vers

Scintilla

Kiadás éve: 
1999

A neves költőnő versei negyven évig nem jelenhettek meg Magyarországon, ezért is érdemes számot vetni több irodalmi korszakot is átfogó, a szürrealizmustól is megérintett költészetével. Az Auschwitz poklát is megjárt költőnő új verseiben is a lét alapvető kérdéseit fogja vallatóra.

A/5, kartonkötés

170 oldal

Holdének

Szerző: 
Kiadás éve: 
2007

Gyerekeknek és gyerekekről szólnak ezek a versek, hangütésük mindig játékos, dalszerű. A gyűjtemény a természeti környezet és a gyermeki világ szoros egybefonódásával és a fiatal képzőművész színes illusztrációival is élet- és versszeretetre tanít.

A/5

80 oldal

Bolygópályák

Szerző: 
Kiadás éve: 
2010

„Mezey Katalin szelektivitása szigorú, rezdülékenysége a szélhárfa húrjainak kiszolgáltatottsága; ismeri (és lakolja) a szavak mágikus erejét – mely erő a kimondás után visszavehetetlen; a szépséges helyett az önmagához is kegyetlen őszinte számvetést választja; mert nem vezeti félre a poszt-avantgard zsákutca-portyázó öncélúsága. Ugyanolyan könnyűséggel és hitelesen rímel – amilyen alázattal követi és várja ihletét, hogy felvegye a prózavers hátára...” - írta Határ Győző huszonöt évvel ezelőtt. Illenek szavai a Bolygópályák című új kötet lírájára is. Természetes, hogy ez a költészet az elmúlt negyedszázadban sok keserű tapasztalattal, és a szűkebb-tágabb környezetben átéltek következtében az emberi minőség és a jövő iránti aggodalommal és szkepszissel rétegződött, mégis kiegyenlítettebbé vált: a hit és az irónia, önirónia fénye átjárja a sötétebb tónusokat is.

B/5

126 oldal