tanulmány

Varázstudomány II. - A rejtett ember

Kiadás éve: 
2000

"A mű két kötete külön-külön címmel (A rejtett világ és A rejtett ember) taglalja a többnyire a tudomány és a mágia határterületén elhelyezkedő kérdéseket: a teozófia és az antropozófia kérdéskörét, a természetmágia, szellemidézés és az asztrológia tanításait. Vizsgálja egyúttal az alkímia, a delej és igézés sokat vitatott kérdésfeltevéseit, gazdagon merítve a világirodalom legjava műveiből, a hinduk Bhagavad-gitájából, a kínai taoistákéiból, a Biblia tanításaiból, Buddha és Rámakrisna opuszaiból, a tibeti bölcsek gondolataiból, de a homéroszi eposzokból, és számtalan újkori gondolkodóéból is. Mintegy műve summájaként így fogalmaz: „Végtelen bölcsesség rejlik abban, hogy a létnek nem minden titka nyílik meg előttünk, nem válhatik az emberi önzés eszközévé, az ostobaság és a lelkiismeretlenség prédájává...". (Ardai – MNO)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

535 oldal

– 20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban

Varázstudomány I. – A rejtett világ

Kiadás éve: 
1998

"A legelemibb józan ész kényszerít a priori elismernünk, hogy vannak ismeretlen erők. Akkor hát miért jönnek indulatba sokan, ha mi ezernyi megfigyelésre és kísérletre támaszkodva, ismeretlen erőket állapítunk meg? - Ez a könyv éppen az okkult tényekkel foglalkozik, s tömegével fogunk még idézni olyanokat, amelyeknek tényvoltát semminő tudományosság sem utasíthatja el. Ahogyan Driesch írja: A tudós, aki az okkultizmus tényeit ignorálja, csak azt mutatja, hogy nem tudós, mert tudatlan."(Várkonyi Nándor)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

536 oldal

Az ötödik ember III.

Kiadás éve: 
1997

"Az ötödik emberben V. N. az emberiség ismert történetének útját tekinti át az események, a kultúrák változását irányító eszméken keresztül. Az „elsüllyedt kultúrák” tiszta, hogy úgy mondjuk aranykora után hogyan szőtte át éltető elemként – a civilizáció előretörésével, egyre csökkenőbb tendenciával – az ókor, közép- és újkor, valamint a ma emberét is az „aranykor”-ba való vágyódása."(Várkonyi Péter)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

524 oldal

Az ötödik ember II.

Kiadás éve: 
1996

"Várkonyi Nándor műve tanúságtétel a szellemi anatómia megőrzésének fontossága és lehetősége mellett: eszmediktátumokkal, sorsszerűnek, kivédhetetlennek tűnő politikai trendekkel fordul szembe. Könyvét olvasva le kell számolnunk a korunkra oly jellemtő történelmi nagyzolás illúziójával."(Vanyó László)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

534 oldal

Az ötödik ember I.

Kiadás éve: 
1995

"Tanulmány névmutatóval, függelékkel. Várkonyi Nándor e munkájában a keresztény ó- és középkor, a renaissance, a barokk kor, a felvilágosodás és a XIX. század eszméivel és nagy alakjaival foglalkozik. Egyedülállóan széles tudásanyag birtokában, személyes ítéleteit sem elhallgatva elemzi az emberiség gondolkodástörténetét egészen a XX. század hajnaláig."
(Sturm László)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

399 oldal

Az írás és a könyv története

Kiadás éve: 
2001
"Szaktudományos mű, szerzője evvel az igénnyel készítette. … a kezdetektől, öt-hét ezer év mélyéről hozza fel ismereteit, s átfogja témáját egész a 18. Század utolsó évtizedéig. Mezopotámia, Egyiptom, Kína, Athén, Róma, az amerikai indián kultúrák vizsgálata egyként része annak a felfedező útnak, amit a könyvben végigkövethetünk, arra keresve a választ: mi a szerepe és mi a jelentősége az írásnak és a könyvkészítésnek az emberi történelem folyamán.". (Mezey Katalin)
 
B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval
 
446 oldal

Az elveszett Paradicsom

Kiadás éve: 
1994

"Az elveszett Paradicsom a régi ember világképét tárja fel, s igyekszik rekonstruálni a szellemi és lelki alkatot, amely ezt a világképet megalkotta és a mítoszaiban ábrázolta." (V.N.)

A tízrészes mű igazi forrásai a mítoszok, vizsgálódásának módszere a mítosz-kutatás és -értelmezés.

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

757 oldal