ; P ; Sz ; SZIMA-ar
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
Graves-díj 1976 , JA-díj 1980 , Pro Arte-díj 1985 , IRAT-nívódíj 1989 , Déry Tibor-jutalom 1989 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1989 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1992 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1995 , Esztergom és Székesfehérvár millecentenáriumi drámapályázatának különdíja 1998 , Pro Urbe-díj 2001 , Gundel Művészeti Díj 2002 , Nemes Nagy Ágnes-díj 2005 , Aranytoll 2005 , Kossuth-díj 2006 , FDA-díj 2008 , A Táncsics Alapítvány életműdíja 2009.
2009-ben megjelent hangoskönyve: Vadászszőnyeg ( Kossuth Kiadó ).
Cím: 2083 Solymár, Vasút u. 25.

Görög Lívia

műfordító
* Bp., 1920-01-01
Cím: 1115 Bp., Somogyi út 17/b. 
Tel.: 203-9673

Görömbei András

irodalomtörténész
* Polgár, 1945-02-05
Tagság: A ; I
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KMÍ]
Alföld-nívódíj 1985 , JA-díj 1987 , Csokonai-díj 1987 , Az Év Könyve-jutalom 1993 , Tamási Áron-díj 1997 , Széchenyi-ösztöndíj 1998 , Pro Literatura-díj 1999 , Kossuth-díj 2000 , EMIA-életműdíj 2005.
Cím: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 110. 
Tel.: (52) 425-639

Grandpierre K. Endre

író, költő
* Hódság (SCG), 1916-10-06, † Bp., 2003-07-17
Tagság: A; I
[KMIK UMIL KMÍ]
A Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata 1949, Szabadság Érdemrend, A Szocialista Kultúráért 1954, A Szocialista Munkáért Érdemérem 1954, A Munka Érdemrend arany fokozata 1976.

Grecsó Krisztián

író, forgatókönyvíró, szerkesztő
* Szegvár, 1976-05-18
Tagság: SzT. alelnök ; JAK
[KMÍ KK2000]
Gérecz Attila-díj 1996 , MZs-ösztöndíj 1999 , Örkény István ösztöndíj 2002 , Faludy-díj 2002 , Bródy Sándor-díj 2002 , Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói ösztöndíja 2003 , Déry Tibor-díj 2004 , József Attila-díj 2006 , Márciusi Ifjak Díj 2008 , MASZRE-ösztöndíj 2009. , 
Lange Nicht Gesehen (Az Isten hozott német kiadása, Claassen Verlag, Berlin, Tankó Tímea fordítása) 2007
Cím: 6635 Szegvár, Béke u. 10. 
Tel.: (63) 364-127, 0620-980-5490 
E-mail: grecso@gmail.com

Greguss Sándor

költő, műfordító
* Bp., 1954-02-19
Tagság: I ; J ; Sz
[KMIK UMIL KMÍ]

Grellneth Károly

vadászíró

Grendel Lajos

író. szerkesztő
* Léva (SK), 1948-04-06
Tagság: I
[AKL KMIK KK1992 KK1994 KKKP KK1998 KK2000 UMIL SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1982, 1990 , A Szlovák Írók Szövetségének Díja 1986 , Az Év Könyve-jutalom 1987 , Déry Tibor-jutalom 1989 , Érdemes Művész 1989 , JA-díj 1990 , A Szlovák Írószervezetek Társulásának Díja 1990 , Füst Milán-díj 1995 , Ady Endre-díj 1996 , Kossuth-díj 1999 , Magyar Művészetért díj 2002, 2005 , Bárka-díj 2003 , Posonium Fődíj 2003 , A Szépírók Társaságának irodalmi díja, próza kategória 2005 , Giuseppe Acerbi Díj 2006 , Talamon-díj 2006 , Márai-díj 2007.
Cím: 81107 Szlovákia, Bratislava, Vazovova 15. 
Tel.: (00421)-(2) 552-9206 
E-mail: ludovit.grendel@fphil.uniba.sk

Greskovits Endre

műfordító
* Bp., 1954-06-21
Nívódíj 1991 , Az Év Könyve-díj 1997.
Cím: 1024 Bp., Keleti Károly u. 36. 
Tel.: 315-0729 
E-mail: greski@freemail.hu

Gróh János Gáspár

kritikus, irodalomtörténész, közíró, szerkesztő
* Bp., 1953-08-02
Tagság: I
[KK2000]
Pethő Sándor-díj 2007.
Cím: 1126 Bp., Királyhágó u. 5/a. 
Tel.: 356-1495

Gulay István

író
* Hódmezővásárhely, 1946-10-01
Tagság: A ; I
[KMIK UMIL KKHK KMÍ KK2000]
MZs-ösztöndíj 1976.
Cím: 1015 Bp., Szabó Ilonka u. 10.

Gulyás József

költő
* Ludas, 1937-02-17
Tagság: I
[KMIK UMIL]

Gulyás Mihály

író, esszéista
* Garadna, 1929-04-04
Tagság: A; I
[KMIK UMIL KMÍ]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1986, SZOT-ösztöndíj 1987, A Magyar Köztársasági Érdemrend ezüstkeresztje 1999, Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlésének alkotói díja 1999.

Gurzó Gyula

költő, író
* Hajdúbagos, 1935-06-03
Tagság: Sz
[KMÍ]
Cím: 1106 Bp., Hatház u. 16. III/7. 
Tel.: 0630-233-1594

Gutai István

író
* Sárpilis, 1950-09-16
Tagság: Í.
2009-ben bemutatott hangjátéka: Kedves Gozsdu! ( Temesvári Rádió ).
Cím: 7030 Paks, Kishegyi út 45. 
Tel.: 75 – 421-499 
E-mail: gutai@vkpaks.hu

Gutai Magda

költő, író [orvos]
* Eger, 1942-03-16
Tagság: I ; MIE
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1976 , Soros-ösztöndíj 1992 , Arany János-jutalom 1996 , A Magyar Alkotóművész Közalapítvány díja 1998 , JA-díj 1999.

Gúzs Imre

író
* Köpec, Háromszék m. (R), 1936-02-09
[ROMIL KMIK]
Cím: 3900 Románia, Satu Mare, Str. Careiului Nr. 8.

Gy. Horváth László

műfordító, szerkesztő
* Egyed, 1950-09-23
Wessely László-díj 1987 , Forintos-díj 1992 , Thornton Wilder-díj 1993 , Az Év Könyve-díj 1995.
Cím: Európa Könyvkiadó, 1055 Bp., Kossuth tér 13–15. 
Tel.: 353-265, 331-4162

Gyárfás Endre

író, költő, drámaíró, műfordító
* Szeged, 1936-05-06
Tagság: I ; P
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
A Csepel Művek Szakszervezeti Ösztöndíjasa 1969 , Egriek A Városért-díj 1975 , A Gyermekekért Érdemérem 1986 , Fulbright-ösztöndíj 1988 [USA] , Bertha Bulcsú-emlékdíj 2007 , Quasimodo-oklevél 2009.
2009-ben megjelent kötetei: Bociék nyomoznak és Zöldség-cirkusz ( Medicina, Bp. ).
Cím: 1012 Bp., Attila út 133. 
Tel.: 214-8446

Gyertyán Ervin

író, irodalomtörténész, műfordító
* Bp., 1925-11-22
Tagság: A ; I ; P
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
A Szocialista Kultúráért, Kritikusok Nívódíja 1979 , JA-díj 1981 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1985 , Fulbright-ösztöndíj 1988 , Balázs Béla-díj 1997 , Aranytoll 2001 , Komlós Aladár-díj 2005..
Cím: 1133 Bp., Vág u. 15. I. 1. 
Tel.: 359-3905

Gyimesi Éva

irodalomtörténész
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1945-09-11
[ROMIL KMIK KK1992 KK1998 KK2000 UMIL]
A Kisebbségi Kultúráért, a finn Ponkkala Alapítvány Díja 1990 , Ius Humana-díj 1991 [Hollandia] , Széchenyi professzori ösztöndíj 1997 , Pulitzer-emlékdíj 2005.
Cím: 400275 Románia, Cluj-Napoca, Str. Horea Nr. 112. IV. 41 
E-mail: eva@cluj.astral.ro

Gyimesi György

író [politikus]
* Királyhelmec (SK), 1935-10-02
[KKKP SZMKK2001]

Gyimesi László

költő, író, műfordító, esszéista
* Keszthely, 1948-08-18
Tagság: I
[KKHK KMÍ KK2000]
Az aquincumi költőverseny Aranykoszorúja 2000, 2001 , Bronzkoszorúja 2002 , Quasimodo-oklevél.
Cím: 1031 Bp., Gázgyári ltp. III/12/55. 
Tel.: 368-5658 
E-mail: gyimesi.l@gmail.com

Györe Balázs

költő, író
* Bp., 1951-05-08
Tagság: A ; I ; P ; Sz ; J-t
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Greve-díj 1996 , Füst Milán-díj 1997 , Szépíró Díj 2007 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
Cím: 1111 Bp., Bartók B. út 52. 
Tel.: 386-6523, 06-30-356-41-98 
E-mail: yore@freemail.hu

Györe Bori

költő
* Bp., 1982-10-05
E-mail: boriska888@hotmail.com

Györe Gabriella

költő, szerkesztő
* Bp., 1974
Tagság: J.
Cím: 1204 Bp., Damjanich u. 43. 
Tel.: 284-3449, 0620-455-8510 
E-mail: gygab@freemail.hu

Györe Imre

költő, színműíró
* Debrecen, 1934-12-02, † 2009-10-27
Tagság: A
[MIL ÚML KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Gábor Andor-díj 1958 , JA-díj 1980 , A HM és a Magyar Írószövetség Nívódíja 1988, 1995, 1996 , A Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium irodalmi pályázatának nívódíja 1998.

Győrei Zsolt

drámaíró, dramaturg, műfordító
* Bp., 1970-02-08
Faludy-díj 1993.
Cím: 1034 Bp., Zápor u. 2/b. 
Tel.: 367-3403, (20)426-3990 
E-mail: gyzs@galambposta.hu

Györffi Kálmán

író
* Erdőszentgyörgy, Maros-Torda m. (R), 1945-03-26
[ROMIL KMIK]
Cím: 4200 Románia, Gheorgheni, Cart. Bucin Nr. 11. Ap. 29. 
Tel.: (0040)-(266) 161-986

Györffi Réka

* Marosvásárhely (R), 1978
Tagság: J
Cím: 1082 Bp., Leonardo da Vinci u. 48. I. 20. 
E-mail: lemmer@freemail.hu

Győrffy Ákos

költő
* Vác, 1976-05-08
Gérecz Attila-díj , 2000, Polisz Díj 2002.
Cím: 2626 Nagymaros, Magyar u. 3. 
Tel.: (27) 355-084 
E-mail: magurka@freemail.hu

Györffy László

prózaíró
* Bp., 1940-10-02, † 2009-01-28
Tagság: I ; P ; MIE ; BDT
[KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
Nagy Lajos-emlékplakett 1991 , Széchenyi Társaság színműpályázat különdíja 1992 , Rádiós nívódíj 1994 , Nagy Lajos-díj 1998 , A Magyar Művészeti Akadémia Arany Oklevele 2000 , Rádiós nívódíj 2003.

Győrffy Miklós

író, műfordító, irodalomtörténész
* Bp., 1942-01-27
Tagság: A ; I ; P
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Litteris Et Artibus-érem 1984 [az Osztrák Szövetségi Köztársaság elnökének díja] , Az Európa Kvk. Nívódíja 1984, 1987 , Wessely László-díj 1985 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja [Bor Ambrussal] 1987 , DAAD-ösztöndíj 1990 [Németo.] , Széchenyi professzori ösztöndíj 1997 , Az Év Könyve-díj 1999 , JA-díj 2003.
Cím: 1088 Bp., Bródy Sándor u. 10. 
Tel.: 338-4007 
E-mail: gymiklos@enternet.hu

György Attila

író, szerkesztő
* Csíkszereda, Hargita m. (R), 1971-08-15
Tagság: FISZ
Cím1: 4140 Románia, Gyimesközéplok 630, Hargita megye, 
Cím2: (Red. Székelyföld) 4100 Románia, M-Ciuc (Csíkszereda), Piata Libertatii nr. 5, P.O. Box 149. 
E-mail: gyattila@nextra.ro

György Imre

költő, filológus
* Bp., 1933-05-08
[Borbándi]
Avery Hopwood Major Award in Poetry 1960, Publisher’s Nomination, National Book Award 1980, The Kenyon Review 1991.

György Péter

esztéta
* Bp., 1954-07-18
Tagság: J-t
[KK1994 KK1996 KK1998 KMÍ KK2000]
Széchenyi prof. ösztöndíj 1999 , A Szépírók Társaságának irodalmi díja 2004 , Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 2008 , Radnóti-díj 2008.
Cím: ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 1088 Bp., Puskinu. 5-7. 
Tel.: (1)411-6558 

Györgyei Géza

író
* Miskolc, 1949-06-14
Tagság: I. 
Cím: 3529 Miskolc, Kinizsi u. 24. 
Tel.: (46) 411-432; (30) 386-07-45; (46) 507-506

Györgyey Ferenc Aladár

író, orvostörténész
* Bp., 1925-03-14
[MEIL Borbándi]
Köztársasági Elnöki Arany Emlékérem 1996.
Cím: 42 Derby Ave., Orange, CT 0647, USA

Györgyey Klára

kritikus, műfordító, esszéista
* Bp., 1936-05-23
Tagság: I ; P
Connecticut Academy of Arts, Dramatist League, Exile PEN , MTA külföldi tagozatának tagja [KMIK, MEIL, Borbándi, KK1994, KK1998, KK2000, UMIL] Árpád-aranyérem 1965 , Fulbright-ösztöndíj 1989/90 , A Magyar PEN Klub Ady-érme 1992 – International woman of the year 1992 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1993 , Connecticut Arts Council Nagydíj 1994 , Jonathan Edwards Fellow 1999.
Cím: 42 Derby Ave., Orange, CT 06477, USA 
Tel.: (001)-(203) 397-1479; (001)-(203) 397-5439 
E-mail: gyorgyey@ct2.nai.net

Györgypál Katalin

író, költő, drámaíró, szerkesztő
* Bp., 1949-02-07
[KMÍ]
Aranytoll-Díj, AKISZ 1992; , Cserhát Irodalmi Kör 1996; , Krúdy Gyu­la-ezüstem­lék­érem 1997; , Cserhát Irodalmi Kör Oklevele 2002; , Tűzedzők Alkotó és Művészbarát Asztaltársasága Nívódíja 2003; Kláris Nívódíj 2004 , A Magyar Kultúra Lovagja 2007 , Krúdy ezüstemlékérem 2007 , Krúdy-emlékplakett 2009.
E-mail: uranus21@t-online.hu; Honlap: http://web.t-online/uranus21

Győri Attila

író
* Dunaszerdahely (SK), 1967-01-30
[CSSZKK SZMKK2001]
Cím: 92901 Szlovákia, Dunajská Streda, Rdnièné 375/9., 
Tel.: (00421)-(31) 552-9206

Győri János

irodalomtörténész, szerkesztő
* Adács, 1933-09-02
Tagság: A
[KMIK UMIL KMÍ]

Győri László

költő
* Orosháza, 1942-01-29
Tagság: A ; I ; Sz
[KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Kaposvár Művészeti Díja 1971 , Radnóti Miklós-díj 1977 , Komárom megye Művészeti Díja 1981 , SZOT-díj 1985 , Bölöni-díj 1987 , Eötvös-ösztöndíj 1988 , JA-díj 1992 , Bethlen Gábor-díj 2009.
Cím: 1956-os Intézet, 1074 Bp., Dohány u. 74. 
T.: (1)322-5228

Gyukics Gábor

költő, műfordító
* Bp., 1958-05-09
Tagság: SzT. ; MEGY
Füst Milán fordítói díj 1999 , Artslink Projekt Award New York 1999. , NKA Alkotói Ösztöndíj 2007
Cím: 1213 Bp-Csepel, Nyúl u. 12. 
Honlap: www.euart.hu 
E-mail: gyukics@gmail.com

Gyulai Csaba

író
Tagság: J.
Cím: 1077 Bp., Bródy S. u.9. II. 17. 
Tel.: 266-4849, 0630-229-3578 

Gyurácz Ferenc

kritikus, irodalomtörténész
* Körmend, 1955-10-11
Tagság: I
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
A Művészeti Alap kritikusi ösztöndíja 1984 , MZs-ösztöndíj 1985 , Eötvös-ösztöndíj 1993.
Cím: Vasi Szemle, 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 25. 
Trl.: (94) 342-450 
E-mail: vasiszem@t-online.hu

Gyurkó László

író
* Bp., 1930-04-22
Tagság: A; DIA
[ÚML7 MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
JA-díj 1968, Lenin-emlékérem [A Szovjetunió Legfelső Tanácsának kitüntetése] 1968, Kossuth-díj 1980.

Gyüre Lajos

költő
* Mokcsakerész (SK), 2020-01-03
[KMIK SZMKK2001]
Cím: 97901 Szlovákia, Rimavská Sobota, S. Kollára 2/30. 
Tel.: (00421)-(2) 4333-2410

Haas György

esszéista, közíró
* Bp., 1933-02-25
Tagság: I
Cím: 1210 Ausztria, Wien, Jedlersdarfer str. 99/33/46. 
Tel.: (0043)-(11) 292-8904

Hajdú Farkas Zoltán

író, műfordító
* Csíkszereda, Hargita m., 1959-12-15
Tagság: SzT.
Phd 1998 , Látó-nívódíj 2006.
2009-ben megjelent fordításai: Dieter Schlesak: Capesius, az auschwitzi patikus és Harald Roth: Kis Erdély-történet ( Bookart Kiadó ).
Cím: 69115 Németország, Heidelberg, Hausserstrasse 2. 
Tel.: (0049) –173-6747125 
E-mail: zoltan.hajdu@patvin.de 

Hajdú Ferenc

író, költő
* Bp., 1956-04-10
Tagság: A ; I ; Sz
[JAKL KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1988 , JAK-ösztöndíj 1989 , Pest Megye Művészetéért Díj 1999.
Cím: 2045 Törökbálint, Petőfi S. u. 12. 
Tel.: (23) 336-675

Hajdú Gábor

író, szociográfus
* Komádi, 1935-09-05
Tagság: Sz
[KKHK KMÍ]
TOT-ösztöndíj 1980 , SZOT-ösztöndíj 1984 , A Lakitelek Alapítvány ösztöndíja 1992.
Cím: 3530 Miskolc, Dankó Pista u. 21. 
Tel.: (46) 320-793

Hajdu István

szerkesztő, műkritikus
* Bp., 1949-07-28

Hajdú István

költő
* 1963-04-20
[SZMKK2001]
Cím: 97901 Szlovákia, Rimavská Sobota, S. Kollára 2/30., 
Tel.: (00421)-(2) 4333-2410

Hajnády Zoltán

irodalomtörténész
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1944-01-10
Széchenyi prof. ösztöndíj 1999 , az MTA dokt. 2004.
Cím: KLTE Szláv Intézet, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.: 53. 
Tel.: (52) 316-666, (52) 412-336 
E-mail: hajnadyz@tigris.klte.hu

Hajnal V. Csaba

író, költő, tipográfus, kritikus
* Bp., 1974-03-29
Tagság: FISZ
Cím: 1103 Bp., Őzláb utca 36. 
E-mail: csaba@iv.hu 

Hajós József

 író
* Brassó, Brassó m. (R), 1923-12-26
[ROMIL]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Al. Detunata Nr. 7. Ap. 40. 
Tel.: (0040)-(264) 150-151

Hajós Tamás

költő
* Bp., 1953-07-29
[KMIK Borbándi Miska]
Cím: 926 Courtland Ave#613, Kitchiner, ON, Kanada N2C1K5 
Tel.: (001)-(51) 9578-6554

Hajtman Béla

író
* Párkány (SK), 1966-04-28
[SZMKK2001]
Cím: Barsbaracska 
Tel.: (00421)-(35) 651-7107

Haklik Norbert

író, szerkesztő
* Ózd, 1976-01-10
Tagság: FISZ
Hajnóczy-ösztöndíj 1999 , Móricz-ösztöndíj 2001 , Greve-díj 2003.
Cím: 1092 Bp., Bakáts tér 5. III. 3. 
Tel.: 217-4932 
E-mail: haklikn@freestart.hu

Halasi Zoltán

költő, író, műfordító
* Bp., 1954-12-06
Tagság: SzT ; MEGY
[KMÍ KK2000]
Az Édes Anyanyelvünk pályázat vers kategóriájának első díja 2004; Palladium-díj 2006; JA-díj 2008.
Cím: 1083 Bp., Práter u. 65. 
Tel.: 303-1914 
E-mail: halasi.zoltan@gmail.com

Halász László

író [pszichológus]
* Bp., 1933-12-07
Tagság: A
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Nívódíj 1979.
Cím: 1011 Bp., Szalag u. 6. 
Tel.: 201-5075 
E-mail: halasz@mtapi.hu

Halász Margit

író
* Vámospércs, 1964-10-14
Tagság: SzT.
Élet és Irodalom novellapályázat II.díj 1998; JAK paródiapályázat I.díj 1998; MZs-ösztöndíj 1999; Soros-ösztöndíj 2000; Felhőc Produkció kisfilmíró pályázat I.díj; NKA-ösztöndíj 2006; Irodalmi Jelen regénypályázat különdíja 2006, MASZRE-ösztöndíj 2009.
E-mail: hmarg@freestart.hu

Halász Péter

rendező, színész, író
* Bp., 1943-08-20

Halász Péter

író, újságíró
* Bp., 1922-04-10
[KMIK Borbándi]

Halász Tünde

műfordító
* Bp., 1946-07-20
Tagság: A
[KMÍ]

Halász Zoltán

író
* Bp., 1914-12-31
Tagság: I ; P
[KMIK KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
A Szocialista Kultúráért , A Munka Érdemrend ezüst fokozata , A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1985 , A Krúdy Gyula Alapítvány díja 1993.

Haldimann Éva

kritikus, műfordító
* Bp., 1927-03-08
Tagság: SZIMA
Ady-emlékérem 1979, A Magyar Köztársaság Zászlórendje 1991, Magyar PEN-emlékérem 1991.

Halmai Róbert

költő, szerkesztő
* Pécs, 1978
Tagság: J.
Cím: 7677 Orfű, Kishegyi u. 6 
Tel.: 0620-442-7497 
E-mail: halmai@nw.hu 
Honlap: halmai.nw.hu

Halmos Ferenc

író, költő, szerkesztő
* Bp., 1948-04-09
Tagság: A; I; Sz
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1975, SZOT-ösztöndíj 1981, MTASoros-ösztöndíj 1986.

Halmosi Sándor

költő, műfordító
* Szatmárnémeti, 1971-09-05
Tagság: I ; FISZ
Littera Nova Irodalmi és Művészeti Társaság. Prima Verba-díj 2002.
Cím: 1114 Budapest, Orlay u. 2/B 
Tel.: (0620) 572-3854 
E-mail: sanddor@gmail.com

Hámori Attila

költő
* Bp., 1954-05-19
[KMÍ]
Cím: 1117 Bp., Fehérvári út 21/a. 
Tel.: 351-8981

Hamvai Kornél

író
* Bp., 1969-07-12
Bródy Sándor-díj 1996 , A színikritikusok díja 1997 , Szép Ernő-díj 2000 , Déry Tibor-díj 2002 , a Szépírók Társaságának Irodalmi Díja 2003 , a JAK prózai díja 2004.
Cím: Ab Ovo Könyvkiadó, 1137 Bp., Pozsonyi út 38. 
Tel.: 329-0306 
E-mail: hamvai@freemail.hu

Hankiss Ágnes

író
* Bp., 1950-03-07
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]
A Jövő Irodalmáért-díj 1988, JA-díj 1992.

Hankiss Elemér

szociológus, irodalomtörténész
* Debrecen, 1928-05-04
Tagság: I
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Az irodalomtudományok doktora 1975 , Az Év Könyve-jutalom 1987 , Szent Márton-díj 1990 , Nemes Nagy Ágnes-díj 2003 , Széchenyi-díj 2006 , Bp. díszpolgára 2006 , Prima Primisima-díj 2007.
Cím: MTA Politikai Tudományok Intézete, 1014 Bp., Országház u. 30. 
Tel.: (1)224-0788

Harangi Andrea

novellista
* Debrecen, 1971-11-09
Tagság: J
MZs-ösztöndíj 2003.
Cím: 1132 Kresz G. u. 34. II. 2 
Tel.: 270-1752, 0620-395-4175 
E-mail: harangi.andrea@index.hu

Haraszti Ágnes

költő
* Nyíregyháza, 1982-03-17
Tagság: I ; P ; Sz ; J
2003-ban megjelent kötete: Őszinte legyek (AB-ART, Pozsony)
Cím: 44000 Nyíregyháza, kert út 40. 
Tel.: 0630-391-7291

Haraszti Mária

író, költő, műfordító, szerkesztő
* Alsószeli (SK), 1959-12-08
[CSSZKK SZMKK2001]
Cím: 82103 Szlovákia, Bratislava 2, Komárnická 20. 
Tel.: (00421)-(2) 4333-2410

Haraszti Miklós

író, műfordító, szociológus
* Jeruzsálem (IL), 1945-01-02
Tagság: A; P
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]
Kiadói Nívódíj 1969, DAAD-ösztöndíj 1978.

Harcos Bálint

költő
* Bp., 1976-05-07
MZs-ösztöndíj 2002 , Bródy Sándor-díj 2007.
Cím: 1051 Zrínyi u. 9. III. 26. 
Tel.: 266-5232, 0620-311-8280 
E-mail: harcos.balint@freemail.hu

Harczy József

költő
* 1938
[Borbándi MEIL]

Hargitai Péter

író, költő, kritikus
* Bp., 1947-01-28
American Academy of Poets 1988, Fulbright-ösztöndíj 1988/89, Arts Council-díj, Florida 1990.

Hargittay Emil

irodalomtörténész
* Bp., 1953-04-08
Az irodalomtudományok kandidátusa 1994.
Cím: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. 
Tel.: (26) 375-375; (26) 374-570 
E-mail: ehargit@btk.ppke.hu

Harkai Vass Éva

író, kritikus, költő, irodalomtörténész
* Topolya (SCG), 1956-01-22
Tagság: I ; SzT. ; Vajdasági Írók Egyesülete ; Magyar Filológiai Társaság. ; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 
[[KMIK, UMIL]]
Az irodalomtudományok magisztere 1986 , Szirmai Károly-díj 1998 , Az irodalomtudományok doktora 1999 , Híd Irodalmi díj 2009
2009-ben megjelent kötete: Sárszegtől délre – Négy portré ( Lavik 92, Timp, Topolya ).
Cím: 24300 Szerbia-Montenegró, 24300 Bačka Topola (Topolya), Jovan Popović u. 3. 
Tel.: (00381)-(24) 715-031 
E-mail: harkaieva@stcable.net; harkaieva@freemail.hu

Harmat Pál

író [orvos]
* Bp., 1947-12-12
[Borbándi KK1992 KK1994 MEIL]
Cím: 3400 Ausztria, Klosterneuburg, Kierlingerstrasse 23. 
Tel.: (0043)-(2) 243-2967

Harmath Artemisz

irodalomtörténész
Tagság: J.
Cím: 1062 Bp., Volkmann u. 9. 
Tel.: 200-2355

Hárs Ernő

költő, műfordító
* Magyaróvár, 1920-09-26
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Szocialista Munkáért-érdemérem 1960 , Portugál műfordítói díj 1987 , JA-díj 1993 , Radnóti-díj 1996 , Forintos-díj 1996 , Az Év Könyve-jutalom 1996 , Déry-díj 2003.
Cím: 1067 Bp., Eötvös u. 4. 
Tel.: 342-0619

Hárs György

író, költő, műfordító
* Bp., 1937-07-26
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
A Magvető kvk. Nívódíja 1959 , A Móra Kvk. Nívódíja 1961 , Lengyel Millenniumi Emlékérem 1976 , A Haza Szolgálatáért-érdemérem 1976 , Ady-emlékérem 1981 , Bolgár Jubileumi Plakett 1981 , Kiváló Munkáért 1982 , A Szocialista Kultúráért 1985.
Cím: 1133 Bp., Thurzó u. 5/c. 
Tel.: 329-4304

Harsányi László

író, költő
* Bp., 1933-02-12

Harsányi Zimra

író
* Dés, Kolozs m. (R), 1930

Hartay Csaba

költő, újságíró
* Gyula, 1977-06-16
Tagság: SzT ; Körös Irodalmi Társaság
Körösök Gyöngye-díj 2006 , Bárka-díj 2009.
Cím: 5540 Szarvas, Damjanich u. 39 
Tel.: 30/976-7761 
E-mail: hartaycs@szarvasnet.hu

Hász Erzsébet

író, esszéista, előadóművész, biblio-, művészet- és zeneterapeuta
* Bp., 1955-08-09
Tagság: A ; I ; Sz
[KMÍ]
Kétszeres Kazinczy-díj, Soros-ösztöndíj 1992 , OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap) ösztöndíja (1994-ben ítélték oda) , A Forrás c. folyóirat és a Földművelésügyi Minisztérium Szociográfia-ösztöndíja 1993.
Tel.: 1507 Bp., Pf.143. 
E-mail: haszerzsebet@hotmail.com

Hász Róbert

író, szerkesztő
* Doroszló, 1964

Határ Győző

költő, író, műfordító, esszéista
* Gyoma, 1914-11-13
Tagság: I; DIA; SZIMA
[MIL KMIK Borbándi KK1992 KK1994 MEIL KK1998 KK2000 UMIL]
A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1989, Alföld-nívódíj 1989, IRATnívódíj 1990, Kossuth-díj 1991, A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994, Salvatore Quasimodo-emlékdíj 1996, A Korona Pódium díja 1996, Márai Sándor-díj 2001.

Hatvani Dániel

író, költő, szociográfus
* Tiszaderzs, 1937-01-30
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KKHK KMÍ]
Forrás-díj 1970 [Kecskemét], Radnóti-díj 1982, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1987, A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1997.

Havasréti József

irodalomtörténész
* 1964
NKA-ösztöndíj 2009.
Cím: 7633 Pécs, Péchy Blanka tér 2. VIII. 31. 
Tel.: (73) 370-759 
E-mail: havas@btk.jpte.hu

Háy János

költő, író, szerkesztő
* Vámosmikola, 1960-04-01
Tagság: A ; I ; J ; Sz
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Soros-ösztöndíj 1994 , Sziveri János-díj 1994 , Füst Milán-díj 2001, JA-díj 2002 , A színikrtikusok díja 2002 , Szép Ernő-díj 2002 , A színházi dramaturgok céhének díja 2004 , Artisjus-díj 2007 , Palládium-díj 2008.
Cím: 1126 Bp. Hollósi Simon u. 17. 
Tel.: 356-1144, 
munkahely: 319-3019, 0630-416-9216 
E-mail: hayjanos@freemail.hu

Háy János

költő, író, szerkesztő
* Vámosmikola, 1960-04-01
Tagság: A ; I ; J ; Sz
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Soros-ösztöndíj 1994 , Sziveri János-díj 1994 , Füst Milán-díj 2001, JA-díj 2002 , A színikrtikusok díja 2002 , Szép Ernő-díj 2002 , A színházi dramaturgok céhének díja 2004 , Artisjus-díj 2007 , Palládium-díj 2008.
Cím: 1126 Bp. Hollósi Simon u. 17. 
Tel.: 356-1144, 
munkahely: 319-3019, 0630-416-9216

Hazai Attila

író, műfordító
* Bp., 1967-04-30
[KK1998 KMÍ KK2000]
Cím: 1051 Bp., Nádor u. 24. V. 15. 
Tel.: 302-8368 
E-mail: ahazai@c3.hu

Hazainé Márjás Magda

 író, színműíró
* Bp., 1915-12-24
Tagság: A
[KMIK KMÍ]

Hedry Mária

író, költő, dramaturg

Hegedős Mária

szerkesztő, kritikus
* Bp., 1937-08-17
Tagság: A
A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1990

Hegedűs Mária

költő, vizuális művész, pedagógus
* Hajdúnánás, 1951-03-18
Tagság: I.
Eötvös József ösztöndíj 1988.
Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 71. II. 1. 
Tel.: (48) 312-120 
E-mail: hegedusm@egon.gyaloglo.hu

Hegyi Béla

író, esszéista
* Bp., 1937-07-05
Tagság: I ; Sz ; Irat Egyesület 
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
IRAT-nívójutalom 1991 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (polgári tagozat) 1996.
Cím: 1048 Bp., Szíjgyártó u. 1. 
Tel.: 222-8189

Hegyi Gyula

költő, kritikus, újságíró
* Békéscsaba, 1951-04-30
Tagság: I
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
MSZOSZdíj 1992 , Veritas-díj 1991 , Demény Pál-emlékérem 1993, 1999.
Cím: 1026 Bp., Pasaréti út 73. 
Tel.: 376-3652

Hegyi-Füstös István

író [lelkész]
* Gyömrő, 1919-06-19
Ezüsttoll 1998.

Hellenbart Gyula

irodalomkritikus, újságíró
* Fülek (SK), 1930-06-05
[Borbándi]
Cím: 21149 Németország, Hamburg, Alte Weiden 15. 
Tel.: (0049)-(40) 701-7645

Heltai Ákos

költő, tipográfus, kritikus
* Budapest, 1974-03-29

Hendi Ilma

költő, író, műfordító
* Béta (R), 1947-01-30
[KMIK Borbándi]
Cím: 1205 Svájc, Genf, Rue J. Violette 12.

Hendi Péter

író
* Bp., 1943-06-11
[KMIK Borbándi]
Cím: 1205 Svájc, Genf, Rue J. Violette 12.

Herke Rózsa

költő
* Óbesenyő, Torontál m. (R), 1914-05-21
Tagság: Sz
[MIL UMIL KMÍ]
Cím: 1111 Bp., Irinyi u. 43. 
Tel.: 365-5385

Hermann Zoltán

irodalomtörténész
* 1967
Tagság: J.
Cím: 1046 Erkel Gy. u. 31. I. 3. 
Tel.: 369-0813, 0630-389-3928 
E-mail: statua@freemail.hu; her5262@ella.hu

Hernádi Gyula

író, költő, színműíró
* Oroszvár, 1926-08-23
Tagság: P; I; MIE
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
JA-díj 1976, A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1996, Szép Ernő-díj, Alternatív Kossuth-díj 1996, Kossuth-díj 1999.

Hernádi Miklós

író, műfordító, szociológus
* Bp., 1944-01-16
Tagság: A
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Cím: 2092 Budakeszi, Rózsa u. 26. 
Tel.: (23) 451-885

Hetényi Zsuzsa

irodalomtörténész, műfordító, esszéista
* Bp., 1954-04-13
Tagság: I
Az irodalomtudományok kandidátusa 1987 , ELTE habilitáció 1997 , Füst Milán-díj 2002 , MTA Doktora 2003.
Cím: 1118 Bp., Iglói út 14. 
Tel.: 0670-509-0252 
E-mail: hetenyiz@elte.ludens.hu

Hetzron Róbert

műfordító
* Bp., 1937-12-31

Hévizi Ottó

író, kritikus
* Bp., 1959-04-06
Tagság: I ; J
[KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1989 , Soros-ösztöndíj 1993.
Cím: 1145 Bp., Erzsébet királyné útja 15/B fszt. 3. E-mail: hev7686@ella.hu

Hima Gabriella

irodalomtörténész, műfordító
* Bp., 1953-09-25
Tagság: A ; I
[MTAA KMÍ]
Alföld-nívódíj 1986 , Széchenyi-ösztöndíj 1999.
Cím: 1026 Bp., Széplak u. 13. 
E-mail: himag@ludens.elte.hu

Hirsch Emmy

író, újságíró
Cím: 2601 Bathurst St. No. 611. Toronto, Ont. M6B 2Z5, Kanada

Hites Sándor

kritikus, irodalomtörténész
* Szőny, 1974
Tagság: J.
Erasmus-ösztöndíj 2001.
Cím: 1066 Bp., Lovag u. 19. 
Tel.: 319-4840 
E-mail: shaam@freemail.hu

Hizsnyai Tóth Ildikó

műfordító
* Vágsellye (SK), 1966-03-30
[SZMKK2001]
Madách-díj 2000.
Cím: 81108 Szlovákia, Bratislava 1, Sasinkova 11. 
Tel.: (00421)-(2) 5557-3197

Hizsnyai Zoltán

költő, szerkesztő
* Rimaszombat (SK), 1953-02-13
[KMIK KKKP UMIL SZMKK2001]
A Kilencek Díja 1988 , Madách-díj 1995 , Sziveri János-díj 1997 , JA-díj 2002.
Cím: 81108 Szlovákia, Bratislava 1, Sasinkova 11. 
Tel.: (00421)-(2) 5557-3197

Hódi Éva

kritikus
Berzsenyi-díj 1998.
Cím: 24430 Szerbia-Montenegró, Ada, Lenjinova 10/a.

Hódi Sándor

esszéista [pszichológus]
* Nagytószeg (SCG), 1943-10-30
[KK1994 KK2000]
Üzenet-díj 1986 , Berzsenyi-díj 1998 , Kemény Zsigmond-díj 2001 , Bethlen Gábor-díj 2002.
Cím: 24430 Szerbia-Montenegró, Ada, Vuka Karadzica bb. 
E-mail: hodisandor@adacity.net

Hodossy Gyula

költő, szerkesztő, kiadóvezető
* Dunaszerdahely (SK), 1960-05-03
Tagság: I ; SZMÍT
[KKKP SZMKK2001]
A VIT-pályázat díja 1986 , Palócföld Madách-díjasa 1987 , A Hatodik Síp folyóirat I.díja 1992 , Nyitott Európáért-díj 2001 , Pro Partium-díj 2004.
Cím: 92901 Szlovákia, Dunajská Streda, Blažov-Kutniky (Balázsfa) 73. 
Tel.: (00421) (031) 552-9028 
E-mail: hodossy@liliumaurum.sk

Hogya György

író
* Ágcsernyő (SK), 1956-08-16
[SZMKK2001]
Cím: 07701 Szlovákia, Král’ovsky Chlmec, Èáslavská 55. 
E-mail: hogyagyorgy@gmail.com

Hogyor József

író
* Zalaerdőd, 1936-04-01
Tagság: A
[KMIK KMÍ SZMKK2001]

Holdosi József

író
* Vép, 1951-09-18
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1979, MZs-ösztöndíj 1979/81, SZOT-ösztöndíj 1980.

Hollósvölgyi Iván

költő
* 1969-10-18
E-mail: newsbreaker@freemail.hu

Horányi Katalin

író, drámaíró, esszéista
* Bp., 1947-11-06
Tagság: I
Cím: Verőce, 2621 Falufőle u. 6/b. 
Tel.: (27) 350-399

Horgas Béla

költő, író
* Homokszentgyörgy, 1937-11-29
Tagság: A ; I
[KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 K2000 UMIL MKK KMÍ]
Ifjúsági Díj 1985 , Gyermekekért-díj 1989.
Cím: Liget, 1122 Bp., Kissvábhegyi út 70-72.

Horkay Hörcher Ferenc

kritikus, költő, eszmetörténész
* Bp., 1964-02-22
Tagság: I ; J-t
[KK1998 KMÍ KK2000]
MTA-Soros-ösztöndíj 1987/88 , Kisdoktor 1991 , Kandidátus 1996 , Habilitált egyetemi docens 2007.
E-mail: horcher@btk.ppke.hu

Horn András

irodalomtörténész, esztéta
* Bp., 1934-02-11

Hornyák József

 író
* Gilvács, Szatmár m. (R), 1920-03-08
[MIL ROMIL KMIK]
A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1975 , A Román Írószövetség Díja 1980.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Mehedinti Nr. 1–3. Ap. 38.

Hornyák Tibor

politikus, író, újságíró
* Újpest, 1926-07-17
Cím: 1042 Bp., Virág u. 31. 
Tel.: 360-0775

Hornyik György

író, műfordító
* Újvidék (SCG), 1937-03-16
[KMIK]
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Dušana Danilovica 5. 
Tel.: (00381)-(21) 398-494

Hornyik Miklós

író, kritikus, publicista
* Újvidék (SCG), 1944-01-12
Tagság: I
[KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Cím: 1054 Bp., Akadémia u. 16. 
Tel.: 331-8831

Horog Mária

író
* Miskolc, 1954-01-10
Árpád-aranyérem 1989

Horváth Alpár Szilamér

költő, újságíró
* Etéd, Hargita m. (R), 1956-03-02
[KMIK, ROMKK2000, UMIL]
Cím: 4000 Románia, Sfintu Gheorghe, Bulv. Revolutiei Bloc. 1. Sc. H. Ap. 14. 
Tel.: (0040)-(267) 322-235

Horváth Andor

író, műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1944-03-08
[ROMIL, ROMKK2000]
A Román Írószövetség Debüt-díja 1980.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Univ. Babes-Bolyai, Facultatea de Filologie, Str. Horea Nr.31. 
Tel.: (0040) (264) 594-291

Horváth Anna

képzőművész, novellista, közíró
* Beregszász (U), 1924
A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 1995.
Cím: 90200 Ukrajna, Beregszász, Pf.: 20. 
Tel.: (00380)-(31) 412-3005

Horváth Béla

irodalomtörténész
* Bogyiszló, 1953-07-27
Az irodalomtudományok kandidátusa 1991.
Cím: Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 
Tel.: (74) 528-300

Horváth Csaba

irodalomtörténész
Tagság: J.
Cím: 1137 Bp., Szent István krt. 16. 
Tel.: 329-2722, 0630-246-3765 
E-mail: csaba.horvath@netquick.hu; horvathcs@pim.hu 

Horváth Dezső

író, drámaíró
* Nemesszalók, 1936-01-14
Tagság: A ; I
[KK1998 UMIL KMÍ KK2000]
Veres Péter-díj 2007.
Cím: 6723 Szeged, Bihari u. 28/b. 
Tel.: (62) 489-076 
E-mail: bolhahd@citromail.hu

Horváth Elemér

költő
* Csorna, 1933-04-15
Tagság: I
[MEIL KMIK Borbándi KK1992 KK1994 KK1998 KK2000]
Graves-díj 1993 , Az Év könyve-jutalom 1995 , JA-díj 1997 , Ady Endre-díj 1998 , Füst Milán-díj 2000 , Tekintet-díj 2002.
Cím: Bullett Hole Rd. Mahopac, NY 10541. 
E-mail: poet56@aol.com

Horváth Erika

műfordító, irodalomtörténész
* Vásárút (SK), 1978-12-23
Cím: 83107 Szlovákia, Bratislava, Rybnicná 61/a.

Horváth Ferenc

költő, műfordító
* Újpest, 1948-02-28
Az Aquincumi Költőverseny zsűrijének különdíja 2004.
Cím: 2112 Veresegyház, Bem u. 5.

Horváth Gita

író
* Kispest, 1939-05-12
Tagság: A
[KMIK UMIL KMÍ]
A Magyar Rádió Nívódíja 1981 , MTV-nívódíj 1981.
Cím: 1055 Bp., Vértanúk tere 1. 
Tel.: 331-9262

Horváth Györgyi

kritikus, szerkesztő
* Pécs, 1974
Tagság: J.
E-mail: horgyor@freemail.hu

Horváth Iván

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1948-04-04
Tagság: I
[MTAA KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
MTA–Soros-ösztöndíj 1988, 2000 , Széchenyi-ösztöndíj 1997.
Cím: 2000, 1011 Bp., Bem rkp. 6. 
Tel.: 201-0880

Horváth Katalin

nyelvész, szakíró, egyetemi docens
* Tiszakeresztúr (U), 1945-05-30
Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék , A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnökének elismerését kifejező oklevele 200l.
Cím1: Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék, Universzitetszkaja 14, 
88000 Ungvár, Március 8. u. 3/58 
Tel.: (00380)-(31) 224-3960, 222-3794 
E-mail: khorv@univ.uzhgorod.ua

Horváth Kornélia

irodalomtörténész
* Bp., 1971-07-21
Tagság: Németh László Társaság
PhD-ösztöndíj: ELTE BTK Magyar Irodalomtudományi Doktoriskola 1994-1997 , PhDfokozat 2000. , MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja 2001.
Cím: 1191 Bp., Madarassy L. u 25. 
E-mail: kornelia@btk.ppke.hu

Horváth Lajos

író, drámaíró
* Szekszárd, 1953-05-19
Tagság: I.MIE.
Az Új Idő országos novellapályázat első díja 1990 , Lánczos Kornél-Szekfű Gyula ösztöndíj 1993 , A Magyar Honvédség és a Magyar Írószövetség irodalmi pályázatának nívódíja 1994 , Az FM Hírlap országos novellapályázatának különdíja 1996 , A Magyar Napló pályázatának nagydíja 1998 , A Napi Magyarország novellapályázatának harmadik díja 1998.
Cím: 7041 Vajta, Rákóczi telep 11. 
Tel.: (25) 229-168

Horváth László

helytörténész, szociográfus
* Bene (U), 1926

Horváth László P.

költő, író. drámaíró
* Pápa, 1930-03-24
Tagság: A ; I ; Sz
[KMIK APV UMIL KMÍ]
Cím: 1097 Bp., Óbester u. 11. 
Tel.: 216-5004

Horváth Loránd

költő, szerkesztő
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1930-06-11
Kanadai Magyar Írók Szövetsége, Erdélyi Szépműves Céh.
Cím: 24 Dorlen Ave., Toronto, Ont. Canada M9B 5B1 
Tel.: (001)-(416) 626-1676

Horváth Péter

író, drámaíró
* Bp., 1951-05-07
Tagság: SzT
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1977 , MZs-ösztöndíj 1977 , SZOT-ösztöndíj 1981 , KISZ-díj 1983 , Nívódíj 1986 , Morishige-díj 1991 [nemzetközi hangjátékpályázat, Japán] , Az Év Könyve-jutalom 1991 , Fővárosi Színházi Nívódíj 1991 , József Attila Színház drámaírói díja, JA-díj 1998 , DLA 2002 , a Szentendrei Drámapályázat második díja 2009.
Cím: 6722 Szeged Hajnóczy u. 13. 
E-mail: h-p@t-online.hu

Horváth Sándor

költő, író, újságíró
* Beregszász (U), 1957-09-16
Tagság: I
[UMIL]
A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 1997 , A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi konferencia elnökének elismerését kifejező oklevél 2000 , A Magyar Írószövetség elnökének elismerését kifejező oklevél 2001.
Cím: 88000 Ukrajna, Ungvár, Zúgó u. (Sumna) 28./13. 
Tel.: (00380)-(31) 412-5593 
E-mail: library@mail.uzhgorod.ua

Horváth Sz. István

író, műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1951-11-13
Tagság: I
[ROMIL KKACS KKHK KMÍ]

Horváth Tamás

prózaíró
* 1967
Tagság: P. J.
Cím: 7634 Pécs, Magyarürögi út 145/B 
Tel.: 0620-318-7020 
E-mail: palkorita@freemail.hu

Horváth Tamás

író [jogász]
* Szeged, 1940-07-04
Tagság: A ; I ; P
[UMIL KMÍ]
A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1990 , Bölöni György-díj 1990 , Sorosösztöndíj 1990 , Eötvös-ösztöndíj 1990 , Artisjus Irodalmi Díj 1992 , MTV Nívódíj 1993 , NKA-ösztöndíj 1998.
Cím: 1074 Bp., Hársfa u. 11.

Hubay Miklós

író, műfordító, esszéista
* Nagyvárad, Bihar m. (R), 1918-04-03
Tagság: A ; I ; P ; DIA ; SZIMA-ar
[MIL ÚML KMIK KK1992 KK1994 KK1998 UMIL DKA ÚML KMÍ]
JA-díj 1955, 1965, 1975 , A Szocialista Munkáért-érdemérem 1971 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1972, 1978 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1979 , A Bács-Kiskun megyei Tanács Művészeti Díja 1983 , A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1987 , Déry Tibor-jutalom 1988 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1993 , Kossuth-díj 1994 , A Nemzeti Színház drámapályázatának díja, Az Év Könyve 1996 , Cívis-díj 1996 , Szép Ernő-díj 1997 , Via di Ripetta-díj 1997 , A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) 2003 , Hazám-díj 2006 , Babits-emlékérem 2008.

Hudák Katalin

költő
* Lelesz (SK), 1977-06-04
Cím: 07684 Szlovákia, Leles 241. 
Tel.: (00421) (90) 882-0291

Hunyadi Brunauer Dalma

nyelvész, irodalomtörténész
* Bp., 1924-05-24
[MEIL Borbándi]
Fulbright-ösztöndíj 1984, 1990/91.
Cím: 39 Chestnut POB 5151 Potsdam, N.Y 13676, USA 
Tel.: (001)-(315) 265-3485

Huszár Sándor,

író, műfordító, esszéista, színigazgató
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1929-04-15
Tagság: A; I
[MIL KMIK ROMIL KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KKACS UMIL KMÍ]
A Román Írószövetség Díja 1974, 1982, A Magyar Rádió Nívódíja 1989.

Huszár Tibor

szociológus, szerkesztő
* Veresegyház, 1930-08-20
Tagság: A
[MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 MTAA97 KK2000 KMÍ]
A Munka Érdemrend arany fokozata 1955, 1980 , 1987-től az MTA r. tagja , Az International Sociological Association (ISA) tagja.
Cím: ELTE Szociológiai Intézet, 1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/a. 
Tel.: (1)209-0555.

Iancu Laura

író, költő
* Podu Turcului, Magyarfalu (R), 1978-12-30
Tagság: I. EMIL.
Bálint András publicisztikai díj – Csíkszereda, 2004 , MTA Arany János-ösztöndíj 2005 , MZs-ösztöndíj 2006 , Székely János-ösztöndíj 2007 , Faludi Ferenc-ösztöndíj 2008 , Tokaji Írótábor díja 2008 , a Polgári Magyarországért Alapítvány osztöndíja 2009 , Bárka-díj 2009 , Bella István-díj 2009 , Barankovics István-ösztöndíj 2010.
2009-ben megjelent kötetei: Névtelen nap ( versek, Kortárs Kiadó Bp. ) és Élet(fogytiglan)-levelek Borbáth Erzsébethez ( Universitas Kiadó, Szeged ).
1014 Budapest, Országház u. 30. 
Tel.: 06-20-432-2885

Igyártó Gyöngyi

helytörténész
* Visk (U), 1977

Ilia Mihály

irodalomtörténész, kritikus
* Tápé, 1934-09-29
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL DKA MKK KMÍ]
JA-díj 1972 , A Magyar Ifjúság Alapítvány Díja 1990 , A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1990 , Déry Tibor-jutalom 1991 , A Nyitott Társadalom Alapítvány Díja 1991 , A Szegedért Alapítvány Fődíja 1992 , Soros-életműdíj 1993 , Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994 , Széchenyi-díj 1995 , MAOE nagydíj 2004 , Szenteleky Kornél-díj 2007.
Cím: 6723 Szeged, Csorba u. 5/a. 
Tel.: (62)476-167

Illés György

ifjúsági író
* Bp., 1950-12-14
Tagság: Sz
[KMÍ]
IRAT-nívójutalom 1990.

Illés Jenő

kritikus
* Marcalgergelyi, 1930-03-16
Tagság: A; I
[MIL KMIK UMIL KMÍ]
Veszprém Megyéért Érdemérem, Munka Érdemrend.

Illés Lajos

kritikus, irodalomtörténész
* Sárvár, 1923-05-09, † 2010-03-15
Tagság: A ; I ; P
[MIL KMIK KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1973 , A Haza Szolgálatáért Arany Érdemérem 1976 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1979 , JA-díj 1983 , Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 1993.

Illés Lajos

író
* Adony, 1919-03-25
Tagság: Árpád Akadémia 
Árpád Akadémia Árpád-díszoklevél 1963.

Illés László

irodalomtörténész, kritikus
* Szíjártóháza, 1928-08-12
Tagság: I ; P
[MIL MTAA KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL DKA MKK KMÍ]
JA-díj 1965 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1969 , A Szocialista Kultúráért 1975 , DAAD-ösztöndíj 1982 [Németo.] , Akadémiai Díj 1987 , Április Negyedike-érdemrend 1988 , SZOT-díj 1989 , Demény Pál-emlékérem 2001 , Lukács György-díj 2007.

Illés Sándor

költő, író, műfordító
* Temerin (SCG), 1914-02-12, † 2009-07-08
Tagság: I
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ]
A Szocialista Munkáért-érdemérem 1955 , A Munka Érdemérem 1960, bronz fokozata 1965 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1974 , A Magyar Köztársasági Érdemrend arany fokozata 1981 , Aranytoll 1986 , Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 1993 , Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 1994 , Vajdasági Irod. Díj 2002 , Táncsics-díj 2004 , Magyar Örökség-díj 2004 , Prima-díj 2005 , Mikszáth-díj 2005.

Ilosvay Selymes Judit

költő
* Bp., 1940-02-08

Iluh István

 költő
* Törökszentmiklós, 1936-05-23
Tagság: I
[KMIK ÚMIL KMÍ]

Imre Flóra

költő, műfordító
* Bp., 1961-06-01
Tagság: I
[KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]
Zoltán Attila-díj 1986 , Hidas Antal-díj 1987 , Füst Milán-díj 1990 , Déry Tibor-jutalom 1991 , Graves-díj 1997 , JA-díj 2002.
Cím: Eötvös József Gimnázium, 1053 Bp., Reáltanoda u. 7. 
Tel.: 317-3731

Imre László

irodalomtörténész, kritikus
* Csorna, 1944-11-17
Tagság: A ; I
[KMIK MTAA KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Oltványi Ambrus-díj 1984 , Az irodalomtudományok kandidátusa 1984 , Az Akadémiai Kiadó nívódíja 1985 , Toldy Ferenc-díj 1991 , Martinkó András-díj 1997 , Akadémiai doktor 1997 , Széchenyi-ösztöndíj 1998 , Széchenyi­ösztöndíj 1998 , Szentgyörgyi-díj 2002 , Csokonai-díj 2002 , Reményik-díj 2003.
Cím: 4028 Debrecen, Hadházi u. 44/a. 
Tel.: (52) 327-607

Imre Zoltán

színháztörténész, színházkritikus, dramaturg
* 1965-09-08
Tagság: PSI ; IFTR/FIRT
TMB.-ösztöndíj 1993–1994 , Soros-ösztöndíj (London) 1994–1995 , Eötvös-ösztöndíj (London) 1995–1996 , British Council Fellowship (London) 1998–1999.
Cím: Magyar Irodalomtörténeti Intézet ELTE-BTK 1088 Bp., Múzeum krt. 4/a. 418. szoba 
Tel.: 411-6500 
E-mail: zimre@elender.hu

Imreh András

költő, műfordító
* Bp, 1967-03-05
Az Irka Egyesület irodalmi alkotói ösztöndíja 1997 , Graves-díj 1999 , Wessely László-díj 1999 , Vas István-díj 2002 , az Édes Anyanyelvünk pályázat vers kategóriájának második díja 2004 , JA-díj 2008.
E-mail: imrehandras@freemail.hu

Imreh István

író, történész
* Sepsiszentkirály, Háromszék m. (R), 1919-09-12
[ROMIL MTAA KK1994 KK2000 MTAA97]
Beke Manó-díj 1963, 1988 , Apáczai Csere János-díj 1974 , 1990-től az MTA külső t.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Pavlov Nr. 61. Ap. 11. 
Tel.: (0040)-(264) 116-534

Indig Ottó

irodalomtörténész, kritikus
* Gyertyános, Hunyad m. (R), 1936-10-18
[ROMIL KMIK KK1994 KK2000]
Cím: 3700 Románia, Oradea, Redactia Kelet-Nyugat, Str. Stadionului Nr. 25. 
Tel.: (0040)-(259) 118-165

Ircsik Vilmos

író, műfordító, esszéista
* Városlőd, 1944-10-07
Tagság: I
A Szovjet Irodalmi Műfordítói Pályázat nyertese 1975 , Az Ady Társaság díja 1991 , A Magyar Napló nagydíja 1998. 8200 Veszprém, Viola u. 56/b. : (88) 403-855
Cím: 8200 Veszprém, Viola u. 56/B 
Tel.: (88) 403-855 
E-mail: ircsik.vilmos@freemail.hu

Irházi János

író
* Arad, Arad m. (R), 1959-05-21
Cím: 2900 Románia, Arad, Al. Saturn Bloc A-23. Sc. A. Ap. 4. 
Tel.: (0040)-(257) 241-688

Iszlai Zoltán

költő, író, kritikus
* Szeged, 1933-11-07
Tagság: I
[KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
A Szocialista Kultúráért 1968 , Honvédelmi Nívódíj 1976 , A Zrínyi Kvk. Nívódíja 1981 , JAdíj 1982 , Kiváló Munkáért 1983 , SZOT-ösztöndíj 1987 , A HM és a Magyar Írószövetség irodalmi díja 1996, 1997. , újságírói Aranytoll 2003.
Cím: 1031 Bp., Vízimolnár köz 9. I.em 7. 
Tel.: 250-3317

Ivaskovics József

dalköltő, szakíró, zeneszerző
* Ungvár (U), 1950-08-04
Cím: 88000 Ukrajna, Ungvár, Csapi köz 1/a. 
Tel.: (00380)-(31) 222-8353 
E-mail: credo@karpaty.uzhgorod.ua 
Honlap: www.credo.van.hu; www.credoalapitvany.virtualave.net

Izsák József

irodalomtörténész
* Sepsiszentgyörgy, Háromszék m. (R), 1921-08-01
[ROMIL KMIK KK1994 KK2000]
Cím: 4300 Románia, Tirgu Mures, Str. Lupeni Nr. 1. 
Tel.: (0040)-(265) 121-167

Jacobs Ervin

író, műfordító

Jahoda Sándor

költő
* Bp., 1976-02-19
Tagság: FISZ 
2009-ben megjelent kötete: Őrület életfogytig ( versek, Napkút Kiadó, Budapest ).
Cím: 1143 Bp., Ilka u. 33. II.lph. I. 10. 
Tel.: 06-70-294-81-71 
E-mail: hatsobejarat@freemail.hu

Jakab Antal, K.

irodalomtörténész
* Marosvásárhely, Maros-Torda m. (R), 1942-07-26
[ROMIL KMIK]

Jakabffy Tamás

író, kritikus, szerkesztő
* Szatmárnémeti, Szatmár m. (R), 1966-04-10
Tagság: J-t
Látó-nívódíj 1993.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Plopilor Nr. 36. Ap. 39. 
Tel.: (0040) (264) 428-869 
E-mail: kerszo@mail.dntcj.ro

Jakó Zsigmond

könyvtörténész, történetíró
* Biharfélegyháza, Bihar m. (R), 1916-09-02
[ROMIL MTAA KK1994 KK2000 MTAA97]
MTA-jutalomdíj 1942 , MTA Kőrössy Flóra-jutalomdíj 1949 , Széchenyi-díj 1966 , 1986-tól a M. Történelmi Társulat tb. t. , 1988-tól az MTA tb. t. , 1990-től a Ráday Akadémia díszdoktora , 1991-től az ELTE díszdoktora , Lotzemlékérem 1991 , Pro Cultura Hungarica-emlékérem 1991.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Racovita 4. 
Tel.: (0040) (264) 539-638

Jámborné Balog Tünde

író, grafikusművész
* Hódmezővásárhely, 1938-10-03
Tagság: I ; Sz ; Szegedi Írók Társasága
Móra Ferenc Kiadó meseregény-pályázat 3. díj 1996 , Nagy Lajos-díj 1996, 1997 , Magyar Művészeti Akadémia Millenniumi Aranyoklevél 1998 , Napút novellapályázat 3. díj 1999 , A Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium Nívódíja 2003.
Cím: 6900 Makó, Mikes Kelemen u. 8/a 
Tel.: (20)398-8285 
E-mail: jambor.z@invitel.hu

Jancsik Pál

költő, műfordító
* Brassó, Brassó m. (R), 1936-11-12
[MIL ROMIL KMIK]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Al. Detunata Nr. 19. Ap. 31. 
Tel.: (0040) (264) 552-134

Jancsó Zsuzsa

költő, műfordító
* Bp., 1938

Janics Kálmán

történész, író
* Vágkirályfa (SK), 1912-12-29, † 2003-08-20
[CSSSZK SZMKK2001]

Janikovszky Éva

író, gyermekíró
* Szeged, 1926-04-23, † 2003-07-14
Tagság: A; I; P
[ÚML8 KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]
Deutscher Jugendbuchpreis 1973 [Németo.], JA-díj 1977, Ifjúsági Díj 1979, A Gyermekekért-érdemérem 1985, A Szocialista Kultúráért, SZOT-díj 1985, IBBY-díj 1986, A Munka Érdemrend arany fokozata 1986, A Mosolyrend Lovagja 1988 [Lengyelo.], Grevedíj 1990, Budapestért Díj 1993, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1994, A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének gyermekirodalmi díja 1994, A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1996, Szekfű-díj 1997, Kossuth-díj 2003.

Jánk Károly

költő
* 1968
Cím: 440078 Románia, Satu Mare, Bd. Traian nr. 2/3.

Jankovics József

irodalomtörténész
* Seregélyes, 1949-03-10
Tagság: A
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Cím: 1073 Bp. Dob u. 80. fsz. 10.

Jánky Béla

költő, műfordító
* Székelyudvarhely, Hargita m. (R), 1931-05-01, † 2009-10-26
Tagság: I
[MIL ROMIL KMIK KKACS UMIL]

Jánosházy György

költő, műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1922-06-20
Tagság: I ; Romániai Írók Szövetsége Marosvásárhelyi Írói Egyesület 
[MIL ROMIL KMIK]
A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1974 , A Munka Érdemrend III. o. 1968 , Kulturális Érdemérem II. o. 1981 , Látó-nívódíj 1992 , Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 1997 , Arany János-díj 2003 , Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2007.
Cím: 4300 Románia, Tirgu Mures, Str. Paringului Nr. 24. Ap. 9. 
Tel.: (0040) (265) 265-686 
E-mail: janoshazy@rdslink.ro, janoshazy@gmail.com

Jánosi Zoltán

irodalomtörténész
* Miskolc, 1954-08-23
Év Könyve-díj 1996 , A Nagy Lajos Alapítvány díja 1996, 1997 , Kiss Áron-díj 2007.
Cím: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 
Tel.: (42) 402-488 
E-mail: janosiz@zeus.nyf.hu

Jánossy Lajos

kritikus, író
* Bp., 1967-06-20
Tagság: J. SzT.
Cím: 1114 Kosztolányi Dezső tér 9. VI. 2. 
Tel.: 386-4369 
E-mail: kukubeus@freemail.hu

Jánosy István

költő, műfordító
* Besztercebánya (SK), 1919-05-18
Tagság: A; I; P
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
JA-díj 1973, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1979, Déry Tibor-jutalom 1986, A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1994, MAOE-díj 1995, Literatúra-díj 1995, Kossuth-díj 1999, Soros-díj 1999, Károli-díj 1999, Arany János-díj 2001.

Janox

költő, kritikus, szerkesztő
* Bp., 1973-09-04
Tagság: FISZ
[KK2000]
Cím: 1162 Bp., Timúr utca 97. 
E-mail: janox@comedia.hu 
Honlap: www.iv.hu

Jáoz-Keszt Itámár

író, műfordító, kiadó
* Szarvas, 1934-08-02
Nordau-díj 1959.
Cím: Szombat, 1065 Bp., Révay u. 16. 
Tel.: (1)302-0744

Jász Attila

költő, esszéista, szerkesztő
* Szőny, 1966-03-26
Tagság: I ; J
[KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
Megyei Alkotói Ösztöndíj 1992/93 , NKA-ösztöndíj 1995/96 , Tatabánya Alkotóiért Ösztöndíj 1996 , MZs-ösztöndíj 1998 , JA-díj 2003 , Az Édes Anyanyelvünk pályázat vers kategóriájának harmadik díja 2004 , Örkény István-ösztöndíj 1998 , A Zelk Zoltán Alapítvány díja 2005 , Arany János-díj 2007.
Cím: 2800 Tata, Márciu 15. út 2 
Tel.: (34) 487-306; Tatabányai Új Forrás: (34) 316-841 
E-mail: ujforras@t-online.hu

Jászberényi Sándor

költő
* 1980
Tagság: J.
Cím: 1086 Bp., Baross u. 86. 
Tel.: 0620-368-616

Jávorszky Béla

műfordító, író
* Bp., 1940-01-14
Tagság: A ; I ; P
[FÉL KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Finn Állami Irodalmi Díj 1976 , A Ponkala Alapítvány díja 1973, 1984, 1990 , Kalevala-emlékérem 1985 , A Finn Oroszlánrend Nagykeresztje 1994 , A Wihuri Alapítvány nagydíja 1995 , Pro Terra Mariana (Mária Rendjének Keresztje, észt) 1997 , A Füst Milán Fordítói Alapítvány nagydíja 1998 , JA-díj 2002.
Cím: 1025 Bp., Nagybányai u. 37. 
Tel.: 394-4531

Jelenits István

irodalomtörténész [pap]
* 1932
Toldy-díj 1990 , Apáczai-díj 1992 , Déry Tibor-jutalom 1992 , Szacsvay Imre-díj 1993 , Márton Áron-emlékérem 1994 , Eötvös-díj 1999 , Trefort-díj 2000 , Széchenyi­díj 2001 , Prima-díj 2003 , Fraknói Vilmos-díj 2005 , Stephanus-díj 2007.
Cím: Kegyes Tanítórend Magyar Tartománya 1088 Bp., Mikszáth tér 1.

Jenei Gyula

költő, szerkesztő
* Abádszalók, 1962-04-19
Tagság: I ; SzT
[KMÍ]
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy u. 7/a. 
Tel.: (30) 270-1774 
E-mail: jeneigyula@chello.hu 
Honlap: http://www.vfmk.hu/jenei_gyula; http://www.vfmk.hu/eso

Jenei László

szerkesztő, kritikus
* Miskolc, 1964-05-03
Tagság: J
[KK1996 UMIL KMÍ]
MASZRE-ösztöndíj 2009.
Cím: 3715 Gesztely , Petőfi út 2. 
Tel.: (46) 450-116 
E-mail: jeneil@freemail.hu

Jeszenszky Iván

író, műfordító
* Szeged, 1945-05-18
Tagság: Svájci Magyar Kulturális Társaság
Cím1: Alterra Svájci-Magyar Kiadó 1054 Bp., Széchenyi u. 1./d. 
Tel.1: 153-2176 
Cím2: Svájc, 8702 Zollikon, G. Hauser-Str. 25. 
Tel.2: (0041)-(1) 391-5175

Jódal Kálmán

író, kritikus, műfordító
* Újvidék, 1967-11-27
Tagság: JMMT
Sinkó-díj 1994.
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Brace Lucica 8. 
E-mail: jodal@eunet.yu

Jódal Rózsa

író, műfordító
* Szécsány (SCG), 1939-10-01
[KMIK]
Az Újvidéki Rádió díja 1969, Üzenet-díj 1971, a Magyar Szó díja 1996.
Cím: 21000 Szerbia-Montenegró, Novi Sad, Brace Lucica 8. 
E-mail: jodal@eunet.yu

Jókai Anna

író, esszéista
* Bp., 1932-11-24
Tagság: A ; I ; Sz ; DIA ; SZIMA-ar
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL DKA ÚML MKK KMÍ]
JA-díj 1970 , SZOT-díj 1974 , Pietrzak-díj 1980 [Pax, Lengyelo.] , A Munka Érdemrend arany fokozata 1985 , A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981, 1990 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1992 , Kossuth-díj 1994 , Az MTI-PRESS tárcapályázatának díja 1995 , Magyar Örökség Díj 1998 , Tiszatáj-díj 1999 , Az Év Könyve-díj 1999 , A CET irodalmi díja 1999 , Arany János-nagydíj 2003 , XIX. ker. díszpolgára 2006 , Stephanus-díj 2006 , Árpád-emlékdíj 2007.
2009-ben megjelent kötete: Tartozik és követel – regény, Új életműsorozat, Széphalom Könyvműhely.
Cím: 1194 Bp., Vas Gereben u. 211. 
Tel.: 357-2411

Jolsvai András

* Bp., 1953-12-19
Magyar Lajos-díj 1999, Táncsics-díj 2003.
Cím: 168 óra, 1023 Bp., Bécsi út 3-5. 
Tel.: (1)335-1481

Jónás György

költő, író
* Bp., 1935-06-15

Jónás Tamás

költő
* Ózd, 1973-03-14
Arany-ösztöndíj 2000, Soros-ösztöndíj 2001, MZs-ösztöndíj 2005, Artisjus Díj 2006.
E-mail: jotamas@westel900.net

Jósvai Lídia

esszéíró, műfordító, szerkesztő
* Karslruhe (D), 1961-02-22
MZs-ösztöndíj 1994.
Cím: 2021 Dunakeszi, Barátság út 32. IX/58.

Jovánovics Miklós

kritikus
* Csepel, 1932-04-25
Tagság: A
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
JA-díj 1974, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1983.

Józsa György

műfordító
* Bp., 1955-01-14
Tagság: P
[KMÍ]

Józsa Márta

író, szerkesztő
* Kolozsvár (R), 1962-01-26
Tagság: SzT.
E-mail: jozsa.marta@exsymposion.hu, martajozsa@gmail.com

Józsa Tivadar

költő [orvos]
* Bp., 1925-03-24
Tagság: P
[KMÍ]
Cím: 8245 Pécsely, Fő u. 102.

József Farkas

irodalomtörténész
* Balassagyarmat, 1921-08-10, † 2009-11-09
Tagság: A ; I ; P
[MIL KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
Akadémiai Díj 1969, 1987 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1975 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1981 , Az irodalomtudományok doktora 1986 , Gábor Andor-díj 1995.

Juhász Attila

újságíró, író, politikus
* Zenta (SCG), 1967-07-15
A Vajdasági Parlament képviselője 2000-től , A jeruzsálemi Szent Lázár katonai és Ispotályos Lovagrend lovagja 1999-től, Polgármesteri Ezüstlánc Díjat kapott 2003-ban.
Cím: 24400 Zenta, Branislav Nusic 8/a. 
Tel.: 381-0-63-542-595 
E-mail: juhem@pyrotherm.co.yu

Juhász Béla Pál

kritikus, irodalomtörténész
* Gyöngyöshalmaj, 1932-04-25
Tagság: A ; I
[KMIK UMIL KMÍ]
Baumgarten-díj 1949 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1985 , Csokonai-díj 1986 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1992.
Cím: 4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 17. 
Tel.: (52) 416-546

Juhász Ferenc

költő
* Bia, 1928-08-16
Tagság: A ; I ; P ; DIA ; SZIMA-ar
[MIL ÚML KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
JA-díj 1950 , Kossuth-díj 1951, 1973 , Strugai Nemzetközi Költői Estek Nagydíja 1967 , Radnóti-díj 1971 , A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1988 , A Művészeti Alap Irodalmi Nagydíja 1991 , Aranykoszorú Díj 1992 [Macedónia] , Az Év Könyve-jutalom 1993 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994 , A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal 2003 , Prima Primissima Irodalmi Díj 2004 , Táncsics-életműdíj 2005 , a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány fődíja 2007 , Magyar Örökség-díj 2008 , Babits-emlékdíj 2008 , Budapest díszpolgára 2008.

Juhász Géza

irodalomtörténész, kritikus
* Bácsfeketehegy (SCG), 1924-12-04
[KMIK]
Bronzkoszorús Köztársasági Érdemrend 1985 [Belgrád] , A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1989 , A Jugoszláv Könyvkiadók és Könyvterjesztők Diplomája , a Horvátországi Magyarok Szövetsége díszoklevele 1997.
Cím: 24323 Feketics, Népront u. 36

Juhász Géza

irodalomtörténész, kritikus
* Bácsfeketehegy (SCG), 1924-12-04
[KMIK]
Bronzkoszorús Köztársasági Érdemrend 1985 [Belgrád] , A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1989 , A Jugoszláv Könyvkiadók és Könyvterjesztők Diplomája , a Horvátországi Magyarok Szövetsége díszoklevele 1997.
Cím: 24323 Feketics, Népront u. 36

Juhász István

író
* Halmi (R), 1946-05-06
Tagság: A ; I ; Sz
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KKHK KMÍ]
A veszprémi Petőfi Színház Ösztöndíja 1987/88 , Eötvös-ösztöndíj 1988.

Juhász József

író, szerkesztő
* Szentistván, 1920-05-27
[Borbándi]
Cím: 7420-1110 Bathurst Street, Thornhill, Ont., L4J 6X4, Kanada 
Tel.: (001)-(416) 889-5281

Juhász Katalin

költő, szerkesztő
* Rimaszombat (SK), 1969-11-25
[CSSZKK SZMKK2001]
Madách-nívódíj 2001.
Cím: 97901 Szlovákia, Rimavská Sobota, Sídl. Rimava 11/43. 
Tel.: (00421)-(905) 394-359

Juhász Katalin

műfordító
* Bp., 1951-12-21
Tagság: I.Sz.
Cím: 1124 Bp., Thomán István u. 9/B I. 5. 
Tel.: 200-4897

Juhász László

író
* Kaposvár, 1933-06-06

Juhász László Albert

irodalomtörténész
* Bp., 1929-09-27

Juhász Miklós

író
Cím: 2840 Oroszlány, Takács út 2.

Juhász Péter

irodalomtörténész, műfordító
* Komádi, 1930-10-20
Tagság: A; I
[KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Cirill és Metód Díj, Bolgár Kormánykitüntetés 1969, 1975.

Juhász R. József

költő, performer
* Párkány (SK), 1963-07-18
[KKKP CSSZKK SZMKK2001]
Cím: 94080 Szlovákia, Nové Zámky, Jazdecká 20. 
Tel.: (00421)-(35) 641-5174

Jung Károly

költő, műfordító, író [néprajzkutató]
* Gombos (SCG), 1944-06-26
Tagság: I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Neven-díj 1965 , Bazsalikom-díj 1987 , Híd-díj 1991 , A Magyar Néprajzi Társaság Ortutay-díja 1993.
Cím: Magyar Tanszék, Stevana Musica 24, 21000 Novi Sad, Szerbia-Montenegró

K. Kabai Lóránt

író, költő, kritikus, szerkesztő, performer, vizuális művész
* Miskolc, 1977-03-23
Tagság: J. SzT.
Cím: 3562 Onga, Bethlen G. u. 13. 
Tel.: 0620-375-8895 
E-mail: kkloor@gmail.com

Kabai Zoltán

költő, performer
* Szikszó, 1970-01-15
Tagság: J. FISZ
Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 8. VIII. 1. 
Tel.: (46) 428-383, 0620-461-4574 
E-mail: kabaizoltan@freemail.hu

Kabay Barna

író, rendező
* Bp., 1948-08-15
Adolf Grimme-díj 1978, SZOT-díj 1980.

Kabdebó Lóránt

irodalomtörténész
* Bp., 1936-08-09
Tagság: A ; I ; P
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Miskolc Város Irodalmi Díja 1969 , A Szocialista Kultúráért 1975, 1985 , A Mikes Kelemen Kör Emlékérme 1983 [Hollandia] , Miskolc Városért 1986 , Szabó Lőrinc-díj 1989 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1990 , Az irodalomtudományok doktora 1990 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1998 , Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 1998 , Herman Ottó-díj 1998 , Pro urbe Miskolc 2006 , Toldy-emlékérem 2008.
Cím: 1146 Bp., Dózsa György út 19.; 
3527 Miskolc, Széchenyi u. 117. 
Tel.: 321-4242, (46) 343-269; 0630-977-3250 
E-mail: bolkab@gold.uni-miskolc.hu
kabdebolorant@gmail.com 

Kabdebó Tamás

író, műfordító, költő
* Bp., 1934-02-05
Tagság: I.
[KMIK Borbándi KK1992 KK1994 KK1996 KK2000]
Esti Budapest 1952 , Londoni Lord Major-ösztöndíj 1961 , A Londoni Egyetem kutatói ösztöndíja 1964 , Ford-ösztöndíj 1971 , International Poetry Award 1971 [New York] , Ottio 1974 , A Rákóczi Emlékpályázat díja 1984 [Kanada] , Argentin Esszédíj 1992 , Pro Patria-díj 1992 , Regény Nívódíj Debrecen 1994 , A Füst Milán Fordítói Alapítvány nagydíja 1997 , A Duna TV különdíja 1998 , Arany János-díj 2000 , Nagy Imre-emlékplakett 2000 , JA-díj 2001 , Pro Cultura Hungarica 2004 , MTA köztestületi tagság 2007 , Ireland Literature Exhcarge Grant 2007.
Cím: 92 Aylmer Rd, Newcastle, Co. Dublin, Ireland 
Tel.: (00353) (1) 458-7100 
E-mail: annakave2007vhotmail.com

Kada Júlia

műfordító, kritikus
* Bp., 1939-12-24
Tagság: A. ; I. ; P. ; SzT.
[KK1998 KK2000 UMIL]
A Szocialista Kultúráért 1982 , JA-díj 2009.
Cím: Nagyvilág, 1146 Bp., Hermina út 57–59. 
Tel.: 363-0621 
E-mail: kada@t-online.hu

Kádár Péter

műfordító, költő
* Bp., 1933

Käfer István

irodalomtörténész, műfordító
* Bp., 1935-06-03
Tagság: I
[UMIL KK2000]
Comenius Emlékérem 1992 , Björnson-díj 1993 , Fraknói Vilmos-díj 2003 , Szent Gorazd-díj 2005.
Cím: 1085 Bp., Somogyi B. u. 20. 
Tel.: 313-9559 
E-mail: kafer@ppke.btk.hu

Kaiser László

író, költő, szerkesztő
* Bp., 1953-05-25
Tagság: I ; BDT
[KMI KK 1998 KK 2000]
Eötvös József-ösztöndíj 1991 , Józsa Péter kutatói ösztöndíj 1999 , A Salvatore Quasimodo költőverseny elismerő oklevele 2003, 2005 , MÚK Lant és Toll-díj 2004 , Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 2006 , Brianza-díj 2006 , Petőfi-díj 2006.
Cím: 1137 Bp., Radnóti u. 11. 
Tel.: 340-0859; (20)585-8212 
E-mail: kaiser@hungarovox.hu

Kajtár Mária

műfordító, szerkesztő
* Bp., 1943-02-15
Tagság: P
[KK1998 UMIL KK2000]
Cím: Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt., 1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 15/a. 
Tel.: 332-6846

Kalapáti Ferenc

író, költő, kritikus, esszéista
* Zenta (SCG), 1959-09-29
Tagság: I
[KMIK]
Sinkó Ervin-díj 1985 , MZs-ösztöndíj 1992 , Magyar Lajos-díj 1998.
Cím: 1053 Bp., Ferenciek tere 7–8. III/6. 
Tel.: 0630-4100-120

Kalapis Rókus

író, publicista
* Újvidék (SCG), 1958-05-16
A Majtényi Mihály novellapályázat második díja 1984.
Cím: 41000 Zagreb, Siget 22 f/III. Horvátország 
Tel.: (00385)-(1) 650-515

Kalapis Zoltán

író, művelődéstörténész
* Laboulaye (Argentína), 1928-04-28
Tagság: I
[KMIK]
Híd-díj 1992, A Magyar Újságírók Országos Szövetségének életműdíja 1996, Szenteleki Kornél Irodalmi Díj 1998, Pro Cultura Hungarica 1998.

Kalász Márton

költő, műfordító
* Somberek, 1934-09-08
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[MIL DKA ÚML8 KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
JA-díj 1971, 1987 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1984 , SZOT-ösztöndíj 1984 , Radnóti-díj 1985 , IBBY-díj 1987 , IRAT-nívódíj 1991 , A Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994 , Weöres Sándor-díj 1995 , Artisjus Irodalmi Díj 1996 , Arany János irodalmi ösztöndíj 1997 , Arany János-díj 2001 , Szépirodalmi Figyelő-díj 2008.
Cím: 1112 Bp., Cirmos u. 1.

Kalavszky Zsófia

irodalomtörténész, kritikus
Tagság: J.
Cím: 1051 Zrínyi u. 9. III. 26. 
Tel.: 0630-369-8724 
E-mail: zskalavszky@hotmail.com

Káli István

író, szerkesztő
* Marosvásárhely, Maros-Torda m. (R), 1947-05-10
[ROMIL]
A Román Írószövetség Debüt-díja 1979.

Káli Király István

író, szerkesztő
* Marosvásárhely, Maros-Torda m. (R), 1947-05-10
[ROMIL, ROMKK2000]
A Román Írószövetség Debüt-díja 1979.
Cím: 4300 Románia, Tîrgu Mureş, Str: Cosminului nr. 10.

Kállai István

író, dramaturg
* Bp., 1929-05-07
Tagság: A
[KK1992 KK1994 KK2000 UMIL]
JA-díj 1959 , A Szocialista Kultúráért 1982.
Cím: 1035 Bp., Vörösvári út 1.

Kállai R. Gábor

író, publicista
* Bp., 1953-11-06
E-mail: kaergegt@chello.hu

Kálloy Molnár Péter

költő, színész, rendező
* Mezőcsát, 1970-06-06
Souvenir-díj 1996 , Don Quijote-díj 2000.
Cím: 1077 Bp., Rottenbiller u. 38. 
Tel.: 352-4377, 0630-263-1142

Kálmán C. György

kritikus, irodalomtörténész, publicista
* Bp., 1954-04-22
Kanyó Zoltán Emlékdíj 1989; MZs-ösztöndíj 1989 , Az Akadémiai Kiadó Nívódíja 1991 , Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997–2001 , Soros-ösztöndíj 1998 , Alföld-díj 2000 , A Szépírók Társaságának Díja 2003.
Cím: MTA Irodalomtudományi Intézet 1118 Bp., Ménesi út 11-13. 
Tel.: (1)279-2760

Kalmár Melinda

irodalmár, történész
* Salgótarján, 1959-10-31
Tel.: 240-1253 
E-mail: bek11339@helka.iif.hu

Kálnay Adél

író
* Ózd, 1952-02-05
Tagság: I ; A
[KK1998 KK2000]
NKA-ösztöndíj 1994 , Fekete István Emlékpályázat 1. díj 1995 , Westel novellapályázat – legjobb 13 novella 1995 , Quasimodo-emlékverseny – legjobb 12 vers 1995 , Az MSZSZ IRKA Iroda irodalmi alkotói ösztöndíja 1997 , Greve-díj 1999 , Millennium Pályázat Arany Oklevél 2000 , Az Arany János Alapítvány Év Könyve-díja 2000 , JA-díj 2003 , Salvatore Quasimodo Költőverseny elismerő oklevél 2008 , Teleki Blanka-díj 2008 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
Cím: 2400 Dunaújváros, Erkel kert 16. IV/1. 
Tel.: (25) 405-320

Kamarás István

író, irodalomszociológus, szociográfus
* Munkács (U), 1941-03-20
Tagság: SzT
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
SZOT-díj 1976 , Szinnyei József-díj 1993 , IBBY-díj 1999 , PhD 1997 , Doktori habilitáció 2000 , Szabó Zoltán-díj 2003 , Akadémiai doktor 2008 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötete: Vallásosság, habitus, ízlés ( Loisir Kiadó, Bp. )
Cím: 1119 Bp., Etele út 21. III/10. 
Tel.: 203-3233, 06-30-9612-367 
E-mail: kamarasi@upcmail.hu

Kamocsay Ildikó

író, műfordító
* Bp., 1945-05-19
Tagság: A
[KMIK UMIL]
Wessely László-díj 1998.

Kanizsa József

költő, író
* Zajk, 1942-08-27
Tagság: Sz ; BDT ; SZSZBKIK ; Irodalmi Társaságok Szövetsége Kultúra Lovagrend ; Krúdy Gyula Irodalmi Kör
[SZ BDT SZSZBKIK]
A Szocialista Kultúráért 1986 , Krúdy-emlékérem 1989 , Művészetbarát 15 éves bronzplakett 1995 , A Zrínyi Diákköztársaság Érdemérme 1998 , A Magyar Kultúra Lovagja 2002 , Krúdy-ezüstemlékérem 2002 , Krúdy Emlékplakett 2007 , Kőbánya díszpolgára 2009.
2009-ben megjelent kötete: Két kavics (válogatott versek, 2009) 
Cím: 1108 Bp., Bányató u. 12. 
Tel.: 264-9793 
E-mail: kanizsa@dpg.hu

Kantár Csaba

költő, performer
* Szimő (SK), 1978-11-02, † 2003-01-15
[SZMKK2001]

Kántás Balázs

költő, műfordító
* 1987-09-07
Tagság: J ; MEGY
A Napkút Kiadó és a Cédrus Művészeti Alapítvány pályázatának díja 2008 , Accordia Kiadó szépirodalmi pályázatának nívódíja 2008 , Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás-pályázatának küldöndíja 2008.
2009-ben megjelent kötetei: Éntelen ének ( Egoless Songs ) – versek magyarul és angolul, Búvópatak Kiadó és Nyelvrács – Paul Celan versfordítások, Napkút Kiadó.
Cím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 9. 
Tel.: 0670-568-4412, 06-1/321-0760 
E-mail: aelteb@freemail.hu

Kántor Erzsébet

műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1938-02-10
[ROMIL]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Croitorilor Nr. 15. 
Tel.: (0040-(264) 132-171

Kántor István

író, költő
* Bp., 1949

Kántor Lajos

irodalomtörténész, író, szerkesztő
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1937-08-07
Tagság: I
[ROMIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1971, 1981 , A Román Tudományos Akadémia Díja 1975 , Pulitzer-emlékdíj 1992 , Magyar Lajos-díj 1992 , Madách-díj 1995 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1997 , Aranytoll 1997 , JA-díj 1998 , Széchenyi-díj 2004 , Kisebbségekért Díj 2008.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Croitorilor Nr. 15. 
Tel.: (0040)-(264) 132-171 
E-mail: korunk@korunk.org

Kántor Pál

író, szerkesztő
* Tiszakarád, 1937-08-12

Kántor Péter

költő, műfordító
* Bp., 1949-11-05
Tagság: SzT ; MEGY
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
MZs-ösztöndíj 1980 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1980, 1985 , Wessely László-díj 1990 , Déry Tibor-jutalom 1991 , Füst Milán-jutalom 1992 , JA-díj 1994 , Soros-ösztöndíj , Fulbright ösztöndíj , A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 2007 , Palládium díj 2009
2009-ben megjelent kötetei: Megtanulni élni – válogatott versek ( Magvető Kiadó ) és Puskin: A kapitány lánya ( Európa )
Cím: 1055 Bp., Stollár Béla u. 3/a. 
Tel.: 332-0828, 06-30-561-2711 
E-mail: peterkantor1@gmail.com

Kántor Zsolt

költő
* Debrecen, 1958-09-20
Tagság: SzT.
[KK1994 KK1998 KK2000]
Békés megye Művészeti Ösztöndíja 1988 , JAK-ösztöndíj 1989.
Cím: 5540 Szarvas, Béke köz 3. 
Tel.: (66) 311-443 
E-mail: zkantor@szpa.hu

Kántor Zsuzsa

író
* Bp., 1916-03-17
Tagság: A ; I ; Sz
[MIL KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1998 K2000]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1976 , arany fokozata 1986 , Ifjúsági Díj 1978 , Díj a Gyermekév Alkalmából 1979 , JA-díj 1979.
Cím: 1055 Bp., Balassi Bálint u. 9–11. 
Tel.: 311-2331

Kányádi Sándor

író, költő, műfordító
* Nagygalambfalva, Hargita m. (R), 1929-05-10
Tagság: I ; DIA
[MIL AKL ROMIL KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 KKACS UMIL]
Utunk-díj 1968 , A Román Írószövetség Díja 1971, 1978 , Déry Tibor-jutalom 1986 , Az Év Könyve-jutalom 1989 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1989 , A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1989 , MSZOSZ-díj 1990 , Zichy Jenő-díj 1992 , Fitz József-díj 1992 , Kossuthdíj 1993 , Magyar Művészeti Díj 1993 , Herder-díj 1994 , Látó-nívódíj 1995 , Kölcsey emlékérem 1997 , Magyar Örökség-díj 1998 , EMIA Életmű-díj 2004 , Maecenas-díj 2004 , Hazám-díj 2005 , a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje 2009.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Horea Nr. 48. 
Tel.: (0040)-(264) 130-178

Kapecz Zsuzsa

költő, kritikus
* Bp., 1956-11-19
Tagság: A ; I
[JAKL UMIL KK2000]
Móricz-ösztöndíj 1980 , a Móra Kiadó nívódíja , MRT nívódíj 1981 , Nagy Lajos-díj 1985 , a Holmi c. folyóirat díja 1991 , a József Attila Színház drámaírói ösztöndíja 1993 , a kiadók könyvheti díja 1994 , Pro Helvetia ösztöndíj 1996 , a Holmi novellapályázatának díja 1997 , NKA ösztöndíj 2007 , Bertha Bulcsu-Emlékdíj 2008.

Kappanyos András

irodalomtörténész
* Bp., 1962-10-10
Oxfordi ösztöndíj 1995/96 , Bolyai-ösztöndíj 1998.
Cím: MTA Irodalomtud. Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. 
Tel.: 466-7271 
E-mail: kappa@tina.iti.mta.hu

Karácsondi Imre

költő, író
* Pécel, 1954-05-25
Tagság: Sz
[JAKL KMIK UMIL KK2000]
Cím: 3281 Karácsond, Nagy Imre u. 7. 
Tel.: (37) 322-435

Karácsonyi Zsolt

költő
* Arad, Arad m. (R), 1977-04-27
A Román Írószövetség Debüt díja 2001.
E-mail: csonyi@yahoo.com

Karádi Éva

szerkesztő, eszmetörténész.
* Bp., 1946-06-07
Tagság: SzT.
A filozófiai tudomány kandidátusa 1984.
E-mail: e.karadi@chello.hu

Karafiáth Judit

irodalomtörténész
* Bp., 1943-03-22
Az irodalomtudományok kandidátusa 1994.
Cím: MTA Irodalomtud. Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11-13. 
Tel.: 466-7271 
E-mail: jkarafiath@ludens.elte.hu

Karafiáth Orsolya

költő
* Bp., 1976-09-19
A Mozgó Világ nívódíja 1998 , MZs-ösztöndíj 2000 , A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje 2005.
Cím: 2132 Göd, István út 50. 
Tel.: 06-30-500-2193 
E-mail: karafiath@ludwigmuseum.hu, orsolyakarafiath@gmail.com

Karátson Endre

író, kritikus, irodalomtörténész
* Bp., 1933-09-28
Tagság: I
[KMIK Borbándi KK1992 KK1994 MEIL KK1998 UMIL]
A Mikes Kelemen Kör (Hollandia) “Magyar Irodalmi Figyelő” díja 1998 , Füst Milán-díj 1999 , Márai Sándor-díj 2005 , Szépíró Díj 2008.
Cím: 10, Avenue Junot, 75018 Paris, Franciaország 
E-mail: andre.karatson@wanadoo.fr

Karátson Gábor

író
* Bp., 1935-05-21
Tagság: I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
Szép Könyv-díj , MTA-Soros-ösztöndíj 1987/88 , A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1995 , Nagy Imreemlékplakett 1995 , JA-díj 2005 , Kossuth-díj 2006.
Cím: 1052 Bp., Deák Ferenc tér 3. 
Tel.: 333-6079 
Honlap: jiking.hu

Karcsai Kulcsár István

író, kritikus, színház- és filmtörténész
* Bp., 1925-05-20, † 2009-02-25
Tagság: A ; I
[MIL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A Szocialista Kultúráért 1979 , A Munka Érdemrend bronz fokozata 1987.

Kardos András

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1953-09-03
Tagság: A.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1998, KK2000]

Károly György

költő, szerkesztő
* Bp., 1953-08-31
[KK2000]
Cím: Szigetszentmiklós 
Tel.: (29) 307-875

Károlyi Amy

költő, műfordító
* Bp., 1909-07-24, † 2003-05-29
Tagság: A; I; P
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1979, JA-díj 1981, A Munka Érdemrend arany fokozata 1984, A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1989, Az Év Könyve-jutalom 1990, A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994, Arany János-díj 1996, A Salvatore Quasimodo költői verseny különdíja és életműdíja 1997.

Károlyi Csaba

kritikus, esszéista
* Debrecen, 1962-02-23
Tagság: I ; J
[KK1998 KK2000]
Művészeti Alap kritikusi ösztöndíj 1987 , Soros-ösztöndíj 1989 , MZsösztöndíj 1994 , bölcsészdoktor 1994.
Cím: 1094 Bp., Bokréta u. 20. 
Tel.: 218-0236 
E-mail: karolyicsaba@hotmail.com

Kárpáti Kamil

költő, író
* Pesterzsébet, 1929-05-04
Tagság: A ; I
[KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
A Szocialista Kultúráért 1963 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1990 , JA-díj [Cleveland] 1990 , Bölöni-díj 1990 , JAdíj 1992 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1992 , a XX. kerület díszpolgára 2001.
Cím: 1201 Bp., Attila u. 8. 
Tel.: 327-8017 (Gaál Imre Galéria), 327-8630 (Stádium szerk.)

Kárpáti Péter

drámaíró
* Bp., 1961-04-05
Tagság: A
[KK1994 KK1996 KK1998 KK2000]
MZs-ösztöndíj 1996 , A Déry Tibor Alapítvány díja 1997 , Örkény István-ösztöndíj 1998 , Madách Imre-díj 1998. , A Színházi Dramaturgok Céhe Díja 1999 , JA-díj 2006.
Cím: 1028 Bp., Kő u. 33.

Kárpáti, Paul

 műfordító, szerkesztő, hungarológus
* Györköny, 1933-03-20

Karsai János

író
* Bp., 1961-03-09
Tagság: J

Kartal Zsuzsa

költő, műfordító, esszéista, publicista
* Bp., 1947-02-05
Tagság: I ; A
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
A Lapkiadó Vállalat Nívódíja 1980 , Soros-ösztöndíj 1992.
Cím: 1081 Bp., Népszínház u. 40. II/6. 
Tel.: 333-2100

Kaslik Péter

író, kritikus
* Bóka (SCG), 1939-09-08
[Borbándi]
Cím: 113 Waniska Ave. Toronto, Ont. M8Y IR5, Kanada

Kassai György

nyelvész, műfordító
* Bp., 1922-12-21
[MEIL Borbándi]
A francia Société de Gens de Lettres és a Magyar PEN Klub Díja 1991, Füst Milán-jutalom 1991.

Kassay Miklós

író, szerkesztő
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1936-10-26
[ROMIL, ROMKK2000, UMIL]
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Cantemir Nr. 11. 
Tel.: (0040) (264) 540-669

Kasza Marton Lajos

író
* Salgótarján, 1939-04-21
Az Árpád Akadémia Ezüst Díszoklevele [Cleveland] , Árpád-aranyérem 1998.
Cím: 1001 Main St. W, Hamilton, ON, Canada M9P1A8 
Tel.: (001)-(905) 525-7229 
E-mail: futoinda@rogers.com

Kászonyi Ágota

műfordító
* Szombathely, 1942-03-04
Tagság: A
[KK2000]
Cím: 1095 Bp., Mester u. 70. I. 5. 
Tel.: 215-2136

Kátay Zoltán

költő
* 1918

Katona Ádám

irodalom- és művelődéstörténész
* Dicsőszentmárton, Maros m. (R), 1935-10-12
[ROMIL]
Cím: 4150 Románia, Odorheiu Secuiesc, Str. Tomcsa Sándor Nr. 9., jud. Harghita

Katona Ferenc

műfordító
* Bp., 1932-07-27
Tagság: P

Katona Gergely

irodalomtörténész
* 1972
Tagság: J.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 31. 
Tel.: (26) 343-236 
E-mail: katonagergely@freemail.hu

Katona Judit

költő
* Makó, 1942-07-25
Tagság: I ; Sz
[KMIK UMIL]
Szeged város alkotói díja 1999 , Kölcsey-díj 2002.
Cím: 6721 Szeged, Szűcs u. 17.

Katona Szabó István

író, drámaíró, műfordító, esszéista, szociográfiai író
* Kézdivásárhely, Kovászna m. (R), 1922-11-10
Tagság: I
[MIL ROMIL KMIK KKACS KK2000 UMIL]
NÉKOSZ-emlékérem 1976 , Munkaérem 1981 [Románia] , A Lakitelek Alapítvány helytörténeti pályázatának első díja 1993.
Cím: 2100 Gödöllő, Palotakert sétány 11. VIII/2. 
Tel.: (28) 417-529 
E-mail: katonaszabo@gmail.com

Katona Tamás

műfordító, történész, szerkesztő
* Bp., 1932-02-02
Tagság: I ; A
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
A Szocialista Kultúráért , Kiváló Társadalmi Munkás 1986 , Dercsényi Dezső-díj 1993 , Szent Gellért-díj 1997.
Cím: 1014 Bp., Fortuna u. 13. 
Tel.: 201-1365 
E-mail: fortunau13@hotmail.com

Kecskeméti Gábor

irodalomtörténész
* Szolnok, 1965-11-30
Széchenyi-ösztöndíj 2000.
Cím: MTA Irodalomtud. Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13.

Kékesi Kun Árpád

esszéista, színháztörténész
* Szolnok, 1972-06-28
[KK2000]
Soros-ösztöndíj 1999 , Magyary-ösztöndíj 1999 , Bolyai-ösztöndíj 2002 , Eötvös-ösztöndíj 2006.
Cím: 1139 Gömb u. 29. I. lph. IV. 2 
Tel.: 356-2213, 0630-921-016 
E-mail: kekesi@almos.vein.hu

Kékesi Zoltán

* Bp., 1976-10-10
Tagság: J. ; FISZ.
Erasmus-ösztöndíj Kölnben 2000 , Aktion-ösztöndíj Bécsben 2002.
Cím: 1118 Mányoki u. 20. 
Tel.: 0630-393-8487 
E-mail: kekesiz@hotmail.com, zkekesi@freemail.hu

Kelecsényi László

író, irodalomtörténész
* Bp., 1947-03-06
Tagság: I ; A ; SzT ; MAOE ; MÚOSZ
Bölcsészdoktor 1978 , Soros-ösztöndíj 1998-1999.
2009-ben megjelent kötetei: Csáth és a homokember (Noran Libro) és Ólomévek (regény – www.fapadoskonyv.hu)
E-mail: kiro47@freemail.hu; csenyi47@freemail.hu 
Tel.: 06-20-555-2462

Kelemen Erzsébet

író, költő, drámaíró
* Edelény, 1964-06-30
[KMÍ]
A „Segítő Mária” Alapítvány irodalmi díja, 1996 , A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség irodalmi pályázatának Vezérkari Főnöki Díja, 2007. , 
Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 68. II/2. 
Tel.: 06-30-9033-295. 
E-mail: kelemen.e@freemail.hu

Kelemen Hunor

író, szerkesztő
Tagság: J.
Cím: Kolozsvári Rádió, Magyar Adások Főszerkesztősége 
3400 Románia, Cluj-Napoca, Donát str. 160.

Kelemen Lajos

költő, kritikus, író, szerkesztő
* Büssü, 1954-01-30
Tagság: I ; A
[JAKL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
MZs-ösztöndíj 1983 , Hidas Antal-díj 1983 , MTA-Soros-ösztöndíj 1984 , Podmaniczky-díj 1989 , Radnóti-díj 1994.
Cím: 7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 6. ép. 2. lph. III/2. 
E-mail: bdirmuvt@somogy.eunet.hu

Kelemen Sándor

író, szerkesztő, újságíró
* Bp., 1927-10-27
Tagság: A
[KKMGY KMIK UMIL]
Cím: 1142 Bp., Csáktornya park 6. IV. 29. 
Tel.: 0630-275-4939

Kelényi Béla

költő, tibetológus.
* Bp., 1953-08-24
Tagság: I
[KMIK KK1992 KK1994 KK2000 UMIL]
Kassák-díj 1994.
Cím: 1115 Bp., Thallóczy u. 26. 
Tel.: 365-1279

Kellei György

író, újságíró, kritikus
* Zamárdi, 1947-05-05
Cím: 8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 7/b. 
Tel.: (88) 579-426 
E-mail: kellei.gyorgy@naplo.plt.hu

Kemenczky Judit

költő, műfordító
* Bp., 1948-08-09
Tagság: A. ; J.
[[KMIK, KK1992, KK1994, KK1998 KK2000, UMIL]]
Az Év Könyve-jutalom 1994; Füst Milán-díj 1996; Déry Tibor-jutalom 1998.
Cím: 1033 Bp., Fő tér 2.

Kemenes Géfin László

költő, műfordító, esszéíró, kritikus
* Szombathely, 1937-10-16
[Borbándi Miska KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Csokonai-díj 1994, Az Év Könyvedíj 1999, JA-díj 2001.

Kemenes Inez

költő, műfordító
* Bp., 1937-06-22
Tagság: A

Kemény István

költő, író
* Bp., 1961-10-28
Tagság: SzT. ; Sz. ; A. ; tiszteletbeli J.
[JAKL KMIK KK1992 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
A Kilencek Díja 1985 , A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1988 , KISZ-díj 1988 , MZs-ösztöndíj 1989 , A Jövő Irodalmáért-jutalom 1989 , A Holnap Kiadó Nívódíja 1990 , Soros-ösztöndíj 1994 , Hidas Antal-díj 1994 , Graves-díj 1995 , A Déry Tibor Alapítvány díja 1997 , JA-díj 1997 , Zelk Zoltán-díj 2001 , A Szépírók Társaságának Irodalmi Díja 2003 , JAK-díj 2004 , Székely Bicska-rend 2006 , Palládium-díj 2007 , Babérkoszorú 2007.
Cím: 1136 Bp., Raoul Wallenberg u. 4. 
Tel.: 320-5310 
E-mail: szirmaya@baratok.hu

Kemény Katalin

író
* Torda, Torda-Aranyos m. (R), 1909-08-31
[UMIL]

Kemény Tamás

költő
* Bp., 1938-09-17
[KK1998 KK2000]
Cím: Universitá di Pavia, via Strada Nuova 65, 27100 Pavia, Italia. 
E-mail: kemeny@libero.it

Kemsei István

költő
* Kaposvár, 1944-08-01
Tagság: A ; I
[KMIK KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
SZOT-ösztöndíj 1980 , Gábor Andordíj 1992 , JA-díj 2002 , az Év Könyve Díj 2003.
Cím: 1142 Bp., Csáktornya u. 13. 
Tel.: 251-3818

Kende Péter

szakíró, szerkesztő [politológus, szociológus]
* Bp., 1927-12-26
[MEIL Borbándi KK1992 KK1994]
Márton Áron-emlékérem 1989 , Nagy Imre-emlékérem 1991 , 1993-tól az MTA külső tagja , Aranytoll 2000 , Bibó-díj 2002 , Nagy Imre-érdemrend 2005 , Budapest díszpolgára 2007.
Cím: Centre National de la Recherche Scientifique, 54, Boulevard Raspail, 75279 Paris, Cedex 06, Franciaország 
Cím2: 1956-os Intézet, 1410. Bp., Pf. 218. 
E-mail: ken11332@helka.iif.hu 

Kenedi János

író, kritikus
* Bp., 1947-07-12
Tagság: A ; Sz
[KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Bibó István-díj 1982 [Boston, USA] , Pulitzer-emlékdíj 1991 , Tolerancia-díj 1999 , Soros-ösztöndíj 2000.
Cím: 1112 Bp., Villányi út 45. 
Tel.: 366-0475

Kenessei András

író, művészettörténész
* Bp., 1942-01-12
[KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
Cím: Portéka Pjt., 1053 Bp., Kúria u. 4. 
Tel.: 337-1075

Kenéz Ferenc

költő, író
* Nagyszalonta, Bihar m. (R), 1944-03-24
Tagság: A ; I
[KMIK KKACS UMIL]
A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1972 , Vrije Universiteit ösztöndíja 1978/79 [Hollandia] , A Román Írószövetség Költészeti Díja 1981 , Gyermek Irodalmi Díj 1983 [Románia].
Cím: 1082 Bp., Üllői út 68. 
Tel.: 303-3574

Kenyeres Zoltán

irodalomtörténész
* Bp., 1939-01-17
Tagság: A ; I
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
JA-díj 1978 , Az irodalomtudományok doktora 1986 , Komlós Aladár-díj 1995.
Cím: 1124 Bp., Nagysalló u. 7.

Képes Gábor

költő
* Bp., 1980-06-08
Tagság: J. ; FISZ.
Cím: 1114 Bartók Béla út 3. III. 13. 
Tel.: 386-8147, 0620-328-2728 
E-mail: kepesg@mail.datanet.hu

Kercsó Attila

költő, író
* Gyergyószentmiklós, Hargita m. (R), 1939-03-20
[ROMIL ROMKK2000]
Cím: 4200 Románia, Gheorgheni, Bulv. Lacul Rosu Nr. 80. 
Tel.: (0040)-(266) 161-148

Kerék Imre

költő, műfordító, kritikus
* Háromfa, 1942-06-29
Tagság: I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1978 , Győr-Sopron megyei Tanács Művészeti Díja 1978, 1984 , A Szocialista Kultúráért 1979 , Radnóti-ösztöndíj 1986 , MTA-Soros-ösztöndíj 1989/90 , A Radnóti Biennálé Költészeti Díja 1990 , Kormos Istvándíj 1995 , A Mozgó Világ lírai nívódíja 1995 , Az Év Könyve-díj 1997 , Arany János-díj 1998 , Az Év Embere-cím (USA) 1998 , JA-díj 2003 , Háromfa Község Díszpolgára 2003.
Cím: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 16. 
Tel.: (99) 313-334

Kerekes Sándor

költő
* Bp., 1950-07-18
Tagság: I
[JAKL]

Kerékgyártó György

író, újságíró
* Bp., 1970-10-21
Tagság: FISZ
[KK2000]
Cím: 1083 Bp., Práter utca 33. IV/18. 
Tel.: (20)398-2698 
E-mail: szpoj@freemail.hu

Kerékgyártó István

* Kaposváron, Somogy megye, 1953-08-27
Tagság: SzT.
2009-ben megjelent kötete: Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete ( Kalligram ).
Cím: 1121 Bp., Mártonhegyi u. 13/B 
Tel.: 30-203-4654 
E-mail.: kerekgyartoi@mail.datanet.hu 

Kerényi Ferenc

színháztörténész, irodalomtörténész
* Bp., 1944-03-07
Tagság: P
[MIL MTAA KK1992 KK1998 KK2000]
MZS-díj 1987 , A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1990 , Fitz-díj 1999.
Cím: MTA Irodalomtud. Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. 
Tel.: 466-4819

Kerényi Magda

irodalomtörténész
* Győr, 1914-05-27
[Borbándi]

Keresztes Ágnes

költő
* Bp., 1937-01-24
Tagság: I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL]

Keresztesi József

kritikus, költő
* Eger, 1970-01-18
Tagság: J. ; SzT.
Cím: 7625 Pécs, Mandula u. 13. 
Tel.: (72) 212-405, mh: (72) 310-673 
E-mail:paternoster@freemail.hu, jozsef.keresztesi@gmail.com

Keresztury Tibor

irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
* Debrecen, 1962-11-07
Tagság: SzT. ; J.
[KMIK KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
MZs-ösztöndíj , Soros-ösztöndíj 1992 , NKAösztöndíj 1995 , Greve-díj 1996 , Pro Literatura 2000 , Déry Tibor-díj 2004 , JA-díj 2006 , Európai Üstökös-díj 2008.
Cím: 4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 28. 
Tel.: (52) 349-563, 0630-549-0758 
E-mail: t.keresztury@uki-s.de

Kereszty András

író, újságíró, kiadó
* Bp., 1942-09-21
Táncsics-díj 1992.
Cím: Greger-Delacroix Kiadó, 1066 Bp., Teréz krt. 28. 
Tel.: 302-5148 
E-mail: greger@elender.hu

Keresztyén Balázs

művelődéstörténész
* Nagybereg (U), 1949-01-15
[UMIL]
A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 1996 , A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia elnökének elismerését kifejező oklevél 2000 , A Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma és a Hernádi Porcelángyár Manufaktúra díja 2002.
Cím: Ukrajna, Nagyszőlős, Tanító u. 15. 
Tel.: (00380)-(31) 432-3086

Kéri Piroska

szerkesztő
* Bp., 1952-02-09
Tagság: SzT.
A Magyar Történelmi Társulat különdíja 1986. 
Cím: 1122 Bp., Városmajor u. 15. 
Tel.: (1)201-7560 ,(20)358-0164. 
E-mail: piroskeri@t-online.hu 

Kertész Ákos

író
* Bp., 1932-07-18
Tagság: A ; I
[ÚML8 KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
SZOT-díj 1966 , JAdíj 1972, 1984, 1992 , A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981 , Az Év Könyve-jutalom 1990 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1991 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1992.
Cím: 1035 Bp., Szentendrei út 16. 
Tel.: 06-70-282-8688 és 213-9052 
E-mail: zofarbt@t-online.hu

Kertész Erzsébet

író
* Szolnok, 1909-09-29
Tagság: A; I
[MIL KMIK KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
A Móra Kvk. Nívódíja 1967, A Szocialista Kultúráért 1984, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1985, A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1995, JA-díj 2000.

Kertész Imre

író, műfordító
* Bp., 1929-11-09
Tagság: A ; I ; DIA
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
Füst Milán-jutalom 1983 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1985, 1986 , Forintos-díj 1986 , Artisjus Irodalmi Díj 1988 , JA-díj 1989 , Déry Tibor-jutalom 1989 , Az Év Könyve-jutalom 1990 , Az Örley Kör díja 1990 , A Soros Alapítvány Életműdíja 1992 , A Soros Alapítvány dí­ja 1995 , Brandenburgi Irodalmi Díj 1995 , A Lipcsei Könyvvásár nagydíja 1996 , Kossuth-díj 1997 , Budapest Nagydíj 1997 , Irodalmi Nobel-díj 2002 , Budapest Díszpolgára 2002 , az Év Embere 2002 , A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje [polgári tagozat] 2003 , Goethe-érem 2004 , Corine-díj 2004 , Ernst Reuter-emlékérem 2006 , Marion Samuel-díj 2007 , Grinzano-Cesare Pavese-különdíj 2008 , Jean Améry-díj 2009.
2009-ben megjelent kötete: " A megfogalmazás kalandja" ( esszék, Vigilia Kiadó ).
Cím: Magvető Könyvkiadó, 1086 Bp., Dankó u. 4-8. 
Tel.: (1)235-5020 
E-mail: magveto@lira.hu

Kertész László

író, költő
* Zalaegerszeg, 1924-09-20
Árpád Akadémia Zrínyi-díj

Kesserű Judit

irodalomtörténész
* Bp., 1942-06-26
American Hungarian Educator’s Association

Keszeli Ferenc

költő, író
* Pozsony (SK), 1947-04-14
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Szlovák Irodalmi Alap Nívódíja 1989, Táncsics Mihály-díj 2002.

Keszthelyi Rezső

költő, műfordító, szerkesztő
* Szolnok, 1933-02-05
Tagság: A ; I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
Cím: 1052 Bp., Petőfi S. u. 10. IV. 14.

Keszy András

író
* Torda, Torda-Aranyos m. (R), 1924

Kibédi Varga Áron

költő, irodalomtörténész, kritikus
* Szeged, 1930-02-04
[MEIL KMIK MTAA Borbándi KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 MTAA97 UMIL]
1981-től a Holland Királyi Akadémia t. , 1990-től az MTA külső t. , Pro Cultura Hungariae 2000.

Kicsi Sándor András

kritikus, esszéista
* Bp., 1957-05-07
Tagság: I.
Cím: 1071 Bp., Peterdy u. 34. I. 18. 
Tel.: 321-3036 
E-mail: kicsis@freemail.hu

Kiczenko Judit

irodalomtörténész
* Bp., 1945
Cím: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

Kikli Tivadar

író, drámaíró, újságírószerkesztő
* Bp., 1921-04-07
Tagság: Sz; Szegedi Írók Társasága
Nemzetközi Aleko Irodalmi Díj 1988 [Bulgária], Pro Oeconomia-emlékérem 1991, Szvistov város különdíja 1988, Artisjus Dankó-díj 2001.

Kilián István

irodalomtörténész
* Füzesabony, 1933-04-06
Egy. dr. 1971 , ir. tud. kandidátusa 1981 , ir. tud. doktora 1995 , Szabó Lőrinc díj Miskolc 2005.
Cím: Miskolci Egyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, 3515 Miskolc, Egyetemváros. 
Tel.: (46) 565-111/2120 
E-mail: kiliani@freemail.hu

Kilián László

író, szerkesztő, szociológus
* Várpalota, 1961-06-16
[Vár Ucca Műhely (veszprém) szerkesztője, a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli írócsoportjának társtitkára. A Művészetek Háza ig. h.-e.]
Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 17. 
Tel.: 30-850-8822 
E-mail: kilianlaszlo@invitel.hu, kilianl@invitel.hu.

Kincses Elemér

író, drámaíró
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1946-03-09
[KMIK]
Cím: 4300 Románia, Tirgu Mures, Piata Trandafirilor Nr. 53. Ap. 7. 
Tel.: (0040)-(265) 125-223

Kinde Annamária

költő
* Nagyvárad (R), 1956-06-10
[ROMIL, ROMKK97, ROMKK2000]

Kipke Tamás

író, újságíró
* Székesfehérvár, 1952-04-06
Táncsics-díj 1996.
Cím: Új Ember, 1053 Bp., Kossuth L. u. 1. 
Tel.: 317-3638

Király Béla

költő, esszéista
* Sóvárad, Maros m. (R), 1957-01-25
Tagság: S.
Cím: 1043 Bp., Kassai u. 5. V/31. 
Tel.: 389-4861

Király Edit

irodalomtörténész, műfordító
* Bp., 1959-03-03
Tagság: J
Franz Werfel-ösztöndíj, Bécs 1995.
Cím: 1016 Bp., Derék u. 4. 
Tel.: 375-2160

Király Farkas

költő, író, műfordító
* Kolozsvár, 1971-05-07
Tagság: I. ; FISZ. ; EMIL.
NKA szépirodalmi támogatás 2008-2009.
E-mail: kiralyfarkas@gmail.com, drpro.bt@chello.hu

Király Lajos

író, költő, műfordító
* Nagykanizsa, 1947-03-13
Tagság: Sz ; BDT ; Krúdy Gyula Irodalmi Kör ; USA "Hemingway Society"
[SZSZBKIK. WHO is WHO Magyarországon]
Helikon aranyérem 1965 , BM Országos Irodalmi pályázat I. díj 1970 , Zala megyei irodalmi pályázat I. díj 1972 , Kulturális miniszteri dicséret 1974 , Független Alkotók országos pályázata Heves megyei MESZÖV különdíja 1989 , Móra Ferenc Könyvkiadó különdíja 1990 , Krúdy bronzérem 1993 , Krúdy ezüstérem 2002 , Kláris különdíj 2003 , Magyar Kultúra Lovagja 2005 , Krúdy Emlékplakett 2007 , Kláris Nívódíj 2007 , Művészbarátok Egyesülete plakettje 2007
Cím: 1204 Bp., Ritka u. 5. I/5. 
Tel.: 284-7500 
E-mail: kiralyla@t-online.hu

Király László

költő, író, műfordító
* Sóvárad, Maros m. (R), 1943-11-19
Tagság: I
[KMIK KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
A Román Írószövetség Debüt-díja 1970 , A Kolozsvári Írói Egyesület Fordítói Díja 1975 , A Román Írószövetség Költészeti Díja 1976 , A Román Írószövetség Prózadíja 1981 , A Román Tudományos Akadémia Díja 1982 , Pezsgő-díj 1982 , a Déry Tibor Alapítvány díja 1997 , JA-díj 1997.
Cím: 400697 Románia, Cluj-Napoca, Str. Hateg Bloc Lama G/20 
Tel.: (0040) (364) 111-582.

Király Levente

költő, szerkesztő
* Szeged, 1976-11-13
Tagság: J.
Gérecz Attila-díj 2000 , NKA-ösztöndíj 2009.
Cím: 1201 Bp., Zilah u. 19. IV. 13. 
Tel.: 0670-262-9215 
E-mail: kiralevi@gmail.com

Király Zoltán

költő, műfordító
* Csap (U), 1933-11-13
Tagság: A ; I ; MÚOSZ
[KK1992 KK1994 KK1998 KK2000]
A Cirill és Metód Érdemrend arany fokozata 1976 [Bulgária] , SZOT-ösztöndíj 1977 , 1300 Éves Bulgária 1981 , Georgi Dimitrov-emlékérem 1982 , “Madarai Lovas” II. fokozat [BG] 1994 , Nagy László-emlékplakett 2000.
Cím: 1061 Bp., Andrássy út 1. 
Tel.: 317-0811 

Király Zoltán

* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1977-05-03
Tagság: FISZ
Móricz Zsigmond-ösztöndíj 2004 , Communitas Alapítvány ösztöndíja 2005 , Székely János ösztöndíj 2005.
Cím: 4006870 Románia, Cluj-Napoca, Str. Hateg Bl. Lama G/20 
Tel.: (0040) (740) 249-666 
E-mail: emiliroda@gmail.com, kiralykiraly@gmail.com

Király Zsuzsa

író, szerkesztő, műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1945-09-06
Tagság: A
[KMIK UMIL]

Kis Zoltán

 író
* Jászszentandrás, 1962-05-22
Tagság: J ; A
[KK1998 KK2000]
MZs-ösztöndíj 1988.
Cím: 1064 Bp., Izabella u. 69. 
Tel.: 311-0902

Kisantal Tamás

irodalomtörténész
* Keszthely, 1975
Tagság: J.
Cím: Pécs 7624, Jókai út 38. fszt. 3. 
Tel.: 0630-539-3132 
E-mail: plent@freemail.hu

Kisgyörgy Réka

író, kritikus
* Barót, Kovászna m. (R), 1967-11-08
Tagság: J-t
[KKACS]
A Látó novellapályázatának díja 1992 , Örkény-díj 1994.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str Pasteur 67/54 
Tel.: (0040) (264) 568-696

Kishont Ferenc

író, újságíró, filmrendező
* Bp., 1924-08-23
[Borbándi KK1992 KK1994 KK2000]
Nordau-díj 1953, Sokolov-díj 1958, Herzl-díj 1970, Jabotinsky-díj 1970, Cine del Duca-díj, The Shalom Aleichem Irodalmi Díj 1984 [Tel-Aviv], Karl Valentin-díj 1985 [München], Elnöki Kitüntetés 1988 [Tel-Aviv University], Das Goldene Schlitzohr 1988 [Mulheim], A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1999, számos díjat nyert filmjeivel is.

Kispéter András

irodalomtörténész
* Kiskundorozsma, 1925-10-14, † 2009-04-07
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[MIL MTAA KK1998 UMIL]
A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985 , Kiváló Munkáért 1986.

Kiss András

költő
* Végvár, Hargita m. (R), 1950-10-27
[KMIK]

Kiss Anna

drámaíró, költő
* Gyula, 1939-01-26
Tagság: I
[KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
JA-díj 1975, 1992 , Nívódíj 1977, 1981, 1983 , SZOT-ösztöndíj 1979 , Artisjus Irodalmi Díj 1986 , A Jövő Irodalmáért-díj 1988 , MTA-Soros-ösztöndíj 1990 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1991 , Bölöni-díj 1991 , A Déry Tibor Alapítvány díja 1993 , Esztergom és Székesfehérvár millecentenáriumi drámapályázatának első díja 1998 , A Bilsko-Biala-i Nemzetközi Bábfesztivál nagydíja 1998 , Arany János-díj 2002 , Babérkoszorú 2008.

Kiss Benedek

költő, műfordító
* Akasztó, 1943-03-19
Tagság: A ; I
[KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Radnóti-díj 1971 , MZsösztöndíj 1976 , JA-díj 1979 , Nívódíj 1980 , SZOT-ösztöndíj 1984 , MTA-Soros-ösztöndíj , Bordalverseny II. díja 1992 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994 , Horizont-díj 1997 , JA-díj 1999 , Arany János-jutalom 2003 , Balassi-emlékkard 2003 , Bethlen Gábor-díj 2009.
Cím: 1126 Bp., Királyhágó tér 1. Tel.: 355-5924

Kiss Dénes

író, költő
* Pacsa, 1936-01-01
Tagság: A ; I ; Sz ; MIE
[MIL KKMGY KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
JA-díj 1974 , Nívódíj 1977, 1979, 1985 , SZOT-díj 1982 , Magyar Lajos-díj 1986 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1988 , Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1995 , Kölcsey-díj 1995 , A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj 1999.
Cím: 1083 Bp., Baross u. 103. Tel.: 334-6332

Kiss Gy. Csaba

irodalomtörténész
* Bp., 1945-04-02
Tagság: A ; I ; P
[MTAA KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Kodály Zoltán-díj 1997.
Cím: ELTE Művelődéstörténeti Tanszék, 1088 Bp., Múzeum krt. 4/c. 
Tel.: 411-6500

Kiss Gyula

író, költő, szociográfus
* Mezőkövesd, 1917-03-06
Tagság: A; I; Sz
[MIL UMIL]
A Szocialista Kultúráért 1977, Pro Urbe Mezőkövesd 1987.

Kiss Irén

író, költő, kritikus, irodalomtörténész, műfordító, grafikus
* Bp., 1947-09-25
Tagság: I ; P ; ISSEI ; International Seminar of Literary Translators
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
MZs-ösztöndíj 1978 , SZOT-ösztöndíj 1984 , A római Antonianum Egyetem mestertanfolyama 1986/87 , A brianzai Nemzetközi Költészeti Fesztivál aranyérme 1987 , A Nemzetközi Yeats Club kitüntetéses oklevele 1987 , New School for Social Research 1988/89 [USA] , A Yeats Club Oklevele 1989 [Anglia] , A Költészeti Fesztivál aranyérme 1990 [Brianza, Olaszo.] , Az irodalomtudományok kandidátusa 1992 , Irex-ösztöndíj (USA) 1993/94.
Cím: 1118 Bp., Somlói út 60/B 
Tel.: 386-6026

Kiss János

író
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1933-02-26
[KMIK KK1994 KK1998 KK2000 KKACS UMIL]
A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1977, 1982, 1998.
Cím: 3400 Románia, Cluj-Napoca, Str. Unirii Nr. 8. Ap. 26. 
Tel.: (0040) (264) 541-197

Kiss Judit Ágnes

író, költő
* Bp., 1973-05-11
Tagság: J
Mozgó Világ nívódíj 2006 , Junior Parnasszus díj 2006 , Artisjus irodalmi díj 2007 , Móricz Zsigmond ösztöndíj 2007 , A Magyar Napló és az Írott Szó Alapítvány regénypályázatának díja 2007 , Mozgó Világ nívódíj 2007 , Déry-jutalom 2008.
2009-es kötete: " Üdvtörténeti lexikon " ( regény, Európa Kiadó )
Cím: 1074 Bp., Szövetség u. 29–31. 
E-mail: kissjuditagnes@gmail.com

Kiss Lajos

kritikus, irodalomtörténész
* Szentes, 1924-05-18
Tagság: I
[MIL UMIL]
JA-díj 1960 , A Szocialista Kultúráért 1977 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1984.
Cím: 6726 Szeged, Székely sor 21.

Kiss László

író
* 1976-07-21
Tagság: J
Bárka-díj 2004 , Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj 2007 , Tiszatáj-jutalom 2008.
Cím: 5700 Gyula, Pósteleki út 95. 
Tel.: 0670-275-9789 
E-mail: kisslacko@index.hu

Kiss Noémi

író, irodalomtörténész
* Gödöllő, 1974-01-15
Tagság: J.
DAAD-ösztöndíj 1998 , PhD 2002 , Eötvös-ösztöndíj 2002 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
Cím: 1165 Bp., Prodám u. 3/A fszt. 3. 
Tel.: 407-3598, 0630-913-4282 
E-mail: kissnoe@gmail.com

Kiss Ottó

ró, költő, szerkesztő
* Battonya, 1963-10-10
Tagság: J-t ; SzT
Év Könyve-díj 2003 , Artisjus Irodalmi Díj 2007 , József Attila-díj 2009 , NKA-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötetei: A nagypapa távcsöve és Csillagszedő Márió (Móra Kiadó, Bp.)
Cím: 5700 Gyula, Béke sgt. 74. I. 6. 
Tel.: (0670)299-9419 
E-mail: kisotto@index.hu 
Honlap: http://kissotto.blogspot.com és http://www.barkaonline.hu

Kiss Tamás

kritikus, esszéista ( orvos, jogász )
* Bp., 1957-01-04
2009-es kötete: A londoni mackó karácsonya (magánkiadás ).
Cím: 8060 Mór, Dózsa György u. 33. 
Tel.: 06-30-9015609

Klaniczay Gábor

esztéta, történész
* Budapest, 1950-07-18
Tagság: Sz
[KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Az MTA doktora 2005.
Cím: Collegium Budapest, 1014 Bp., Szentháromság u. 2. 
Tel.: (1)224-8319

Klein Vilmos

író, műfordító, esszéista
* Városlőd, 1944-10-07
Tagság: I
Magyar Napló-nagydíj 1998.

Kleinheincz Csilla

író, költő, műfordító, szerkesztő
* 1978-08-26
Tagság: Delta Műhely 
E-mail: stadium@stadiumkiado.hu

Kmeczkó Mihály

költő, író, drámaíró, kritikus, esszéista
* Buzita (SK), 1944-07-20
Tagság: I; SZMÍT
[KKKP MSZL SZMKK2001]
Népműv. Intézet Aranyplakettje 1988, A Csemadok-érem bronz fokozata 1989.

Kobály József

kutató, régész, történész szakíró, főiskolai tanár
* Ungvár (U), 1970-03-01
Váradi Sternberg János-díj 1989.
Cím: 90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1. 
Tel.: (00380) (31) 412-4343, 222-3462 
E-mail: limes@kmtf.uz.ua; www.//hhrf.org/kmtf

Kocsis Gábor

költő, író
* Szeged, 1932-02-15
[KMIK Borbándi]

Kocsis István

drámaíró, történész
* Ombod, Szatmár m. (R), 1940-05-07
Tagság: I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 KKACS UMIL]
Irodalmi Díj 1971 [Bukarest] , JA-díj 1987.
Cím: 1011 Bp., Fő u. 19. 
Tel.: 214-3968

Kocur László

irodalomkritikus
* Révkomárom (SK), 1977-06-16
[SZMKK2001]
Cím: 94501 Szlovákia, Komárno, Fazekas u. 5/17.

Kocztur Gizella

műfordító
* Bp., 1930
Tagság: P
[MTAA UMIL]
Angliában ösztöndíj 1960, 1964, 1972, 1980 , MTA-Soros-ösztöndíj, Graceland College 1987 [USA].

Kodolányi Gyula

költő, műfordító
* Bp., 1942-01-23
Tagság: I ; P
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
A Mikes Kelemen Kör Díja [Hollandia] 1981, JA-díj 2002.
Cím: 1025 Bp., Józsefhegyi út 9.

Kókay György

irodalomtörténész
* Bp., 1929-01-17
Szabó Ervin-emlékérem 1988.
Cím: MTA Irodalomtud. Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13. Tel.: 466-5938

Kollár Árpád

költő
* Zenta (SCG), 1980-07-13
FISZ 2004. évi alkotói pályázat I. díj
E-mail: kollararpad@freemail.hu

Kolozsvári Papp László

író, műfordító
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1940-03-18
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, Kortárs-díj 1991, JA-díj 1994, 1999.

Koltai Tamás

kritikus
* Bp., 1942-09-10
Tagság: A ; P
[KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
A Művelődési Minisztérium Kritikusi Nívódíja 1979 , Jászai Mari-díj 1987 , Színikritikusok Díja 1984, 1990 , Táncsics Mihály-díj 1992 , Virág F. Éva-díj 1998v.
Cím: Színház, 1126 Bp., Németvölgyi út 6. 
Tel.: (1)214-3770.

Kolumbán Miklós

költő, műfordító
* Bp., 1937-06-17, † Sommerville, 2003-08-13
Tagság: I
[Borbándi MEIL KK2000]
New Jersey Állam Költői Díja 1985, 1996, Master’s Degree, Pennsylvanian State University 1996.

Komáromi Gabriella

kritikus, irodalomtörténész
* Szentgotthárd, 1941-10-01
Tagság: I
[KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
Collegium Hungaricum 1991 [Bécs] , Ifjúsági Díj 1991 , Fitz József-díj 1999 , Aranyalma-díj 2001 , IBBY életműdíj 2001 , Apáczai-díj 2005.
Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 32. 
Tel.: (82)316-360. 
E-mail: komargab@gmail.com

Komáromy Gábor

író, kritikus, esszéista
* 1965
Cím: 5055 Peassidge dr. 1723 Dallas TX 75287, USA 
Tel.: (001) (214) 732-1989

Komor Vilma

szerkesztő, műfordító
* Sopron, 1930-05-27
Budapestért Díj 1975 , Dercsényi Dezső-sajtódíj 1989.
Cím: 1138 Bp., Népfürdő u. 15/D Tel.: 359-2465

Komoróczy Emőke, G.

irodalomtörténész
* Bp., 1939-04-24
Tagság: I; Hungarológiai Társaság; az MTA köztestülete
[KK2000]
Az irodalomtudományok doktora 1974, MTA-ösztöndíj 1975–1977, Az irodalomtudományok kandidátusa 1990, Pedagógiai Szolgálat Életmű-kitűntetés 2000

Komoróczy Géza

író, orientalista
* Bp., 1937-08-11
Tagság: A ; I
[FÉL KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Ábel Jenő-emlékérem 1985 , Scheiber Sándor-díj 1996 , Bibó-díj 1997 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1997 , Pro Urbe Budapest 1997 , Soros-ösztöndíj 1999 , a Magyar Zsidó Kultúráért Díj 2002 , Széchenyi-díj 2007.
Cím: ELTE asszirológiai és hebraisztikai tanszék, MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 1088 Bp., Múzeum krt. 4/f 
Tel.: (1)411-6749 
E-mail: hebraisztika@freemail.hu

Koncsol László

költő, kritikus
* Deregnyő (SK), 1936-06-01
[KMIK KK1992 KK1994 KKKP KK1998 KK2000 UMIL SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1978 , Bethlen Gábor-díj 1994 , A pozsonyi Népművelési Intézet drámapályázatának első díja 1976 , A Csemadok gyermekszínpadi pályázatának első díja 1980 , Apáczai-emlékérem 1996 , Pro Pannonia Reformata-díj 1999 , Jedlik Ányos-díj 2000 , Petőfi-díj 2008.
Cím: 84105 Szlovákia, Bratislava 4, Fadruszova 1/IV. 
Tel.: (00421) (2) 6542-3614

Koncz Virág

kritikus, szerkesztő
* Bp., 1961-03-12
Tagság: J ; P
MTA-Soros-ösztöndíj 1988 , Egyetemi doktor 1989.
Cím: 1026. Bp., Orsó u. 29. 
Tel.: 200-0609

Konczek József

költő, író
* Magyarnándor, 1942-02-14
Tagság: A ; I ; Sz
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994 , Bethlen Gábor-díj 2009.
Cím: Magyar Távirati Iroda, 1016 Bp., Naphegy tér 8. Tel.: 356-5363, 375-5846

Kondacs Pál

író
* Szarvas, 1931-01-16
Tagság: I
A Szocialista Kultúráért 1969, Irodalmi Nívódíj 1978, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1979.

Kondor Ilona

író, költő
* Szombathely, 1939-11-16
Tagság: I ; BDT
A Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja 1994.
Cím: 1112 Bp., Dayka Gábor u. 102–104. 
Tel.: 319-9821

Konrád György

író
* Debrecen, 1933-04-02
Tagság: A ; I ; P ; DIA ; SZIMA-ar
[ÚML8 AKL KMIK KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Herder-díj 1984 , A Charles Veillon Alapítvány 1985-ös Esszédíja , A Maecenas Kvk. Díja 1989 , 1990-től az antwerpeni Instelling Egyetem díszdoktora , Kossuth-díj 1990 , A Magvető Kvk. Nívódíja 1990 , A Német Könyvkereskedők Békedíja [Börsenverein des Deutschen Buchhandels] 1991 , A Nemzetközi PEN Club Irodalmi Békedíja 1991 , A Francia Becsületrend tiszti fokozata 1996 , Felix Meritis-ösztöndíj (Hollandia) 1998 , Stjepan Mitrov Ljubisa-díj (Montenegro) 1998 , Közép-Európa-díj 1998 , A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) 2003 , Budapest díszpolgára 2004 , Demény Pál-emlékérem 2005 , Franz Werfel-díj 2007 , a Magyar Kultúra Követe 2009.
E-mail: laknerj@gmail.com, konr.gyr@gmail.com 
Honlap: www.szepiroktarsasaga.hu

Kontra Ferenc

költő, író, műfordító
* Darázs (SCG), 1958-06-18
Tagság: I
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
Sinkó Ervin-díj 1987 , Szirmai Károly-díj 1992 , MZs-ösztöndíj 1994 , Artisjus-ösztöndíj 1995 , A HM irodalmi díja 1995 , A Holmi novellapályázatának díja 1997 , Híd-díj 1999 , Aranytoll 1999.
Cím: 21000 Szerbia, Novi Sad, Pasterova 4. 
Tel.: (00381) (21) 323-957 
E-mail: fkontra@eunet.yu