Művelődéstörténeti esszé

Lengyel kultúrkincsek

Szerző: 
Kiadás éve: 
2016

A/5, 184 o., kartonált visszahajtott füllel, ill. fekete-fehér grafikák

A lengyel-magyar barátság évezrede számtalan érdekességet, szórakoztató történetet, erkölcsi-szellemi példaképet és példázatot kínál. A kötet ebbe a kincsestárba kalauzolja el az olvasót. Néhány név a kötet szereplői közül: Árpád-házi Szent Kinga, Anjou Szent Hedvig, Balassi Bálint, II. Rákóczi Ferenc, Arany János, Illyés Gyula, Nagy László, Márai Sándor. A kötetet Jakatics –Szabó Veronika grafikái díszítik.

Sziriat oszlopai

Kiadás éve: 
2002

„A szerző ebben a művében az elsüllyedt kultúrák tárgyi emlékeit vette számba, azokat elemezte, vetette össze geológiai, asztronómiai eseményekkel, különböző korok vallási-kulturális viszonyaival, állított fel hüpothéziseket kialakulásokról, elterjedésükről.” (Várkonyi Péter)

Az eredeti kézirat teljes, szöveghű, cenzúrázatlan változata. Új kiadásban megvásárolható.

B/4, keménytáblás, védőborítóval

670 oldal

Varázstudomány II. - A rejtett ember

Kiadás éve: 
2000

"A mű két kötete külön-külön címmel (A rejtett világ és A rejtett ember) taglalja a többnyire a tudomány és a mágia határterületén elhelyezkedő kérdéseket: a teozófia és az antropozófia kérdéskörét, a természetmágia, szellemidézés és az asztrológia tanításait. Vizsgálja egyúttal az alkímia, a delej és igézés sokat vitatott kérdésfeltevéseit, gazdagon merítve a világirodalom legjava műveiből, a hinduk Bhagavad-gitájából, a kínai taoistákéiból, a Biblia tanításaiból, Buddha és Rámakrisna opuszaiból, a tibeti bölcsek gondolataiból, de a homéroszi eposzokból, és számtalan újkori gondolkodóéból is. Mintegy műve summájaként így fogalmaz: „Végtelen bölcsesség rejlik abban, hogy a létnek nem minden titka nyílik meg előttünk, nem válhatik az emberi önzés eszközévé, az ostobaság és a lelkiismeretlenség prédájává...". (Ardai – MNO)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

535 oldal

– 20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban

Varázstudomány I. – A rejtett világ

Kiadás éve: 
1998

"A legelemibb józan ész kényszerít a priori elismernünk, hogy vannak ismeretlen erők. Akkor hát miért jönnek indulatba sokan, ha mi ezernyi megfigyelésre és kísérletre támaszkodva, ismeretlen erőket állapítunk meg? - Ez a könyv éppen az okkult tényekkel foglalkozik, s tömegével fogunk még idézni olyanokat, amelyeknek tényvoltát semminő tudományosság sem utasíthatja el. Ahogyan Driesch írja: A tudós, aki az okkultizmus tényeit ignorálja, csak azt mutatja, hogy nem tudós, mert tudatlan."(Várkonyi Nándor)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

536 oldal

Az ötödik ember III.

Kiadás éve: 
1997

"Az ötödik emberben V. N. az emberiség ismert történetének útját tekinti át az események, a kultúrák változását irányító eszméken keresztül. Az „elsüllyedt kultúrák” tiszta, hogy úgy mondjuk aranykora után hogyan szőtte át éltető elemként – a civilizáció előretörésével, egyre csökkenőbb tendenciával – az ókor, közép- és újkor, valamint a ma emberét is az „aranykor”-ba való vágyódása."(Várkonyi Péter)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

524 oldal

Oldalak