Tanulmány

Kulákprés

Szerző: 
Kiadás éve: 
1992

Fotóillusztrált

289 oldal

A magyarok kincse

Kiadás éve: 
2008

B/5, keménytáblás kötés

288 oldal

Magyar ifjúság

Kiadás éve: 
2005

Az életműsorozat új kötetében a neves pedagógus ma is érvényes gondolatokat fogalmaz meg a fiatalok erkölcsi nevelésének, társadalmi beilleszkedésének kérdéseiről.

B/5

304 oldal

A magyar világnézet

Kiadás éve: 
2007

Karácsony Sándor filozófus - pedagógus - író posztumusz köteteinek legújabb darabja " A magyar világnézet", melyben társaslélektani és logikai neveléstudományi nézeteit fejti ki. A folyóirat-cikkek összegyűjtött és egységesített kötete a szerző életének pedagógiai megfigyeléseit és tapasztalatait rögzíti, irodalmi példák segítségével.

B/5, kartonkötés

325 oldal

Ocsúdó magyarság

Kiadás éve: 
2002

Széphalom Könyvműhely, 2002

Kövendi Dénes és Deme Tamás utószavával. A sokáig mellőzött, jelentős gondolkodó ma is érvényes tanulmánykötete a társaslélektan és a társadalomnevelés témakörébe tartozik.

A/5, kartonkötés

416 oldal

Nyugati világnézetünk felemás igában

Kiadás éve: 
2012

Szerkesztette Heltai Miklós, utószó: Kontra György, „E könyv alapproblémája a görög-római és a keresztyén kultúra egymásba fonódása. Az ókori klasszikus értékek – a könyv alaptétele szerint – tovább élnek a keresztyén értékek mellett és pervertálják azokat. …A keresztyén és a klasszikus értékek viaskodásából igen sokszor felemás világnézet alakul ki. Felemás: se nem klasszikus, se nem keresztyén. Idegen a görög-római klasszicitás értékeitől is és a keresztyénség értékeitől is.”- írja a kötet utószavában dr. Kontra György.

A/5

174 oldal

Oldalak