tanulmány

Várkonyi Nándor olvasókönyv

Szerző: 
Kiadás éve: 
2019

Várkonyi Nándor sokezer oldalas életműve átfogó világszemléleti stabilitást tartalmaz és egy egységes gondolatmenetre épül, de témakörei külön-külön is megközelíthetőek, érdeklődéstől függően lehet belőlük választani. Miklóssy Endre ezt a belső logikát megragadva építette fel tanulmányát, és a Várkonyi-féle "világkönyvtár"-ból szemezget azzal a céllal, hogy felkeltse az érdeklődést az egyes témakörök iránt.

B/5, 24x16 cm, cérnafűzött keménytáblás kötés, Kende Katalin által összeállított, válogatott bibliográfiával, 319 oldal

Kaleidoszkóp

Kiadás éve: 
2014

"Várkonyi Nándor világirodalmi témájú írásai, néhány kivételtől eltekintve, kötetbe gyűjtve most jelennek meg először… Gyűjteményünk két fejezetre tagolódik: az elsőben a nagyobb terjedelmű esszék, tanulmányok olvashatók, a tárgyalt szerzők, illetve témák kronologikus rendjében, a másodikban (ugyanezelv alapján) az alkalmibb jellegű cikkek, kritikák kaptak helyet. …"  (Hafner Zoltán)

 B/5, keménytáblás, egészvászonkötés borítóval

226 oldal

Forgalomban: Líra Kft., Pult Kft., Írók Boltja, Magyar Napló Könyvesbolt (Budapest),

-  20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban

Egy irodalmi korszak számvetése

Kiadás éve: 
2008

"A szerző kötetünkben sorakozó írásai egyrészt felhívják a mai olvasó figyelmét is a magyar irodalom évszázadainak kiemelkedő alkotóira, eseményeire, műveire, másrészt a szerzőnkre jellemző friss és éles tekintettel fedezik fel és elemzik a 20. század magyar irodalmának első hat évtizedét." (Mezey Katalin)

 B/5, keménytáblás, egészvászonkötés borítóval

576 oldal

Forgalomban: Líra Kft., Pult Kft., Magyar Napló Könyvesbolt (Budapest),

-  20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban

Magyar katonaköltők – Az üstökös csóvája – Dunántúl

Kiadás éve: 
2006

"Az életműkiadás tízedik kötete egyben Várkonyi Nándor összegyűjtött tanulmányainak első könyve. Három, önmagában is jelentős munkát ad közre, melyek mindegyike ma is érdekes témát dolgoz fel a szerzőt jellemző elmélyültséggel és új felismeréseket körvonalazva. Az életteli költőportrék (Balassi, Zrínyi, Kisfaludy-testvérek, stb.), a felfedezés-számba menő Petőfi-tanulmányok és a Dunántúl hely- és kultúrtörténeti rajza jelentős helyet foglal el az életműben." (Mezey Katalin)

 B/5, keménytáblás, egészvászonkötés borítóval

528 + 24 színes oldal

Forgalomban: Líra Kft., Pult Kft., Írók Boltja, Magyar Napló Könyvesbolt (Budapest),

-  20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban

Sziriat oszlopai

Kiadás éve: 
2002

„A szerző ebben a művében az elsüllyedt kultúrák tárgyi emlékeit vette számba, azokat elemezte, vetette össze geológiai, asztronómiai eseményekkel, különböző korok vallási-kulturális viszonyaival, állított fel hüpothéziseket kialakulásokról, elterjedésükről.” (Várkonyi Péter)

Az eredeti kézirat teljes, szöveghű, cenzúrázatlan változata. Új kiadásban megvásárolható.

B/4, keménytáblás, védőborítóval

670 oldal

Varázstudomány II. - A rejtett ember

Kiadás éve: 
2000

"A mű két kötete külön-külön címmel (A rejtett világ és A rejtett ember) taglalja a többnyire a tudomány és a mágia határterületén elhelyezkedő kérdéseket: a teozófia és az antropozófia kérdéskörét, a természetmágia, szellemidézés és az asztrológia tanításait. Vizsgálja egyúttal az alkímia, a delej és igézés sokat vitatott kérdésfeltevéseit, gazdagon merítve a világirodalom legjava műveiből, a hinduk Bhagavad-gitájából, a kínai taoistákéiból, a Biblia tanításaiból, Buddha és Rámakrisna opuszaiból, a tibeti bölcsek gondolataiból, de a homéroszi eposzokból, és számtalan újkori gondolkodóéból is. Mintegy műve summájaként így fogalmaz: „Végtelen bölcsesség rejlik abban, hogy a létnek nem minden titka nyílik meg előttünk, nem válhatik az emberi önzés eszközévé, az ostobaság és a lelkiismeretlenség prédájává...". (Ardai – MNO)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

535 oldal

– 20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban