tanulmány

A magyar világnézet

Kiadás éve: 
2007

Karácsony Sándor filozófus - pedagógus - író posztumusz köteteinek legújabb darabja " A magyar világnézet", melyben társaslélektani és logikai neveléstudományi nézeteit fejti ki. A folyóirat-cikkek összegyűjtött és egységesített kötete a szerző életének pedagógiai megfigyeléseit és tapasztalatait rögzíti, irodalmi példák segítségével.

B/5, kartonkötés

325 oldal

Nyugati világnézetünk felemás igában

Kiadás éve: 
2012

Szerkesztette Heltai Miklós, utószó: Kontra György, „E könyv alapproblémája a görög-római és a keresztyén kultúra egymásba fonódása. Az ókori klasszikus értékek – a könyv alaptétele szerint – tovább élnek a keresztyén értékek mellett és pervertálják azokat. …A keresztyén és a klasszikus értékek viaskodásából igen sokszor felemás világnézet alakul ki. Felemás: se nem klasszikus, se nem keresztyén. Idegen a görög-római klasszicitás értékeitől is és a keresztyénség értékeitől is.”- írja a kötet utószavában dr. Kontra György.

A/5

174 oldal

Magyar nyelvtan társaslélektani alapon

Kiadás éve: 
2010

„... szerzőnk itt átláthatóvá teszi a magyar nyelv jelenségeinek egész rengetegét. Külön-külön egységbe fogja a beszéden belül a mondat, a kifejezés, a szó és ráadásul a hangok világának jelenségeit, és bemutatja, hogyan felelnek meg egymásnak és hogyan mennek át egymásba lényegében ugyanazok a viszonyulások a különböző szinteken, ill. a szintek között.” - írja könyvünk utószavában az életműsorozat szerkesztője, Kövendi Dénes.

B/5

238 oldal